Red de Rijke Weide

Samen werken aan Rijke Weides

Grutto’s en andere weidevogels dreigen uit te sterven in ons land. Op de vaak intensief bewerkte weilanden vinden ze geen voedsel en schuilplaats voor hun kuikens. Alleen in weides vol bloemen, kruiden en insecten kunnen ze veilig broeden en hun kuikens grootbrengen. De meeste weilanden zijn echter zo strak als een biljartlaken: kort groen gras zonder bloemen, zonder leven. Dat moet en kan anders!

In de vijf onderstaande gebieden werken we samen met weidevogelboeren om dit jaar 100.000 m2 Rijke Weide te ontwikkelen. Vogelbescherming doet nog meer:

Amstelland

Amstelland, net onder de rook van Amsterdam, is één van de belangrijkste weidevogelgebieden van ons land. Zo’n 55 boeren zetten zich samen in voor de weidevogels. Tegen de landelijke dalende trend in, blijft de weidevogelpopulatie hier op peil.

Wat willen we bereiken?
In Amstelland werken we samen met een coöperatie boeren aan de bouw van de melkfabriek ‘Amstelland Natuurzuivel’. Boeren in Amstelland die zich extra inzetten voor weidevogels krijgen  van Amstelland Natuurzuivel een hogere vergoeding. Daardoor kunnen ze extensiever boeren, later  maaien en het waterpeil hoger zetten waardoor het behoud van de weidevogels in Amstelland wordt gegarandeerd.
Daarnaast maken we, samen met ANV de Amstel en gemeente Amstelveen in de Bovenkerkerpolder een weidevogelboulevard.  Een brede strook bloemrijk grasland waar bezoekers kunnen genieten van de bloemenrijkdom en vogels volop eten vinden.

Wat doen we met jouw bijdrage?
Met jouw bijdrage wordt de weidevogelboulevard gerealiseerd. Ook steunen we de Amstellandse boeren die raaigrasland om willen zetten in bloemrijk grasland.

Wat kun jij doen?
Koop vanaf het najaar van 2018 de zuivelproducten van Amstelland Natuurzuivel! Zodra de zuivel verkrijgbaar is melden we dat natuurlijk.

Arkemheen/Eemland            

In de polder van Arkemheen en in de Eempolder liggen twee weidevogelreservaten die beheerd worden door Staatsbosbeheer (1200 ha) en Natuurmonumenten  (250 ha). Tussen deze twee reservaten liggen weilanden van circa 20 boeren die meedoen aan agrarisch natuurbeheer.

Wat willen we bereiken?
We willen deze twee gebieden weer aan elkaar verbinden door aansluiting te zoeken in beheer en inrichting voor weidevogels. Samen met de betrokken boeren in Eemland, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Wat doen we met jouw bijdrage?
We helpen de boeren met de inrichting van Rijke Weides. Dat doen we bijvoorbeeld door het  verhogen van het waterpeil, door waterpompen op zonne-energie en stuwen in de sloten mede te financieren. Lees het verhaal van de boeren en beheerder over Arkemheen/Eemland.

Wat kun jij doen?
Met elke 5 euro die je bijdraagt maken wij tien vierkante meter Rijke Weide!

Onnerpolder

Zes boeren ontfermen zich over een parel van een weidevogelgebied: de Onnerpolder bij Groningen. Een groot deel van de Onnerpolder is in handen van het Groninger Landschap, maar de weidevogelkern, zo’n 150 hectare, wordt beheerd door de zes weidevogelboeren.

Wat willen we bereiken?
Twintig bufferhectares aan de rand van het bloemrijke gebied dreigden verloren te gaan. Die zijn gered door een investeerder met hart voor vogels. We willen samen met de boeren van de Onnerpolder  de hectares optimaal inrichten voor weidevogels.

Berend Steenbergen is één van de zes boeren: Het is een prachtig gebied; nergens in Groningen is de veelsoortigheid zó groot! Maar het is ook kwetsbaar. Daarom is die buffer van twintig hectare zo belangrijk.”

Wat doen wij met jouw bijdrage?
De twintig bufferhectare inrichten als Rijke Weide.

Wat kun jij doen?
Met elke 5 euro die je bijdraagt maken wij tien vierkante meter Rijke Weide!

grutto-landschap-shutterstock-rdrw

Idzega

40 boeren in Zuidwest-Fryslân werken al sinds 2005 samen in Skriezekrite (gruttokring) Idzegea. Zij willen het aantal weidevogels in het ruim 1600 hectare grote gebied fors vergroten.

Wat willen we bereiken?
In samenwerking met de Skriezekrite Idzegea werken we aan het veiligstellen en verbeteren van het kerngebied om een toename te realiseren van 330 naar 400  paar grutto’s.

Wat doen wij met jouw bijdrage?
We steunen en adviseren de deelnemende boeren in de Skriezekrite Idzegea.

Wat kun jij doen?
Eén van de boeren uit de Skriezekrite Idzegea levert zijn melk aan Weide Weelde. Door de zuivel van Weide Weelde te kopen help je dus rechtstreeks!

Terschelling

De polder op Terschelling is prachtig: uniek wat betreft rijkdom aan vogels en weiden. Vandaar dat we ons project PolderPracht Terschelling hebben genoemd.

Wat willen we bereiken?
In de polder op Terschelling willen we de unieke vogelrijkdom verder beschermen en uitbreiden, samen met de lokale boeren. We willen daarvoor de bloemrijke en natte weides flink uitbreiden  en boeren stimuleren later te maaien.

Wat doen wij met jouw bijdrage?
We werken op Terschelling samen met boeren, kaasmakers, ondernemers en anderen om te zorgen dat het eiland een duurzaam vogelparadijs blijft.

Wat kun jij doen?
Koop vogelvriendelijke Terschellinger kaas of de andere producten!
Of bewandel het gruttopad of fiets de Terschellinger Polderroute. Op Terschelling zie je wat kruidenrijkgrasland ons allemaal brengt: mooie natuur, lekkere en gezonde producten, tevreden boeren en een feest voor weidevogels.

 

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik hier voor meer informatie over privacy.

Volg de campagne