Red de Rijke Weide

Verschillende zuivel

Vraag en antwoord over melk van de rijke weide

Wat is melk van de rijke weide?

Dat is melk afkomstig van boerenbedrijven waar de boer veel aandacht besteedt aan weidevogels. Waar grote delen van het weiland laat worden gemaaid, veel bloemrijk grasland is en delen van het land een hogere waterstand hebben. Allemaal maatregelen waar weidevogels en hun kuikens baat bij hebben. Deze producten zijn er te koop.

Ik koop altijd weidemelk, is dat ook goed voor de weidevogels?

Weidemelk gaat niet over weidevogels, maar over weidegang, het buiten laten grazen van koeien.
Weidegang, het buiten lopen van koeien, zegt niets over de natuurlijke kwaliteit van de weide. Koeien kunnen ook buiten lopen op grasland dat intensief bemest en vroeg in het jaar gemaaid wordt. Weidevogels overleven daar nauwelijks: zij hebben vochtige, bloemrijke weides nodig, met voldoende voedsel en beschutting voor de kuikens. Als de boer die weide dan ook nog eens niet maait voor de jongen kunnen vliegen, kun je van goed weidevogelbeheer spreken. Melk van de rijke weide komt dus van boeren die een deel van hun land weidevogelvriendelijk beheren.

Maar weidegang is toch goed voor weidevogels?

Alleen voor scholekster en kievit kan weidegang goed uitpakken. Er moet dan wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moeten niet te veel koeien tegelijk in de weide lopen en de nesten moeten worden beschermd met schrikdraad of een hekje. De begrazing zorgt voor variatie in het land. Op de koeienvlaaien komen insecten af, die weer door de vogels gegeten worden. Maar in een weide met veel nesten kun je maar beter geen koeien weiden tot de jongen uitgevlogen zijn.
Grutto’s houden van bloemrijke weides waar tijdens het broedseizoen geen koeien lopen, zodat de jongen rustig kunnen opgroeien.

Is melk van de rijke weide altijd biologisch?

Nee, het kan van biologische boeren komen of van gangbare. Doorslaggevend is of de boer ruimte biedt aan broedende weidevogels en er voor zorgt dat de kuikens veilig en gezond kunnen uitvliegen.

Ik koop altijd biologische melk, is dat net zo goed voor de weidevogels?

Nee, niet per se. Veel biologische boeren doen aan goed weidevogelbeheer. Maar goed voor weidevogels zorgen is geen verplichting voor biologische boeren.

Biologische boeren doen een aantal dingen anders dan gangbare boeren. Koeien van biologische boeren mogen vrij in de wei lopen. Bij gangbare boeren is dat geen verplichting. Ook werkt de biologische boer zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Een biologische boer gebruikt geen kunstmest, alleen dierlijke mest. Daardoor is er meestal meer bodemleven in weilanden van biologische boeren.
Voor weidevogels is dat ondergrondse bodemleven belangrijk, maar ze hebben méér nodig. Ook het bovengrondse moet kloppen. De biologische boer die ook goed voor weidevogels wil zorgen, zal een deel van zijn land als bloemrijke weide beheren, en met rust laten tot de vogels uitgevlogen zijn.

Ik koop altijd Red de Rijke Weide kaas, wordt die van rijke weidemelk gemaakt?

Jazeker! De melk van de Red de Rijke Weidekaas komt van de koeien van biologische boer Henk Pelleboer uit Mastenbroek. Hij laat de melk bij een kaasfabriek tot de heerlijke Red de Rijke Weidekaas verwerken. Kijk hier voor de verkooppunten van de kaas.

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik hier voor meer informatie over privacy.

Volg de campagne