Red de Rijke Weide

Van vader op zoon: de familie Vrolijk

fam-Vrolijk

In het onlangs verschenen weidevogelthemanummer van Vogels staat het verhaal van Jan en Joost Vrolijk. Ze hebben een biologisch vleesveebedrijf met zo’n 130 koeien in Oosthuizen. Is de nieuwe generatie boeren ook te porren voor weidevogelbeheer? Met de liefde voor weidevogels zit het bij beiden wel snor, maar is dat genoeg? Lees hier hun uitgebreide verhaal.

Jan Vrolijk heeft de boerderij weer van zíjn vader overgenomen, maar niet op de plek waar ze nu boeren. “We komen uit de Bijlmer, daar was mijn vader boer en heb ik mijn jeugd doorgebracht. In 1965 moest mijn vader daar weg vanwege de stadsuitbreiding; zo kwam hij in Oosthuizen terecht.” Begin jaren negentig kwam het weidevogelbeheer op gang bij de familie Vrolijk. “Het begon met wat experimenten, slootkantenbeheer onder andere. Vrijwilligers van het IVN zochten en markeerden nesten. Het nam pas echt een vlucht toen de natuurvereniging werd opgericht en er geld kwam om contracten af te sluiten: eerst een vergoeding per nest en later kwam er van alles bij zoals een vergoeding voor uitgestelde maaidatum, extensief weiden en het plas-dras zetten van een stuk land.”

Lang naast kort gras

“Toen we begonnen zaten er niet meer zoveel grutto’s hier. Nu krijgen we steeds meer nesten, je ziet dat vogels die succesvol nestelen ook weer terugkeren. De meeste van onze buren zijn melkveebedrijven die intensiever zijn en wat vroeger maaien. Wij maaien later om de kuikens volop mogelijkheden te geven veilig op te groeien, maar je ziet ze ook wel op het korte land van de buren voedsel zoeken. Vooral kieviten, die houden wel van kort gras en beweid land. Variatie is belangrijk: korter gras naast percelen met langer gras waar de nesten zijn.”

Eierverzameling

Jan: “Ik had altijd al iets met weidevogels, als klein jongetje ging ik al nesten zoeken. Het was de uitdaging om van zoveel mogelijk verschillende vogels nesten te zoeken en daar dan een ei van te bewaren. Ik heb mijn eierverzameling nóg!” Er is sindsdien wel wat veranderd; eieren rapen is van een andere tijd. Joost: “We zoeken en markeren nu zelfs geen nesten meer, we richten ons land er gewoon voor in en laten de vogels hun gang gaan. Er zitten zoveel vogels dat nesten zoeken teveel verstoring geeft. Er worden vanaf de zijkant nog wel tellingen gedaan en zelf lopen we ook wel eens een rondje: dan zien we wel dat het goed vol zit!” Dat kun je wel stellen, met 59 paar grutto’s en 43 paar kieviten in 2015.

Natuurboeren

De Vrolijks werken al ruim een kwart eeuw biologisch. Joost: “Dat paste mooi in het plaatje: een extensieve bedrijfsvoering, meer doen voor weidevogels en biologisch werken. We zijn aangesloten bij de stichting Natuurboeren. Zij verkopen ons vlees via een aantal supermarkten. Er zijn drie voorwaarden om een natuurboer te mogen zijn: je moet biologisch zijn, aan natuurbeheer doen en met oud-Hollandse rassen werken zoals blaarkoppen. Het is een heel ander stukje vlees dan al die doorgefokte vleesrassen.”

Waardering van vogels

Joost, de oudste van vier kinderen, zit sinds een jaar of drie in de maatschap en werkt vier dagen per week als dierenarts. Een of twee dagen per week springt hij bij op de boerderij. “In het voorjaar ben ik als dierenarts druk met de schapen die moeten lammeren, op de boerderij ligt de piek qua drukte in juni, als het maaien begint. Voor die tijd moeten we het land met rust laten. Dus dat combineert mooi.” Hij wil zich graag blijven onderscheiden met het biologische extensieve bedrijf, als het financieel lukt: “Vier maanden lang stel je je hele bedrijfsvoering in op een gedeelte van het land dat haast niet gebruikt kan worden, het voorjaarsgras kunnen we niet maaien. Daar moet in de toekomst wel subsidie voor blijven, anders wordt het een moeilijk verhaal. De lol heb ik er zeker in, en dat het resultaat heeft is fantastisch om te zien. Het is wel duidelijk dat de vogels ons werk waarderen, we hebben steeds meer nesten en vogels die terugkeren. We hebben eer van ons werk.”


Reacties

 1. Jan 't Mannetje

  Top!

 2. Alida

  Alle lof voor jullie werk !

 3. Jan Marinus

  Heel veel bewondering en waardering voor jullie toewijding ! Ik zou willen dat ik wat méér kon doen dan alleen dit uitspreken

 4. peter

  perfect mannen. voor een verantwoord agrarsich bedrijf met een visie gericht op natuurbehoud, heb ik respect en wens jullie veel succes !

 5. willy

  Alle lof voor deze deze mensen, ik wens hun met alles wat zij doe veel succes.

 6. Jos

  Geweldig. Ik zal Groen blijven stemmen om natuurlijk boeren te laten voortbestaan.

Reactie plaatsen

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Je naam wordt wel getoond.

*

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik hier voor meer informatie over privacy.

Volg de campagne