Red de Rijke Weide

In top-weidevogelgebied Idzega dit jaar minder grutto’s

Help de weidevogels met bloemrijk grasland

Skriezekrite (gruttokring) Idzega is een van de beste gebieden voor weidevogels in Friesland. Tot voor kort zaten er op deze locatie tussen Gaastmeer, Oudega en Heeg maar liefst 350 broedparen grutto’s op 1700 á 1800 hectare. En dat al acht jaar op rij. Toch ziet het er nu minder goed uit voor de grutto’s: het aantal broedparen lijkt met 20 procent afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Elke impuls om het gebied voor weidevogels te verbeteren is daarom meer dan welkom. Dankzij de actie ‘Elke meter telt’ gaan we aan de slag en uw hulp is meer dan welkom.

Minder grutto’s

Al als puber struinde Sytse Terpstra iedere zondag met zijn jongere broertje door de velden om nesten te zoeken en te markeren. Terpstra, gebiedscoördinator voor regio Idzega bij de agrarische natuurvereniging Súdwestkust: “We zijn nu 40 jaar verder en nog steeds ga ik iedere zondag met mijn broer het veld in om nesten te zoeken.” Sytse is een weidevogelman in hart en nieren. In het voorjaar trekt hij er vroeg op uit om met weidevogelboeren te overleggen over het weidevogelbeheer. De boeren in dit gebied dragen bijna allemaal hun steentje bij in het beheer van weidevogels.  Sytse heeft de ontwikkeling van de weidevogels door de jaren heen van dichtbij meegemaakt. Het feit dat het dit jaar minder goed gaat met de weidevogels gaat hem aan het hart. Over de oorzaak heeft Sytse wel een idee: “Een combinatie van intensivering van de landbouw, een laag waterpeil, grote machines, vroeg maaien en intensieve grassen. Daarnaast eist predatie de laatste jaren een zware tol.”

Plasdras

Voor de boeren in het weidevogelgebied Idzega is productie op een deel van hun land ondergeschikt. Zij maaien niet vóór 15 juni en zij bemesten met vaste stalmest. Daarnaast wordt het waterpeil in het voorjaar in overleg met het waterschap hooggehouden. Sommige boeren gaan nog een stapje verder door plasdrassituaties te maken: een stuk van het land wordt vanaf half februari deels of helemaal blank gezet en blijft daarna tot half juni drassig. Plasdrasland in combinatie met kruidenrijk grasland is van levensbelang voor grutto’s; ze maken hun nest in het kruidenrijk grasland.

Grote klappen

Om dit goede weidevogelgebied in stand te houden moet er dringend iets gebeuren. Soms stopt een boer bijvoorbeeld met zijn bedrijf en kan het gebeuren dat zijn opvolger intensief gaat boeren, wat weer ten koste gaat van de weidevogels. Vandaar dat Vogelbescherming zoekt naar mogelijkheden om deze percelen veilig te stellen. Cees Witkamp, beleidsmedewerker bij Vogelbescherming Nederland: “Willen we weidevogelgebieden echt in stand houden, dan moeten we grote klappen maken en dan moeten we zulke percelen onder kunnen brengen bij gemotiveerde weidevogelboeren. Daarvoor zijn we op zoek naar investeerders, overheden of particulieren. Hopelijk doen zich in Idzega binnenkort ook mogelijkheden voor.”

‘Elke meter telt’

Idzega heeft als kernweidevogelgebied een goede uitgangspositie, maar het kruidenrijk grasland kan nog een impuls gebruiken. Zeker nu ook de grutto-populatie in Idzega kwetsbaar blijkt, moeten alle zeilen worden bijgezet. Vandaar dat Vogelbescherming in het voorjaar startte met de actie ‘Elke meter telt’, om weidevogelboeren in een aantal gebieden in Nederland versneld een steuntje in de rug te geven voor het behoud van weidevogels. Deze actie is noodzakelijk, omdat de overheid veel te weinig maatregelen voor weidevogels treft.

Vogelbescherming heeft een beroep gedaan op het publiek om geld te doneren, zodat boerengrasland omgevormd kan worden naar bloem- en kruidenrijk grasland, een randvoorwaarde voor weidevogels om te overleven. En dat was niet voor niets: de afgelopen maanden is flink gedoneerd. Idzega is een van de eerste weidevogelgebieden waar ze aan de slag kunnen om zaden voor kruidenrijk grasland aan te kopen en een aantal plasdrassituaties te maken. Sytse gaat binnenkort aan de slag om het zaad in te zaaien, maar er zijn nog veel meer vierkante meters nodig om de grutto voor Idzega te redden. Elke donatie voor Idzega is welkom!

Bekijk ook het filmpje waarin presentator en cabaretier Klaas van der Eerden uitleg krijgt van Sytse over het belang van nat en bloemrijk weiland.

Wat doet Vogelbescherming in Idzega?

Vogelbescherming helpt weidevogelboeren in Idzega met de inrichting van het gebied, door bloem- en kruidenrijk grasland te realiseren waar insecten en weidevogels van kunnen profiteren. Dat doen we samen met mannen als Sytse Terpstra, de gebiedscoördinator van de agrarische natuurvereniging Sudwestkust. In z’n algemeenheid financieren we voor weidevogelgebieden inrichtingsmaatregelen, zoals de aanschaf van waterpompen op zonne-energie, stuwen in sloten (verhogen waterpeil), eenmalige kosten voor het inrichten van plasdraspercelen of financiering van het juiste zaadmengsel, om meer kruidenrijkdom te realiseren.

Wat kun jij nu doen?

Doe mee met de actie Elke meter telt. Met elke 5 euro die je bijdraagt steunt Vogelbescherming boeren om kruidenrijk grasland in te richten. Sytse kan aan de slag voor de eerste 5.000 m2, maar we zijn er nog niet. De actie loopt door tot we 100.0000 m2 kruidenrijkgrasland kunnen realiseren samen met boeren in vier weidevogelgebieden in Nederland.


Reacties

 1. Victor Wichers

  De algemene teneur in de berichtgeving omtrent weidevogelbescherming inclusief “goede weidevogelgebieden” is verdere teruggang in aantallen en verslechtering van de situatie. Gevolgd door oproepen om (meer) steun te geven. Zijn we elkaar een beetje voor de gek aan het houden? Proberen we de kool en de geit te sparen? Welke keizer heeft hier geen kleren aan en wie durft dat hard en duidelijk te zeggen? Vogelbescherming Nederland misschien? Tijd voor een nieuwe lente en een nieuw (ander) geluid!

 2. Piet Janssen

  Nou zeg, alle predatoren de wereld uit en de weidevogels zijn gered. Wel een simpele voorstelling van zaken. De inrichting van het buitengebied heeft de laatste decennia catastrofale gevolgen gehad voor vogels en andere dieren in de natuur. De ontwikkeling van de landbouw heeft hier het meeste toe bijgedragen. Laten we daar duidelijk over zijn. Daar zullen dan ook ingrijpende veranderingen moeten plaats vinden om de opgelopen schade terug te dringen.

 3. Dick

  Prestatie kost vogels natuurlijk, maar hoort er ook bij. Maar….rij begin mei eens van Leiden naar Alphen of van A’dam naar Den Bosch en zie die gele geschoren woestijnen van raaigras. En ……dat hoort er niet bij. Het gevolg van die doorgeschoten intensivering op postzegel Nederland tbv vooral export. Wie zijn nou de grootste echte reigers en vossen geworden in relatie tot weidevogels??

 4. Jan Willemink

  Al die maatregelen zijn prima en zeer noodzakelijk voor de weide vogels, maar zorg ook voor veel minder predatie van met name vos, marter, en eksters (daar zijn er overal veel teveel van, ook een zeer grote bedreiging voor de huis en tuin vogels),de kraaien en alle overige predatoren. Als dit niet gebeurt heeft verdere investeringen geen enkele zin.

 5. Siebe Bonthuis

  Aan Sytse zal het niet liggen weet ik. Laat de politiek nu ook eens de volgende stap gaan maken. Egbert van de Velde heeft het recht uit zijn hart verwoord in de LC vorige week!

Reactie plaatsen

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Je naam wordt wel getoond.

*

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik hier voor meer informatie over privacy.

Volg de campagne