Red de Rijke Weide

Predatie voert druk verder op voor boerenlandvogels

Al decennialang hollen de aantallen vogels in het landelijke gebied achteruit, als gevolg van de intensivering van de landbouw. Predatie van de eieren en kuikens voert de druk op de vogelpopulaties extra op, blijkt nu uit een literatuuronderzoek van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Het rapport bevestigt opnieuw dat de inrichting van ons landschap predatoren in de kaart speelt. Maar om de grondbroeders te redden is meer nodig dan het bestrijden van predatoren.

 

Al langere tijd zijn er duidelijke aanwijzingen dat de schaal waarop predatie van weidevogels en andere grondbroeders plaatsvindt in Nederland is toegenomen. Dit beeld wordt bevestigd in het nieuwe rapport van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Zelfs in gebieden die voldoen aan alle eisen van goed leefgebied voor grondbroeders, de topgebieden, hebben predatoren een negatieve impact op het broedsucces van grondbroeders. Dat predatie zo’n groot probleem vormt, laat zien hoe beroerd de natuur er in het boerenland aan toe is.

Lange termijn blijven inzetten voor beter weidelandschap

Vogelbescherming blijft zich inzetten voor verbetering van het Nederlandse weidelandschap. Dat is de enige manier waarop de weidevogels structureel en op de lange termijn goed beschermd kunnen worden. Maar daarnaast is op de korte termijn gericht predatiebeheer op sommige plekken nodig om de weidevogels te redden van de ondergang.

Dat betekent dat er voor de weidevogelkerngebieden per gebied gekeken moet worden welke predatoren een hoofdrol spelen en dat er een plan moet komen hoe de predatiedruk te verminderen valt. Predatoren bestrijden heeft namelijk alleen maar zin als ook alles op alles wordt gezet om het leefgebied op orde te krijgen: in bloemrijke weilanden zijn voldoende insecten voor de jongen om groot te worden en voldoende plekken om te kunnen schuilen. Een gruttokuiken met lege maag op een glad gemaaid grasveld heeft geen schijn van kans.

Geen eenzijdige benadering

Vogelbescherming wil voorkomen dat de focus van de weidevogelproblematiek nu eenzijdig op predatoren komt te liggen. Met het vangen of doden van roofdieren breng je de achteruitgang van de weidevogels namelijk niet tot staan. Verbetering van leefgebied blijft absoluut essentieel en de belangrijkste voorwaarde tot herstel van de weidevogels. Is het leefgebied goed en robuust, dan zullen predatoren veel minder kansen krijgen en weidevogelkuikens veel meer voedsel en dekking vinden. Maar die omslag heeft helaas tijd nodig. Tot het zover is, is gericht predatorenbeleid nodig om de weidevogels voor Nederland te behouden. Afgewogen beleid waarbij per gebied kritisch wordt gekeken hoe predatoren buiten de deur kunnen worden gehouden. Van uitrastering tegen vossen en het wegvangen van marters, tot het weghalen van bomen en struiken die als uitkijkpost dienen voor predatoren. Het doden van roofdieren wordt zoveel mogelijk voorkomen en is een laatste optie indien andere methodes van predatiebeleid niet blijken te werken.

Download


Reacties

 1. Jac.JHC Brandes

  We hebben in Ospel een redelijke weidevogelstand bereikt door samenwerking tussen jagers en vogelbeschermers.Predatie beheer, maaibeleid en voedselaanbod bepalen de stand van weidevogels.De stand van vos en kraai is redelijk.De stand van das en marter en vooral het verbod op het beheer van de verwilderde kat gaat ons nog opbreken

 2. Gerrit H Struik

  Denk dat Peter niet op de hoogte is wat een VossenRaster is. Over een raster loopt geen enkel dier.

 3. Gerrit H Struik

  Alles hier lezende zit er overal wel een klein beetje waarheid in de reactie,s. Echter een reactie vanuit de praktijk is misschien wel welkom. Als weidevogelbeschermer denk ook ik in oplossingen. Belangrijk is daarbij dat meten, weten is. Jaren dachten ook wij na aanhoudende predatie dat er wel erg veel Vossen de eieren weg haalden. Door het plaatsen van camera,s (wat nu gelukkig mogelijk is) Blijkt dat niet de Vos maar vooral de DAS de grote predator in ons gebied is. Na de ervaring van twee jaar met het plaatsen van stroom rasters blijkt dat alle nesten achter het stroomraster uitgekomen zijn. In de toekomst zullen we dan ook met meer rasters gaan werken. En ja, daar zijn we de medewerking van de boeren weer voor nodig, en er is er geen één die niet mee werkt.

 4. Rienk Slings

  Een reactie op Peter Kneepkens. Beste Peter, wij (stichting De Hooge Weide hebben al 18 jaar ervaring met vossenrasters. Die werken bij ons uitstekend. Kom maar eens langs.

 5. peter kneepkens

  Ja , eindelijk eens een verslag waar ik het grotendeels mee eens ben, alleen dat uitrasteren tegen vossen???
  Er bestaat geen raster waar een vos niet zo overheen loopt is mijn ervaring.

 6. Marian

  Predatieproblematiek is het uitgangspunt van dit rapport, terwijl de samenvatting toch vooral is: Red de rijke weide. Waar het grasland van goede kwaliteit is, zijn predatoren geen probleem, zoals dat in de jaren tachtig nog het geval was. Na deze hete zomer – en er zullen nog vele volgen – is het advies al om de waterstand te verhogen; komt dat eens goed uit! Alleen nog even doen. Daarnaast is het einde van intensieve veehouderij in zicht vanwege de desastreuze effecten ervan op klimaat, milieu en biodiversiteit, hoezeer een groot deel van deze sector zich hiertegen verzet. Helaas zal het voor de weidevogels en hun predatoren waarschijnlijk te laat zijn, zolang de overheid deze onvermijdelijke transitie niet faciliteert of desnoods afdwingt.

 7. Frank

  Beste Harry,
  maar waarom leest u dit artikel dan van vogelbescherming? Toch ergens geïnteresseerd lijkt me dan!

 8. Toon Brummelhuis

  Jullie schrijven: Predatoren bestrijden heeft namelijk alleen maar zin als ook alles op alles wordt gezet om het leefgebied op orde te krijgen: in bloemrijke weilanden zijn voldoende insecten voor de jongen om groot te worden en voldoende plekken om te kunnen schuilen. Een gruttokuiken met lege maag op een glad gemaaid grasveld heeft geen schijn van kans.

  WAAROM zorgen we er met ons allen er niet voor dat de weilanden, zoals jullie omschrijven weer bloemrijk worden? Dat zal niet gemakkelijk gaan; maar dan moeten we de boer ook een eerlijke prijs betalen voor zijn producten. Tot begin jaren zestig was dat geen enkel probleem; Echter door de schaalvergroting zijn we ter dode opgeschreven – te beginnen met de weidevogels!!

 9. Harry

  Ik ben geen lid van de Vogelbescherming geworden om keer op keer te moeten lezen
  dat predatie van weidevogels in uiterst geval bestreden mag worden met afschot. Het is wel natuur beste mensen en geen dierentuin.

 10. Hans Mannes

  Vogelbescherming had minimaal 10-15 jaar geleden al deze stelling in kunnen nemen. Is dat onwetendheid geweest of oren laten hangen naar LTO en de subsidiestroom richting boeren? Of beiden?

Reactie plaatsen

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Je naam wordt wel getoond.

*

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik hier voor meer informatie over privacy.

Volg de campagne