Red de Rijke Weide

Plan voor EU-landbouwbeleid mist ambitie

Gisteren publiceerde de Europese Commissie de nota ’The Future of Food and Farming’. Daarmee brandt de discussie los over de herziening van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) per 2020. Europese ambities voor een echte transitie van de landbouw ontbreken vooralsog, zoveel is nu duidelijk.

De herziening van het GLB is hard nodig, vinden natuur- en milieuorganisaties, omdat het huidige GLB tot dusver een duurzaam perspectief voor de landbouw niet dichterbij heeft gebracht. En dat moet wel, een nieuw GLB zou de transitie naar een ecologisch verantwoorde en veerkrachtige landbouw moeten ondersteunen. De Commissie wil lidstaten de mogelijkheid bieden om de landbouw doelgerichter te steunen. Door deze keuze voor meer zeggenschap van de lidstaten is een Europese landbouw die in balans is met zijn omgeving, zelfs verder weg dan ooit.

Radicale omslag nodig

De landbouw staat voor grote uitdagingen op het gebied van natuur, klimaat, de kwaliteit van de leefomgeving én tegelijk het duurzaam op peil houden van de voedselproductie. Wij denken dat de diensten die de natuur levert hard nodig zijn om nu én in de toekomst voedsel te kunnen produceren. Sterker nog, alleen een radicale omslag naar een toekomstbestendige landbouw kan de balans in het landelijk gebied te herstellen. Zo krijgen we weer een landbouw waar ruimte is voor bijvoorbeeld kruidenrijke graslanden, gezonde bodems, schoon water en meer dieren zoals vogels en insecten.

Toekomstbestendige sector voor boer én natuur

Nederland kan in Europees verband stelling nemen voor een nieuwe aanpak voor geheel Europa. Bijvoorbeeld door boeren te stimuleren om stapsgewijs te verduurzamen op basis van meetbare resultaten. Kennisopbouw- en uitwisseling, pilots en langetermijnafspraken tussen boer en overheid mét gepaste beloning, zijn daarvoor de randvoorwaarden. Een verbetering van de monitoring en evaluatie van de voor natuur geboekte resultaten is hierbij noodzakelijk.

Structurele ondersteuning van boeren met het publieke GLB-geld is alleen gerechtvaardigd als daar publieke diensten tegenover staan. De huidige algemene inkomenssteun moet vervangen worden door een resultaatgerichte beloning voor natuur, landschap en milieu. Het Europese landbouwbeleid kan op die manier een toekomstbestendige sector worden voor boer én natuur.

Reactie natuur- en milieuorganisaties

Lees hier de complete reactie van de Nederlandse natuur- en milieuorganisaties.


Reacties

  1. Cees Bleijs

    Gezien de huidige Europesche bestuursvorm, met enkel een geldverslindend apparaat en geldverslindende bestuurders verwacht ik geen positieve veranderingen in het milieubeleid.

  2. Gerkje Besling

    *K ben heel benieuwd hoe dit plan er uit gaat zien!!? Dat er iets moet gebeuren, kan geen mens meer ontkennen!! Het zou geweldig zijn dat heel Europa (het GLB) hier mee aan de slag gaat!!, en dat we het eens worden!!, en ook daadwerkelijk doen!! Met als resultaat dat de natuur zich weer kan herstellen!!, dat soorten zich weer kunnen vermeerderen!!, en dat de balans weer wat terug komt!! Dit is voor levensbelang voor de vogels,insecten,maar tevens last but not least!, voor de mensheid zelf!!!

Reactie plaatsen

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Je naam wordt wel getoond.

*

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik voor hier meer informatie over privacy.

Volg de campagne