Red de Rijke Weide

Nieuwe Sovon Vogelatlas luidt noodklok boerenlandvogels

Komende zaterdag presenteert Sovon Vogelonderzoek de nieuwe ‘Vogelatlas van Nederland’. Dit is hét standaardwerk over de trends en ontwikkelingen in de vogelstand in Nederland. De cijfers spreken voor zich: een flinke afname van het aantal vogelsoorten, waarbij de hardste klappen vallen op het boerenland. Vogelbescherming Nederland herkent dit beeld en trok eerder in haar boek ‘Bedreigde vogels in Nederland’ dezelfde conclusies, op basis van Sovon-gegevens. Vogelbescherming werkt al jaren met boeren, terreinbeheerders en vrijwilligers samen om de negatieve trend te keren.

Nieuwe Vogelatlas van onschatbare waarde

Fred Wouters van Vogelbescherming Nederland: “De objectieve data van Sovon zijn van onschatbare waarde voor ons beschermingswerk. De Vogelatlas geeft een haarscherp beeld met welke vogels het goed gaat en met welke niet. Zo zien we in de cijfers het herstel van de moerasvogels terug. Dankzij gerichte beschermingsmaatregelen en een betere waterkwaliteit doen purperreigers en zilverreigers het weer goed in ons land.” Dankzij de nieuwe gegevens kan Vogelbescherming zijn beschermingswerk nog effectiever inzetten voor de vogelsoorten die dat het hardst nodig hebben, zoals duin- en kustvogels. Juist voor deze vogels is Nederland met zijn Delta en Waddengebied zeer belangrijk.

De verandering moet komen van de overheid, voedselproducenten, consumenten en landbouwsector gezamenlijk. Alleen samen kunnen we er voor zorgen dat boerenlandvogels niet verdwijnen.

Fred Wouters

Ook boeren missen vogels; overheid en markt aan zet

Boerenlandvogels verdwijnen in hoog tempo uit Nederland, zo bevestigt het boek de ‘Vogelatlas van Nederland’. De onderzoekers concluderen dat vandaag de dag nog slechts 20% van het totale aantal vogels in Nederland op het boerenland leeft. In 1975 was dat de helft. De Vogelatlas laat zwart op wit zien dat we vogels als de patrijsveldleeuwerik en grutto bijna kwijt zijn en dat talloze andere boerenlandvogels in een vrije val zitten.

Vogelbescherming Nederland zet zich al jaren in voor de bescherming van weidevogels, onder meer door de campagne Red de Rijke Weide. Fred Wouters van Vogelbescherming: “Op de korte termijn willen we de resterende goede weide- en akkervogelgebieden veilig stellen. Op een langere termijn is een ander soort landbouw nodig. Daarbij steken we niet de beschuldigende vinger uit naar de boeren, met een flink aantal werken we al intensief samen. De verandering moet komen van de overheid, voedselproducenten, consumenten en landbouwsector gezamenlijk. Alleen samen kunnen we er voor zorgen dat boerenlandvogels niet verdwijnen.”


Reacties

 1. Annelies

  Waarom mogen de kerstboom kwekers zoveel gif sproeien? In het groei seizoen sproeien ze om de 14 dagen. Het is een luxe product, wel heel slecht voor de natuur.

 2. Wimnature

  Ik zie hele landerijen doodgespoten met roundup. In sommige landen verboden wegens geboorte afwijkingen bij baby’s en kankerverwekkend. Overbemesting, waar stinkt het niet tegenwoordig. Weilanden zonder bloemetjes, dus geen insecten, geen voer voor vogels. En dan krijgen dieren die ook eten nodig hebben de schuld. Belachelijk. Jacht moet verboden worden omdat het juist de hele natuur ontregeld. Het is puur moorden voor plezier. En de eiwitrijke graslanden lokken ganzen die dan zelfs in broedtijd geschoten mogen worden. Tot 75% wordt aangeschoten en liggen ergens te creperen om dood te gaan of verminkt verder te leven. En jonge gansjes krijgen geen voer meer in het nest en gaan ook dood. We moeten drastisch inbinden als 2e exportland ter wereld na het 350 x grotere Amerika. Meer dan 75% is export. Naar andere rijke landen, wat ook nog veel milieu vervuiling door vervoer over de weg, water en door de lucht met zich meebrengt. En dan halen we ook nog zelf weer vlees uit b.v.Argentinië. Te gek voor woorden. En als je ziet hoeveel plastic er in de landbouw wordt gebruikt. KILOMETERS!

 3. Wimnature

  Betsy Tans waarom liggen onze Nederlandse groenten en fruitproducten goedkoper in de Duitse winkels? Ja dat betalen wij ook via de gemiddelde 30000 euro subsidie per boer!

 4. Wimnature

  Jan Willemink…
  75% is uitvoer in dit kleine landje. Op 1 na grootste exportland ter wereld van landbouw, tuinbouw en veeteelt. Na het 350 keer grotere Amerika. Wij exporteren naar andere RIJKE landen, ver over zee. China, Amerika. En halen zelf weer b.v. vlees uit Zuid Amerika. Wat een vervuiling, dit moet allemaal vervoerd worden over de weg, water en door de lucht. Daarnaast rijden al die veel te grote landbouwmachines al die smalle wegen en de bermen levensgevaarlijk kapot. De laatste jaren moeten ze allemaal verbreed worden. Alles wordt bijna door loonbedrijven gedaan die veel over de openbare weg rijden. De boer zelf hoefde bijna nooit over de weg want zijn land grensde aan de boerderij. Er zijn nog maar weinig echte boeren. En ja, ze hebben zelf ook verantwoordelijkheid met hun gemiddeld inkomen van 70000 euro waarvan ook veel subsidie gelden die wij ook betalen. Als iemand de weg zomaar over steekt ben jezelf wel verplicht om te remmen ondanks dat de wet zegt dat je voorrang heb. Je hebt ook zelf verantwoordelijkheden. Dus de boer is wel degelijk schuldig. En dieren hebben ook recht op eten. Jacht moet compleet verboden worden!

 5. Jan Willemink

  Alle predatoren met name eksters, marters en vossen afschieten, anders houden wij geen akker-, weide- en tuin vogels meer over.

 6. walter

  vraag eens aan de europeese commissie hoeveel vogels
  buiten nederland gevangen en geschoten worden.
  was er geen europees verdrag in de jaren 70 ?
  zeveren over ongewenste migranten , maar voor de natuur geen kl…
  bedank minister van milieu.

 7. Noud Fonken

  Ik ben het eens met Oege Verhagen . In het gebied waar ik woon had je volop fazanten , patrijzen ,konijnen enz. Sinds de vos in het gebied is gekomen is er van deze diersoorten niets meer te merken . Dit geldt ook voor de kleine soorten van vogels er zijn teveel eksters , kraaien , vlaamse gaaien enz. Daar moet ook eens naar gekeken worden om daar een wet voor te maken .

 8. Betsy Tans

  Het zijn vooral de grote supermarktketens die de boeren weigeren een goed bedrag voor hun producten te betalen. En dit weer omdat veel consumenten zo weinig mogelijk willen betalen voor hun dagelijks voedsel. Vaker ook degenen die dat prima kunnen betalen! Hoe lager je prijzen, hoe meer klanten is het enige credo van supermarkten. Tegenwoordig is kopen op de markt vaak duurder dan kopen in een supermarkt.
  Koop indien je je dat kunt permitteren biologisch eten en drinken. Dat komt Moeder Natuur alleen maar ten goede.

 9. Draps Chantal

  Ik ben het volledig eens met Elly

 10. Jenny

  Gelukkig komen er weer boeren terug op hun besluit (engels raaigras) en gaan ook kruiden meezaaien

 11. Nico Smit

  In Nedeland veel grasiand,maar helaas steeds minder werdevogels.
  Als de boerenbeter betaald worden,is hun minder intensief maaien mogelijk.

 12. Sven

  De aarde kan zonder de mens, de mens niet zonder de aarde.

 13. Kees Rosenbrand

  Door de balans weg te halen tussen agrarisch gebruik en natuur werk je i.d terugval weidevogels in de hand , predatoren worden B.V op deze wijze gedwongen weide vogels die al onder terug lopende populatie druk staan als prooi te nemen .
  Terug draaien van dit gegeven word moeilijk de consument wil goedkope producten , Dus steun de boeren en betaal ze terug in hun producten zodat duurzaam produceren aantrekkelijk word .
  I.D zijn onze boeren mede oorzaak van deze onbalans maar zeker ook wij als consument , neem ons auto en vliegtuig gebruik , boeren zijn I.D verantwoordelijk voor een groot gedeelte van de huidige stikstof uitstoot, Maar ook wij consumenten kunnen er met onze huidige levensstijl wat van ,en ook wij kunnen als consument nog een enorme slag maken in deze .

 14. Hedda van Rozelaar

  wij maken deel uit van het geheel, samen gaan we naar de ….

 15. Hedda van Rozelaar

  Als consument wat bescheidener,
  als medeschepsel wat bescheidener.
  behoedzamer, wijzer want ook wij gaan eraan!

 16. Elly

  Hier in Nederland proberen we de weidevogels te beschermen en een goed leefgebied te creëren. Terwijl ze elders in Europa worden afgeknald en geconsumeerd! Daar moet Europese strenge beschermingswetten voor vogels komen!

 17. jan

  Eens met Margriet. Derhalve ECHTE boeren steunen, en ALLES van de ziekmakende vee-industrie boycotten.

 18. Marian C

  @Oege Verhagen. Je zegt het goed, natuurlijk vijanden. Wij zijn de odd one out. Geen natuurlijke vijand van de weidevogels maar wel de grote veroorzaker van het verdwijnen van hun leefgebied. De arrogantie om dan andere soorten te gaan beschuldigen!

 19. Oege Verhagen

  Hoeveel natuurlijk vijanden hebben de weide vogels? Allemaal beschermde dieren! Vossen, kraaien, eksters, marters, Vlaamse gaaien, reigers, ooievaars enz.
  Misschien per soort een tijdelijke afschot periode!

 20. Margriet

  We hebben als consumenten veel invloed op het beleid van boeren en landbouwers met ons koopgedrag.

 21. Toine Moerbeek

  Het is goed om niet alles te wijten aan de boeren alleen. Maar wat er gaande is, is meer dan zorgwekkend, ik ben niet zo optimistisch. Laten we ons best blijven doen.

 22. Hennie gunnink

  Dat klinkt hoopvol.

Reactie plaatsen

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Je naam wordt wel getoond.

*

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik hier voor meer informatie over privacy.

Volg de campagne