Red de Rijke Weide

Minder slecht broedseizoen voor de grutto in 2017

Gruttopul / Birdphoto

Onze nationale vogel de grutto gaat nog steeds met gemiddeld  3,5% per jaar achteruit in Nederland. De belangrijkste reden is dat er  jaar op jaar te weinig kuikens groot worden. Het aantal  gruttokuikens dat daadwerkelijk uitvliegt, wordt nu zeven jaar onderzocht en bleek in al die jaren te laag. Zo ook in 2017. Voor een stabiele populatie (nu circa 34.000 paren) zouden er afgelopen broedseizoen minimaal circa 18.000 jongen groot moeten zijn geworden, maar de teller bleef steken op 12.000.

Het enige lichtpuntje is dat in de overige zes meetjaren er nóg minder jongen uitvlogen. Vogelbescherming  pleit voor meer en vooral beter weidevogelbeheer. De Nederlandse overheid  is daartoe verplicht op basis van de Europese Vogelrichtlijn.

Tellingen van jonge grutto’s

Sinds 2011 wordt het totaal aantal jonge grutto’s  in Nederland geschat op basis van wetenschappelijk onderzoek. Jaarlijks worden onder coördinatie van de van de Rijksuniversiteit Groningen enkele honderden jonge grutto’s van individuele kleurringcombinaties voorzien. Vervolgens wordt tussen half  juni en half augustus op verzamelplaatsen gekeken welk deel van de aanwezige jongen kleurringen draagt. Daarna berekent Sovon Vogelonderzoek Nederland  hieruit het totale aantal vliegvlugge grutto­jongen, en de onzekerheidsmarge rondom deze schatting (in 2017 8.600-18.000). Het ring- en telwerk wordt uitgevoerd door tientallen vrijwilligers en professionals.

Kwaliteitsstap noodzakelijk

De uitkomst is voor Vogelbescherming de zoveelste aanwijzing dat het weidevogelbeheer in Nederland snel een flinke kwaliteitsstap moet maken. Want als het aantal jongen niet  toeneemt, zal de  grutto in aantal achteruit  blijven gaan. Omdat het overgrote deel van de NW-Europese grutto’s in Nederland broedt, heeft ons land een grote internationale verantwoordelijkheid.


Reacties

 1. hofmann hendrik

  beste daar ik nergens uw telefoon nummer vind ben ik zo vrij op deze manier mijn adres verandering door te geven eveneens vermoed ik dat ik de laatse afleverring van uw tijdschrift niet hebben mijn nieuw adres is jozefmichielstraat 16/02 2235 booischot
  ik heb geprobeerd via uw enveloppe mijn adresverandering door te geven maar kreeg telkens deze terug ontvangen ik heb zelfs geprobeerd met tee postzegels op gekleefd ook terug dan heb ik geprobeerd u via telefoon u te bereiken ook hopeloos
  ik hoop nu geluk te hebben
  mag ik u dan vragen dit ontvangst te bevestigen en de laatste uitgave van uw magazine te ontvangen
  hopend op uw begrip groet ik u
  hofmann hendrik

 2. Jos Brouwer

  Kunnen jullie uitleggen hoe het komt dat die onzekerheidsmarge zo groot is 8.600-18.000 ? Dus in het gunstigste geval zijn 18.000 kuikens vliegvlug geraakt, maar in het ongunstigste geval slechts 8.600 ?
  Hebben jullie enige aanwijzing dat in 2017 toch veel meer gruttokuikens vliegvlug geraakt zijn als in 2016 ?

 3. Anke Kennis

  Bij ons in een afgelegen stuk weiland omzoomt met wilgen broedt ook steeds een grutto. Jammer genoeg kan ik ze niet meer horen Door slecht gehoor. Kunnen jullie eens komen kijken en adviseren 4891 pe nr. 13

 4. adriaan schalken

  ondanks alle goede bedoelingen van wij matuurbeschermers is helaas de destructieve massa mesne , groter in aantal en blijft de natuur armer worden
  Men, ik algemene zin houdt nu eenmaal niet genoeg van ons aller natuur en beseft de waarde en de noodzaak er van niet .

  Er moeten zwaardere krachten naar buiten komen, het gaat fout!!

 5. Hans Mannes FB:Redding van de Weidevogels

  VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN: De natuurorganisaties moeten hun verantwoordelijkheid als eerste nemen! Die hebben natuurgronden, veelal aangekocht met subsidie. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschappen. Het beheer overlaten aan boeren is de goden verzoeken. Veel te intensief ondanks de pachtovereenkomsten en concessies aan het waterpeil.

 6. Ingeborg Breuers

  Minder slecht is niet beter, veel succes en hopelijk een positiever 2018. Veel dank voor jullie goede zorgen ten bate van onze Nationale Vogel ???❣

Reactie plaatsen

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Je naam wordt wel getoond.

*

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik voor hier meer informatie over privacy.

Volg de campagne