Red de Rijke Weide

Minder slecht broedseizoen voor de grutto in 2017

Gruttopul / Birdphoto

Onze nationale vogel de grutto gaat nog steeds met gemiddeld  3,5% per jaar achteruit in Nederland. De belangrijkste reden is dat er  jaar op jaar te weinig kuikens groot worden. Het aantal  gruttokuikens dat daadwerkelijk uitvliegt, wordt nu zeven jaar onderzocht en bleek in al die jaren te laag. Zo ook in 2017. Voor een stabiele populatie (nu circa 34.000 paren) zouden er afgelopen broedseizoen minimaal circa 18.000 jongen groot moeten zijn geworden, maar de teller bleef steken op 12.000.

Het enige lichtpuntje is dat in de overige zes meetjaren er nóg minder jongen uitvlogen. Vogelbescherming  pleit voor meer en vooral beter weidevogelbeheer. De Nederlandse overheid  is daartoe verplicht op basis van de Europese Vogelrichtlijn.

Tellingen van jonge grutto’s

Sinds 2011 wordt het totaal aantal jonge grutto’s  in Nederland geschat op basis van wetenschappelijk onderzoek. Jaarlijks worden onder coördinatie van de van de Rijksuniversiteit Groningen enkele honderden jonge grutto’s van individuele kleurringcombinaties voorzien. Vervolgens wordt tussen half  juni en half augustus op verzamelplaatsen gekeken welk deel van de aanwezige jongen kleurringen draagt. Daarna berekent Sovon Vogelonderzoek Nederland  hieruit het totale aantal vliegvlugge grutto­jongen, en de onzekerheidsmarge rondom deze schatting (in 2017 8.600-18.000). Het ring- en telwerk wordt uitgevoerd door tientallen vrijwilligers en professionals.

Kwaliteitsstap noodzakelijk

De uitkomst is voor Vogelbescherming de zoveelste aanwijzing dat het weidevogelbeheer in Nederland snel een flinke kwaliteitsstap moet maken. Want als het aantal jongen niet  toeneemt, zal de  grutto in aantal achteruit  blijven gaan. Omdat het overgrote deel van de NW-Europese grutto’s in Nederland broedt, heeft ons land een grote internationale verantwoordelijkheid.


Reacties

  1. Ingeborg Breuers

    Minder slecht is niet beter, veel succes en hopelijk een positiever 2018. Veel dank voor jullie goede zorgen ten bate van onze Nationale Vogel 🍀🍀🍀❣

Reactie plaatsen

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Je naam wordt wel getoond.

*

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Volg de campagne