Red de Rijke Weide

Het is drastisch mis met het leefgebied van onze vogels

Veldleeuwerik-Shutterstock

Sinds 1980 zijn alleen al in Noordwest-Europa 421.000.000 vogels verdwenen. 421 miljoen! Door wetenschappelijk onderzoek wordt steeds duidelijker waarom de vogels massaal verdwijnen. Gisteren bracht de Radboud Universiteit de nieuwste schokkende onderzoeksresultaten naar buiten. In Duitse natuurgebieden (daarbij ook veel gebieden in Nordrhein-Westfalen grenzend aan Nederland) is 75% van de insecten verdwenen! 75% van het vogelvoer waarmee jonge vogels worden grootgebracht is weg. Je vraagt je af hoe vogels überhaupt nog kunnen overleven. Veel vogels doen dat dus ook niet.

De resultaten van het onderzoek van de Radboud Universiteit komen niet als een verrassing. We kennen de discussie over dioxines in de duinen die onze tapuiten nekken en over de neonicotinoïden die onze insecten etende zangvogels de das om doen. Tel daar de onderzoeken bij op over het kalkgebrek in bossen (waardoor eieren kapot gaan en poten van jonge vogels in het nest al breken) en het beeld doemt op van een leefgebied waarin het voor vogels langzaam maar zeker onmogelijk wordt te overleven.

Het zijn overmatig gebruik van stikstof en gifstoffen en de ontwatering. Of de landschapskwaliteit met het verdwijnen van talloze natuurelementen en het geïsoleerd raken van natuurgebieden. Voeg daarbij het extreem intensieve landgebruik met overmatig maaien waardoor bloeiende planten nauwelijks nog kans krijgen. Zelfs talloze ‘gewone’ vogelsoorten dreigen nu uit ons landschap te verdwijnen. Denk aan spreeuwen, boerenzwaluwen, veldleeuweriken, kieviten, waterhoentjes en ga zo maar door.

Ook onze eigen leefomgeving

En mochten er mensen zijn die het verdwijnen van al deze prachtige vogels niet boeit. Dat kan. Bedenk dan dat de leefomgeving van onze vogels, ook onze eigen leefomgeving is. Een gezonde vogelstand, vlinderstand en insectenstand is een graadmeter voor de kwaliteit van die leefomgeving. Zijn de vogels ziek, zwak en misselijk doordat er een laag van giffen en stikstof over ons land ligt? Dan krijgen ook mensen vroeg of laat hun deel en zullen deze schadelijke stoffen onze gezondheid beïnvloeden. Dat is geen prettig vooruitzicht en waarschijnlijk nu al aan de gang. En dan laten we  andere – misschien minder opvallende – diensten die de natuur ons levert als bestuiving (bijensterfte!) en natuurlijke bestrijding van plagen nog even buiten beschouwing. Net als de recreatieve en belevingswaarde die een divers, rijk en gezond landschap ons biedt.

Vogelbescherming Nederland roept het nieuwe kabinet op zo snel mogelijk maatregelen te nemen om de stikstofuitstoot en het gebruik van giffen en bestrijdingsmiddelen aan banden te leggen. Zet een omgevingsbeleid in dat onze landschappen weer diverser maakt. We willen onze bloemen, insecten, vogels en vlinders terug! Het wordt tijd dat de basiskwaliteit van ons landschap opgekrikt wordt. We hebben recht op een overheid die garant staat voor een gezonde leefomgeving. Rutte, doe iets!


Reacties

 1. Lili

  het is te triest voor woorden, er komt steeds minder ruimte voor dieren.
  Onze vooruitgang is de ondergang voor dieren en uiteindelijk ook voor onszelf.

 2. john van gemeren

  In het voorjaar zag je in het Reeuwijkse plassengebied miljoenen dansmuggen boven de elzen dansen, zodat het leek of de bomen rookten. Kokmeeuwen vlogen er doorheen om ze te vangen. Ik heb dit bekende verschijnsel de laatste twee jaar niet meer waargenomen. Ook het slootleven is drastisch verminderd blijkt ons bij onderzoek met scholen met schepnetten. Er is echt alle reden tot alarm en veel kritischer omgaan met gifstoffen! Watersnip Advies Reeuwijk

 3. M.D

  ja,en het is saai zonder vogels en insecten. Als je in het Groninger landschap fietst,geen koe,geen kwikstaart,geen wilde bloemen.Keurige Nederlanders,laat het toch wat rommeliger worden in het landschap.

Reactie plaatsen

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Je naam wordt wel getoond.

*

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik voor hier meer informatie over privacy.

Volg de campagne