Red de Rijke Weide

Grutto’s zeer vroeg terug naar Afrika

Tijdens een bezoek aan beschermde gebieden in West-Afrika eind juni zagen medewerkers van Vogelbescherming grote groepen grutto’s. Tussen flamingo’s en Afrikaanse lepelaars is dat natuurlijk een heel mooi gezicht. Maar normaal is er daar rond die tijd nog bijna geen grutto te zien. Behalve jongen die het afgelopen jaar geboren zijn, en nog een jaar in Afrika doorbrengen voor ze zelf de reis naar het noordelijke Europa ondernemen om te broeden. Bekijk het filmpje:

Slecht broedseizoen?

Deze waarneming van grote groepen grutto’s sluit aan bij observaties in Nederland. In het Lauwersmeer werden al wéken geleden grote aantallen grutto’s gezien die zich verzamelden om op trek te gaan. Normaal zouden die volop aan het broeden geweest moeten zijn. Maar dat deden ze niet; ze verzamelden zich en het is goed mogelijk dat (ook) deze vogels de terugreis al vroeg hebben ondernomen. Betekent dit dan een heel slecht broedseizoen, dit jaar? Het is nog te vroeg om die conclusie te trekken maar Vogelbescherming is er niet gerust op.

Grutto’s beschermen in Mauretanië

De beelden zijn gemaakt in Diawling, een nationaal park in Mauretanië. Vogelbescherming werkt er samen met Nature Mauritanie, de BirdLife partner van dit land. Zij zetten zich in om het beheer van het gebied te optimaliseren, zodat grutto’s er ook in de toekomst van op aan kunnen dat zij een veilige omgeving hebben om het grootste deel van hun jaar door te brengen. Zodat ze in een goede conditie weer naar Nederland kunnen vliegen om bij ons te broeden.


Reacties

 1. Raymond

  Te laat, alles wat we doen is een druppel op een hete plaat. –
  Raymond tachtiger.

 2. Jan H

  De bioindustrie, heeftv gewonnen.

 3. Jan H

  Het is een verloren strijd het geld, en de bioindustrie, hebben gewonnen

 4. antoinette

  Wanneer dringt het door tot de hoofden van politici wat iedereen al weet: we zijn veel te ver gegaan met het waarderen van economie boven natuur(-bescherming). We delven ons eigen graf en dat van onze (niet de mijne, want ik heb ze niet) nakomelingen. Geluk zit niet in meer, groter en altijd weer die schijnbaar onvermijdelijke groei. Dit is een tijd van treurige armoede, terwijl we rijker zijn dan ooit.
  Maar, accepteer dit niet, laat dit zien in je koopgedrag, je stemgedrag, de manier waarop je je leven leeft. Het zal van ons moeten komen, we hebben als consumenten meer macht dan we vaak denken.

 5. Elisabeth T.

  Ook ik zie veel minder weidevogels en grutto’s in de polder Arkemheen tussen Nijkerk en Spakenburg. Heel jammer.

 6. Isabel

  Ik heb een wilde tuin met vlinders hommels en heel veel kleine bijtjes, ook veel vogels, zelfs een specht komt af en toe even kijken. Met een vijver met kikkers en salamanders.

 7. Julius Luteijn

  Als we weer verantwoorde landbouw willen, zal het wel betekenen dat we minder produceren. We moeten ons afvragen of we moeten produceren voor de rest van de wereld. Wij zijn niet verantwoordelijk om anderen te voeden. We moeten wel iets doen aan de opwarming van de aarde. Want daar hebben anderen last van. Ik denk dat we met veel te veel zijn en dat wij veel te luxe leven. We willen niet meer voor de dingen betalen wat het kost. Dus vliegen zal er voor een heleboel niet meer inzitten. Dat moet 3 of 4 x zo duur worden. Is wel goed voor het milieu als er veel minder gevlogen wordt. We moeten veel minder willen en tevreden zijn met wat we hebben.

 8. Tom

  Kirsten, jij bent degene die onzin uitkraamt! Er zijn nu al veel te veel mensen op de aarde! Er heerst een taboe op geboortebeperking maar het is onze enige redding. We zijn een onstuitbare plaag die uiteindelijk alles verwoest. Maar droom rustig verder……je bent in goed gezelschap.

 9. w.a.swildnes

  De schaalvergroting in de landbouw maakt alles stuk. Hoe kan het dat elke aanvraag voor een nog grotere stal met nog meer koeien wordt gehonoreerd? Waarom mag de industrieboer zoveel meststoffen in de grond pompen dat er alleen nog gras groeit en onze bloemen verdwijnen en onze sloten vermesten? Waarom krijgt een industrieboer zoveel EU subsidie om ons landschap en onze biodiversiteit te vernielen? Dag grutto, dag kievit, dag tureluur.

 10. Marjo Eggen

  Nederland – dat bekend staat als een rijk land – is op dit vlak in feite een erg arm land. Datgene wat werkelijk waardevol is – te weten natuur in het algemeen, waaronder een rijke flora en fauna – wordt gewoon verkwanseld omwille van geld. Hoe armmoedig en armzalig is dat. En hoe kortzichtig. Met heimwee denk ik aan de prachtige korenvelden, vol klaprozen, korenbloemen, kamille e.d. uit mijn jeugd. De geur ervan kan ik nog steeds oproepen, evenals het beeld van zoemde insecten en fluitende vogels in grote getale. Dat is ongekende rijkdom. En in hun samenhang een ongekende dynamiek. Vanuit de trein zie ik nu heel veel saai groen gras, en erg weinig bloemen. Waar is alles gebleven? Waar zijn de koeien? De vogels? De insecten?En veel andere dieren van vroeger? Ik weet het wel, en vind het heel erg. Er is ons iets wezenlijks ontstolen. Het tij moet nu echt gekeerd.

 11. Mark

  De ENIGE redding voor ONZE weidevogels zijn goed ingerichte reservaten.
  De rest zijn allemaal lapmiddelen!

 12. Mark

  De ENIGE redding voor ONZE weidevogels zijn reservaten.

 13. Doranne

  wat hebben de broedvogels aan een beetje bloemenweide als de plek waar ze broeden jaar in jaar uit gemaaid wordt, die jongen kunnen heus nog niet naar een bloemenweide vluchten. Het enige wat helpt, natter grasland, stoppen met bemesten en maaien als de jonge vogels kunnen vliegen.

 14. Hans Mannes

  OPLOSSING: VERNATTEN en MINDER BEMESTEN
  zie ook Facebook; ‘Redding van de weidevogels’ Natuurorganisaties die gronden laten beheren door boeren zouden de eersten moeten zijn om de percelen op de JUIsTE manier te laten beheren. Kijk naar Stichting de Hooge Weide. De aantallen gaan daar elk jaar OMHOOG.. plasdrasgedeeltes en juist beheer. In Waterland komt er nu ook iets van de grond. Particuliere initiatieven, daar waar natuurorganisaties hun verantwoordelijkheid al lang hadden moeten nemen. Ze zouden Jan van de Geld serieus moeten nemen, schrijver van het boek: Weidevogels in een veranderend landschap. Ze roepen al jaren wel van alles, maar ik zie te weinig ECHTE actie.

 15. Josephine

  Het blijft een eeuwig gevecht, economie tegen ecologie, hoe meer mensen, want zij zijn de grootste vervuilers, hoe meer asfalt, beton en CO2, hoe minder natuur er over blijft. Ik heb zelf geen kinderen en geef alleen aan goede doelen met een natuurbeschermend karakter.

 16. Niko

  Lees de Volkskrant van 6 juli over de verloedering van ons landschap, daar kan en wil geen grutto of kievit meer in leven.

 17. Kirsten

  Wat een onzin reacties! Onze planeet kan met gemak nog enkele miljarden mensen aan, er is nog voldoende ruimte beschikbaar. Maar er is wel een degelijk beleid voor verantwoorde landbouw nodig, d.w.z. dat men rekening moet houden met het maaien van percelen, niet zomaar lukraak maaien maar enkel wanneer het broedseizoen ten einde is gelopen. En ja, we willen natuurlijk allemaal ons voedsel zo goedkoop mogelijk in de winkelrekken, wie wil een krop sla aan 5€ of muesli aan 10€ aankopen? Juist ja, moet zo goedkoop mogelijk of iedereen jankt zich te pletter dat het leven onbetaalbaar is geworden.
  In de tuin van mijn ouders krioelde het van de (jonge) vogels, Koolmees en Pimpelmees hebben succesvol hun jongen grootgebracht. Merel laat zich niet meer zien maar kan overleden zijn aan een virus, verkeersslachtoffer of door een kat gepakt. Groenlingen bezoeken dagelijks de voederplaats. Ook mussen, Turkse tortels en Houtduiven komen dagelijks hun kostje bijeenrapen.
  Wat weidevogels betreft heb ik helaas geen idee, grutto’s komen nauwelijks voor in onze regio en kieviten zie je hier ook zelden. Maar alle andere soorten doen het wel weer goed.

 18. vicky

  Ook in mijn “stads”tuintje was altijd ee diversiteit aan vogels en insecten.
  veel mussen en spreeuwen maar ook merel, kramsvogel mezen, lijster, winterkoning en roodborst. daar is af en toe een “verdwaalde ” vogel van over.Idem dito met insecten, altijd heel veel hommels nu incidenteel en af en toe een koolwitje terwijl alles net als voorgaande jaren alles bloeit. Het is zo triest!

 19. Pien Berg

  Akelig. Word er misselijk van. Wil niet méér lezen!

 20. y.e.j. van den berg

  in de polders rond delft tot aan leidsendam en in de richting van maassluis en rotterdam
  dit jaar geen grutto te zien na hun aankomst begin maart

 21. Bert Kok

  Helemaal mee eens, overbevolking is het grootste probleem dus aanpakken die handel. Als weide vogelbeschermer geen kievits of grutonest gevonden ,
  en waar nog een paar nesten zaten was het gras zo lang dat ze niet te vinden waren en er werd veel te vroeg gemaaid. Zelfs op laat maaien land vonden we maar een scholeksternest, geen tureluur of grutto, kievit te zien. Ook de zwaluw laat het afweten, vorig jaar nog tientallen boven het land achter ons huis, nu slechts 3 of 4.

 22. Ydwine

  Ik woon in een buitenwijk van een Fries dorp. Al 10 jaar voer ik koolmees en pimpel, vol continu. (Merel en mus worden evenmin overgeslagen). Nog nooit is het zo druk geweest aan tafel met jonge koolmezen, helaas zijn er wel heel weinig pimpeltjes dit jaar. Kennelijk zijn pimpeltjes gevoeliger voor de kou die veel te lang geduurd heeft.
  Een grutto heb ik helaas in jaren niet meer gezien, ook niet in het Lauwersmeergebied waar ik vaak naar toe ga.
  Ik ga zeker meebetalen aan de bloemenweide, wie weet kan ik de ‘skries’ dan ooit weer eens in levende lijve zien en niet als fotomodel.

 23. Ria

  Te veel vee, te veel landbouw en vooral: te veel mensen. Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Niet ieder echtpaar hoeft kinderen te hebben, je kunt CO2, nitraat, fijnstof en ozon verminderen, maar als we gewoon bezig blijven met mensen fokken………… Dàt is de hoofdoorzaak!

 24. J.A.Paauwe

  Ik woon in een flat en heb elk jaar in mijn nestkastjes pimpelmezen, koolmezen en een stel winterkoninkjes: dit jaar bleef alles onbewoond. In de boom beneden heb ik een paradijsje gemaakt met eten en drinken; een enkele mus en veel kouwen maken er alleen gebruik van Waar zijn ze allemaal gebleven dit jaar ? In onze omgeving is niets veranderd, daar ligt het niet aan. In totaal heb ik één koolmees gezien.

 25. Ninke

  Ik vind het zo verschrikkelijk dat de vogelstand zo is teruggelopen. Ik bof als ik heel af en toe een grutto of kievit achter ons huis hoor. Om te huilen!!

 26. De waarheid mag niet gezegd worden!

  Denk je dat in die weilanden waar de mestinjecteur gebruikt wordt nog iets anders te zien is dan gras? Geen bloempje, geen beestje! Alleen stront en gras!!!!
  Dit moet stoppen! Weer terug naar de oude bloemrijke weilanden met veel biodiversiteit!!
  Grootste probleem in deze wereld: veel te veel mensen. We moeten terug naar ….. miljard mensen als maximum.
  Laten Trump, Poetin en Xi Ping zich vooral eens mee bezig gaan houden: beperking van het aantal mensen op deze planeet!!!

 27. Frits Brattinga

  Vind je het raar? Nou ik kijk er niet van op. Wij zien uit op weilanden. Ieder jaar komen er 3 paartjes Grutto’s, 4 paartjes Kieviten, 2 paren scholeksters en dit jaar zelf een koppel turelluren
  Ik zou er gek van worden als vogel, Poging 1: het broedseizoen begint, de eerst eieren van de kieviten worden gelegd. De boer komt met zijn eg en roeit alles voor de eerst keer uit.
  Poging 2, nest weer gemaakt, eieren liggen er in, en ja hoor daar is hij weer, een grote slang rolt als een monster over het gras en grote messen snijden de grond in keurige repen, alle het dierlijke leven in de grond sterft.
  Poging drie, dit keer komt het voor alle vogels zelfs tot jonge vogels, helaas er komt een gigant van een tractor met bijna 10 meter breed cyclomaaiers er voor en achter. er is geen ontsnappen aan, alle jonge leven is werkelijk aan gruzelementen gemaaid. Je ziet de vogels nog een paar dagen rondzwerven en dan zijn ze weg.
  Dit gaat zo jaar in jaar uit. De nazorgers zijn er maar mee gestopt, want stokje zetten heeft geen zin, er wordt geen rekening mee gehouden.

  Vandaar dat ik dit jaar maar een bijdrage heb gestort voor 130 m2 bloemenweide, het is een druppel, maar misschien……..

 28. Hans Hoppen

  probleem is waarschijnlijk te droge weilanden en niet genoeg voedsel alles is gewoon te droog .En productie gras, geen bloemrijke weilanden meer

 29. Hans Nieman

  half juni waren bijna alle grutto uit de Eempolder verdwenen; na nog enkele pogingen om ze te fotograferen, moest ik steeds zonder foto’s naar huis terug keren.
  Nog nooit eerder heeft dit plaats gevonden.
  Vorig jaar nog enkele, op 8 juli !

Reactie plaatsen

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Je naam wordt wel getoond.

*

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik hier voor meer informatie over privacy.

Volg de campagne