Red de Rijke Weide

En nu alles uit de kast voor de kievit

Kievit-PietMunsterman-Saxifraga

Dinsdag 26 januari besloot de provincie Fryslan geen toestemming te geven voor het Ljipaaisykjen of te wel het rapen van kievitseieren.  Een voor de hand liggend besluit. Vorig jaar stak de Raad van State al een stokje voor het rapen en uit een recent rapport van Sovon in opdracht van de provincie Fryslân bleek opnieuw hoe beroerd het met deze prachtige vogel gaat. Ook in Fryslân. Het besluit van de provincie is goed nieuws voor de kievit. En daarmee een goede start van het Jaar van de Kievit.

Hard gelag

Maar eerlijk is eerlijk het is voor veel aaisikers ook een hard gelag. Jarenlang verbonden veel van hen de hobby van het zoeken naar de lastig te vinden eitjes met nazorg. De zorg dat de latere nesten niet uitgemaaid worden. Vogelbescherming erkent dat zij een grote bijdrage leveren aan de bescherming van kieviten.

Vroegste broedsels, sterkste kuikens

Aan de andere kant weten we ook dat het juist de vroegste broedsels zijn die de sterkste kuikens opleveren. Nu er door de dramatische achteruitgang van de kievit een eind is gekomen aan het eierrapen, is het tijd gezamenlijk alles uit de kast te halen de achteruitgang van de kievit te stoppen. En er voor te zorgen dat er op het boerenland weer plek is voor kieviten. Met eierzoekers, boeren en vogelbeschermers.

Nieuwe traditie

De kievit verdient een nieuwe traditie. Een traditie die past bij deze tijd en die er aan bijdraagt dat we straks in Fryslân en overal elders in het land weer volop kieviten zien buitelen boven het boerenland.

Kees de Pater


Reacties

 1. luucbros

  sietse jij hebt heulemaal gelijk, ik doe zelf ook aan nazorg en vindt het mooi om te kunnen lezen dat je het met passie doet en dat er dus meer mensen zoals ik zijn. groetjes luncy van der waliienty

 2. gjalt

  Nou Sietse godver de godver, jij weet ook niks van de natuur he. Ga maar lekker op je zolderkamertje zitten lurken en ga maar door met het leeg plukken van de natuur. We hebben meer mensen zoals jou nodig om de andere mensen te laten zien dat het echt zo niet langer kan. Dus bij deze stik in je speeksel en hopelijk wordt je neer gestoken door een Kievit.

 3. sietse postma

  Ik wil graag even reageren op het verhaal van Gerriek. Hij snapt er nog steeds niks van. Ik ben een man op middelbare leeftijd. Maar dat heeft er niks mee uit te staan. Ik doe al veel jaren aan de nazorg, de mooiste periode van het jaar en dat doe ik met veel plezier en goede resultaten. Voor mij hoeft dat rapen ook niet, ik zeg alleen en dat wil U niet snappen dat van de eerste eieren niks terecht komt, omdat de boeren veel eieren vernielen en als we er stokjes neerzetten dan halen de roofvogels de eieren op. Na 1 april is het gras hoger de boeren zijn klaar met het landwerk en dus hebben de eieren meer kans. Als U het niet wil geloven mag U een paar keer met mij nazorgen in Friesland, dan zal ik U de praktijk laten zien. U bent zeker zo’n iemand die op papier wel weet hoe het moet, maar de praktijk niet kent. Tradities zeggen mij niks het belang van de vogels staat voorop. En ik zeg alleen maar dat of je de eieren nu meeneemt of ze laat liggen het maakt voor 1 april niks uit. Ik heb zelf meegemaakt in de praktijk dat de boer tegen mij zei neem die eieren maar mee, want met het injecteren gaat alles er toch aan. Dus meneer of mevrouw Gierrek, misschien snapt u het nu wel en anders kom eens langs om de praktijk te aanschouwen. Ik leef met hart en ziel voor de weidevogels en zie ze elk jaar in de herfst vertrekken naar warmere oorden met de gedachte hoeveel zie ik er volgend jaar terug. Het is toch verschrikkelijk dat ik tijdens mijn nazorgperiode een nestje met 4 eieren uit zie komen, dan 4 jonge kuikens en dan zie vertrekken in de herfst met het idee, waar doe je het eigenlijk voor want de fransen en belgen schieten ze bij duizenden uit de lucht. Maar elk jaar begin ik met veel plezier weer van voren aan.

 4. gerriek

  Jammer dat zelf een man als Sietse Postma steeds, vasthoud aan de natuur verstorende traditie. Ook carbitschieten en paasvurenstoken zijn(waren tradities ) maar zijn aan banden gelegd. Ook het eieren roven van in het wild voorkomende vogels valt onder vergane glorie. Het eiwit te kort van de Friese vogelwachters kan ook aangevuld worden door gewoon een doosje in de winkel te kopen. De stelling dat van de eerste eieren niet terecht komt is allang achterhaald. Boven genoemde heer is al op leeftijd denk ik. Juist deze week
  febr 2016 komt uit Friesland het bericht dat het zo op eens weer goed gaat met de Kievit. Tot in het journaal.
  Reden, het niet repen vorig jaar van de eieren.!! Wel heel erg toevallig allemaal en vooral niet doorzichtig.
  Juist een reden om door te gaan met het verbod ,ook in alle volgende jaren.

 5. sietse postma

  Ik wil ook nog even kwijt, dat het probleem van de kievit niet alleen bij ons in Nederland ligt, hier wonen gelukkig heel veel mensen met liefde voor de natuur, die balen allemaal van de achteruitgang van onze weidevogels.
  BFVW, Vogelschelbescherming, Fryske Gea, Faunbabeheer en de gewone burger. Ieder op zijn eigen manier. Ook al zijn we het dan niet altijd met elkaar eens, hiermee vormen we toch allemaal één front met één en hetzelfde doel. Het behoud van onze weidevogels.
  Het beschermen en maatregelen nemen wat landbouw betreft is niet genoeg, Het is toch van de zotte dat wij hier met alle liefde de eitjes markeren, de eieren uit zien komen en jongen groot zien worden en dan in de herfst zien we ze weg vliegen met pijn in ons hart, want hoeveel komen er volgend jaar terug naar ons land. Want het afschieten (het gaat om duizenden vogels) in Frankrijk en België van onze zeer geliefde weidevogel, moet toch ook een doorn in het oog zijn van elke natuurliefhebber- of organisatie. Dus wij kunnen nog zo ons best doen, maar het afschieten zal ook eens halt toe moeten worden geroepen, want anders kunnen wij beschermen en plannen bedenken wat we willen, maar dan is het dweilen met de kraan open. En lachen ze ons in dat soort landen hartelijk uit. Dus politiek hier ligt ook een schone taak voor jullie, want met geld geven en beschermen in ons land red je het niet alleen met onze geliefde weidevogels.

 6. Lvan Dijk

  Het zal weinig helpen als niet het mest injecteren wordt gestopt en de vijanden van de weidevogels niet drastisch worden terug gedrongen zoals de bunzing ,wezel buizerd en andere roofvogels ook de kraai ekster en vooral de vos.
  De weide vogels hebben geen kans meer!!!

 7. Leo

  Het rapen van kievitseieren in maart heeft volgens mij geen invloed op het aantal kieviten. Dat de vroegste broedsels de sterkste kuikens opleveren, lijkt met aanvechtbaar. Sietse Postma gaf op 6/2 al aan, dat bijna al die eerste legsels verloren gaan. De beste nazorg in april/mei vindt in Friesland plaats – juist vanwege de traditie van het rapen van kievitseieren in maart. Dus dit verbod zal weinig uithalen, denk ik. Moderne landbouw is de hoofdoorzaak. En daarna de predatie, want als de vossen toenemen en de weidevogels afnemen kun je wel raden wat er gebeurt – dan gaan zelfs de kraanvogeljongen in Fochteloërveen er tijdens een droog voorjaar aan.

 8. Thom Feddema

  Goedemiddag…………
  Even een paar korte aanvullende op- aanmerkingen. Enno er is al regelgeving, zoals ik beschreven heb. Alleen als je regels maakt, controleer die dan en dat gebeurd niet of nauwelijks. Al decenia lang en dat wordt ook door anderen beschreven wordt deze F&Fauna wet niet gehandhaafd , met als gevolg dat een boer, (let op niet ALLEN is mijn ervaring), maar die uitzonderingen er gewoon mee weg komen. Er zijn middelen, ik heb ze reeds aangegeven, maar het proces om dit, het vernietigen van het biotoop, met vogel en ei en pullen, aan te willen pakken lijkt wel één van de grootste taboe’s. LTO zou hier het voortouw in moeten nemen. WE verwachten daden mensen/ boeren. Zelf ben ik van boeren komaf, maar lang niet altijd trots meer en helemaal niet op een groene woestijn, zonder bloemen, dus insecten, dus weidevogels, enz enz en dus ook minder mens…..
  Toch zie ik ook wel positieve kanten aan dit verhaal. Het wordt erkent, benoemd en dat zijn al enkele stappen voorwaarts. Nu de uitvoering nog en dan niet een pap en nat hou poldermodel, maar aktie !! De weidevogel schreeuwt (er nog) om!!.

 9. Sietse Postma

  Ik hoor hier weer steeds dat probleem van het eieren zoeken, maar er is allang aangetoond dat de achteruitgang van de kievit niks te maken heeft met het zoeken van kievits-eieren. Ik vind dat de discussie veel meer moet gaan over het redden vroege vondsten. Vorig jaar mochten we ook niet zoeken, dus zijn we braaf vanaf het begin aan het nazorgen gegaan. Maar alle eerste legsels gingen verloren. Want het gras was te kort, dus zagen de roofvogels (kraaien, roeken en bijv. eksters) of roofdieren (wezeling of bijv. vos)de eieren van verre al liggen, de loonbedrijven moesten met de injecteerders het land in bij nacht en ontij, dus veel legsels gingen daardoor verloren. Ook het rollen, kunstmest-rijden ploegen op maisvelden en bij dat soort landwerk gingen veel legsels verloren. Pas in april werd alles rustig en is er bijna geen ei meer verloren gegaan van de bijv. grutto, kievit, Tureluur en scholekster. Dus dat geeft voor mij aan dat de vroege legsels weinig kans van slagen hebben. Dus of we de eitjes nou wel of niet meenemen. Ze hebben weinig kans van slagen en later in het voorjaar is percentage van het slagen van het uitbroeden van legsels veel groter. Bij ons had je ook de maisvelden die werden pas in eind maart omgeploegd. Daar gingen ook weer eieren verloren. Dus laat ons niet elke keer zeuren over het wel of niet eieren zoeken, maar ons afvragen hoe groot de kans van slagen is van het eerste legsel in het vroege vorjaar, als alle werkzaamheden door de boer of loonbedrijven nog moet gebeuren en als het gras nog zo kort is. Dat is voor mij veel belangrijker. Ik heb er geen moeite mee dat ik geen eieren meer mag rapen, maar het doet me dan wel zeer als ik verscheidene nestjes met eieren heb gevonden een week later zijn opgegeten of verwoest door landbouwmachines. Dit wilde ik even kwijt als nazorger van de BFVW.

 10. Enno

  Jammer dat er weer een discussie over het eierenzoeken en rapen is ontstaan.
  Menigeen uit Nederland weet zich nu ineens in dit probleem te kunnen vinden.
  Veelal mensen die geen veldervaring hebben laat staan een kievitsei van een ander ei kunnen onderscheiden.
  Ik weet uit ervaring dat hier in Friesland er een 6000 nazomers zich elk jaar in zetten om de weidevogels in het algemeen zo goed mogelijk te beschermen tegen diverse predaties.
  In de rest van Nederland gebeurt dit nauwelijks,ik snap wel dat mensen weinig vogels zien onderweg door hun reis door het land.
  Weidevogelbescherming is van groot belang,ook nu en ook in de toekomst.
  Ik ben wel voor een algemeen gebod mits er ook een afspraak over de werkzaamheden m.b.t. het bewerken van het land kan worden gemaakt.
  Kunnen de vogels niet worden beschermd bij werkzaamheden op het land dan is er natuurlijk ook geen kans op een goede afloop dat de eieren hier heel van blijven of de jongen door de messen van de maaimachine glippen.

 11. Cees Uitbeijerse

  Dus ook bij ons in Brabant meer kieviten te zien

 12. Cees Uitbeijerse

  Dus ook bij ons in Brabant veel meer kievieten! Hoera!

 13. Wibo

  Uit de reacties blijkt wel dat er nog veel mensen zijn die denken dat het nu eindelijk beter zal gaan, nu er niet meer gezocht mag worden. De beschuldigende vinger richting eierzoeker. Het rapen is vorig jaar al verboden en dus had het dit jaar GEWELDIG moeten gaan met de kievit. Helaas is er in feite al aangetoond dat het zoeken en beperkt rapen geen enkel effect heeft op de populatie. Dit wisten we ook al overigens, omdat het buiten Friesland nog zorgwekkender is gesteld met de weidevogels. En dan de vos…Reintje heeft ervoor gezorgd dat de lepelaar als broedvogel geheel is verdwenen uit het Naardermeer. Hoe naief kun je zijn door nu nog te denken dat de vos (die zelf geen predator boven hem heeft staan) vreedzaam naast de weidevogels kan leven?
  De Faunabeschermridders hebben al laten weten dat het raapverbod hun nog niet ver genoeg gaat. Het zoeken (en dus voor- en nazorg) moet geheel verboden worden en alle activiteiten moeten uit het veld worden verbannen. De ENORME AANWAS van weidevogels die hierdoor ontstaat zal volgend jaar hun gelijk aantonen, of…hun voorgoed de mond snoeren.

 14. Joop Ludema

  Ik ben een praktische Vogelbeschermer, Vogelteller, Mozaïekregisseur, Nazorgcoödinator, en bestuurslid in verschillende natuurorganisaties en ja ik kan ook “aaisykje” en heb ook wel “Ljipaaien” meegenomen. Het blijft een leuke discussie wel of niet eierrapen. Maar waarom is de vogelstand en dus ook de stand van de kievit buiten Fryslân even slecht maar in sommige provincies slechter dan in Fryslân? Waarom beschermt het grootste deel van de Nederlandse bevolking en ook de meeste natuurorganisatie waaronder de Fauna Bescherming de kievit alleen met de mond? Met mijn 50 jarige ervaring vele en vele uren praktische bescherming heb ik kennis opgedaan. Waarom weten de meeste landgenoten er zo weinig vanaf? Hoe kunnen ze dan een objectieve mening geven? En ja ik ben het eens met de tegenstanders. Misschien is het tijd om hier anders mee om te gaan, maar geef de “aaisiker” niet de schulden. Heeft u enig idee hoeveel uren vrije tijd hij jaarlijks in de bescherming van nest en kuikens steekt? Waar ik me aan erger is de opvatting van Kees de Pater. Hij schrijft; Nu er door de dramatische achteruitgang van de kievit een eind is gekomen aan het eierrapen, is het tijd gezamenlijk alles uit de kast te halen de achteruitgang van de kievit te stoppen. En er voor te zorgen dat er op het boerenland weer plek is voor kieviten. Dit vind ik kortzichtig en niet realistisch. Immers in de andere provincies wordt al jaren niet meer de eieren van de kievit geraapt. Waarom heeft de Vogelbescherming daar niet eerder ingegrepen? Of kunnen ze dat niet! Hebben ze te weinig kennis? Hebben ze te weinig vrijwilligers? Hebben ze liggen slapen? Of hebben ze de kennis de “aaisikers” nodig om de populatie van de kievit te laten groeien? Ik denk dat het anders is. In de hedendaagse landbouw is te weinig ruimte voor de weidevogels, maar i.p.v. dat te erkennen, want ja dat ligt economisch nogal gevoelig, krijgt de vogelbeschermers bij uitstek, die vaak ook “aaisiker” is de schuld. En dan ook nog even terugkomen op de HOTEMETOTEN en FRIESE STIJFKOPPEN van Bart Stornebrink. (ik denk dat we zelfs familie zijn) Hij vergeet dat zijn voorouders ook van Friese komaf zijn. Dus over stijfkoppen gesproken! En tot slot mocht u in het voorjaar tijd overhebben zeg maar zo’n 400 uur in de maanden maart t/m juni dat nodig ik u uit om met me mee te gaan om de kievit daadwerkelijk te beschermen. Dus geen woorden maar daden.

 15. Hans Mannes

  Weidevogels en boeren gaan al lang niet meer samen. Agrarisch Natuurbeheer (ook de nieuwe stijl met Collectieven) is ook een doodlopende weg. De aantallen gaan slechts iets minder snel achteruit. Helaas gaat ook de Natuurintensieve landbouw de kievit ook niet meer redden. Het blijt een lappendeken met teveel economische dwang.
  Ik heb Theunis Piersma het ultieme redmiddel voorgesteld.
  Mijn hoop is erop gevestigd dat hij het voortouw neemt of laat nemen.

 16. p. bakker

  Vorig jaar mei van Lemmer naar Lauwersoog gereden.
  Geen weidevogels en een handvol koeien.
  Silent spring en dat in Fryslan.
  HET WAS SCHOKKEND.

 17. Minko van den Akker

  In mijn jeugd, 70 jaar geleden, zwierf ik alleen of met vriendjes in het voorjaar door de weilanden langs hetTjongerkanaal in de Zuid-Oosthoek van Friesland. We zochten eieren van weidevogels en dan vooral ljipaaien, want die leverden geld op. De lucht was gevuld met de roep van vogels: kievit, grutto, regenwulp, tureluur e.a.
  Als mijn vrouw en ik nu langs de Tjonger fietsen over een prachtig aangelegd fietspad, dan zien we links en rechts weilanden als enorme biljardlakens, geen bloemen te zien, zoals de gele dotters aan de slootkant uit mijn kinderjaren en geen geroep van weidevogels te horen.
  Fietsen mijn vrouw en ik in de omgeving van onze huidige woonplaats Veenendaal langs de Grift tussen Veenendaal, Wageningen en Bennekom, dan zien we hoe de weilanden natuurgebieden zijn geworden, die alleen gemaaid worden na de broedtijd van de weidevogels. We nemen vluchten kieviten waar en we horen zowaar de roep van wulp, grutto en tureluur..
  Tegen een verbod op het rapen van kievitseieren ben ik niet, maar laten we niet denken dat dit de oorzaak is van de terugloop van het aantal kieviten. De achteruitgang van de weidevogelsstand is even dramatisch voor de vogels waarvan geen eieren geraapt werden. Hoor ik in de Tongervallei nog wel eens een kievit, de roep van de grutto heb ik in jaren daar niet meer gehoord.
  Overigens neem ik de boeren de biljardlakens niet kwalijk, Zolang wij o.a. niet bereid zijn, of niet in staat zijn iets meer te betalen voor een stukje rundvlees of een liter melk, waardoor een boer, als vroeger, iets meer weidevogelvriendelijk zou kunnen boeren , moeten we de achteruigang van weidevogels niet toeschrijven aan het rapen van ljipaaien.
  Tenslotte vind ik dat de heer Stornebrink mij niet beledigt met kreten als hotemetoten en Friese stijfkoppen.

 18. Sytze Rinsema

  Ik ben als boerenzoon opgegroeid met de weidevogels. De lucht was in mijn jeugd vol van vogelgeluiden. Sinds de ruilverkaveling hoor je enkel zware trekkers die over groen asfalt denderen. Verder is het stil, heel stil geworden. Wat is er aan vogels en planten overgebleven? Wie het niet gekend heeft beseft het ook niet .Het waren de niet de mensen die kievitseieren zochten, niet de vossen of de roofvogels maar de boeren, en achter hun rug de banken en de economen die voor deze doodse stilte hebben gezorgd. Waarom moeten wij in Nederland zo nodig de grootste opbrengst per m2 hebben?
  Waarom staat dit nooit ter discussie?

 19. Lucia

  Weer krijgt de Vos de schuld , het is de mens die het gevaarlijkst is voor vogels, omdat ik jagers in het veld zie liggen en lokvogels neer zetten en alles afschiet wat voor hun loop komt en afknalt, zelfs in het broedseizoen, en waar is natuurmonumenten dan , ook mensen van natuurmonumenten brengen veel verstoring als ze met hun telescoop de weilanden in lopen en de Grutto’s en Kieviten in paniek met veel kabaal de lucht in vliegen om hun jongen te beschermen, dat is vragen om problemen en verstoring, waar ik mij dood aan erg. Laat ze in rust hun jongen groot brengen. En stop de plezierjacht het gaat hier op Malta lijken.

 20. Piet

  Kievit en andere vogels beschermen is een goed idee, maar denken wij ook aan al die roofvogels Reigers-Ooievaars – Vos- die de kuiken opeten.
  Volgen mij verlagen die de stand van de weidevogel het meeste.
  Ik kan het verkeerd hebben dan hoor ik dat graag?

 21. T.Andringa

  Begrijpelijk dat vooral veel vrouwen blij zijn met een verbod op het meenemen van kievit eieren. Met name op morele gronden is er veel tegen het meenemen van welk vogelei dan ook. Maar weet iedereen ook dat de kievit een aantal weken eerder begint te leggen dan b.v. de grutto en nog weer eerder dan de tureluur en de scholekster? Door het meenemen van het eerste legsel van de kievit beginnen alle weidevogels min of meer gelijk te leggen. Het voordeel hiervan is o.a. dat de agrarische bewerkingen, en waarbij veel legsels toch sneuvelen, grotendeels afgerond zijn. En dat alle nu tegelijk leggende vogels één front kunnen maken tegen diverse predators.
  Als weidevogels massaal de lucht in gaan om indringers te verjagen maken ze in de praktijk meer kans dan wanneer de kievit het in zijn eentje moet klaren. Het verbieden van het rapen van het eerste ei kan dus uiteindelijk wel eens negatief uitvallen voor de weidevogel stand.

 22. Thom Feddema

  Goeiendag Mijn naam is vogelbeschermer en probeer samen met boeren als beheerregisseur en mozaiekcoordinator van alles voor de weidevogels te doen. Wat dit opgeleverd heeft is in een aantal gebieden met extensiever boeren en uitgestelde maaidata, kruidenrijk grasland, ruige mest en een hoger waterpeil tot fantastische resultaten. Alleen is het jammer dat dit op veel te kleine schaal in mijn provincie Fryslân gebeurd. Ik vindt het persoonlijk jammer dat het eirerenzoeken én in mindere mate het meenemen verboden geworden is.Jongere jeugd en wij hebben ze in opleiding heeft steeds minder met het veld, groeit er niet meer mee op. Als men als een vorige schrijver zo naief is te denken dat de vos niets doet, kom dan maar eens langs, we hebben ontzettend last gehad van de vos. En ja het is nog geen eind der tijden dat ze naast de weidevogel in pais en vree leven. Het is de een of de ander. Als je een vos in je veld hebt is het of al die weidevogels of de vos. Gelukkig dat in ons cultuurlandschap, dus geen natuur, want dat heb je alleen hier als het 60 minuten regent (grapje), de vos nog bejaagd wordt. Laat men dit gaan dan gaan de laatste kolonies ook nog weg. Denk niet dat dit bedacht is: dit zijn feiten en helaas ervaringen van veldmensen en weidevogel liefhebbers. Wat het grootste probleem is, is de intensieve landbouw.Dezen en vooral niet de goeden veroordelend, komen nog “weg” met het doodrijden van de weidevogels, ook de feiten, té laan waterpeil, het verstoren, vernietigen van het biotoop. Hier gebeurd al decenia NIKS aan. Wat zegt de F & F-wet. Kijk maar na, die is duidelijk. Wat doet de overheid aan handhaven?…………Ja dus ook duidelijk/
  Voor de rest.. U bent uitgenodigd om deze standpunten met mij door te praten en eens met de laarzen in de klei, ook in overdrachtelijke zin, met ons mee te lopen dit voorjaar. Feiten mensen, geen emotioneel geschreeuw, dat brengt ons niks.

  Mei freonlike groetnis Thom

 23. Johannes

  Ik heb er een traditie van gemaakt om de kievitseieren te zoeken en ze niet mee te nemen. In het verleden werden kievitseieren meegenomen zoals je kippeneieren gebruikt. Daarna kon je er een aardige cent mee verdienen. Dat resulteerde weer in de traditie van zoeken en voor eigen gebruik meenemen. Dit eieren zoeken sterft toch al uit, omdat de jeugd andere hobby’s heeft.

 24. Ben

  Je kunt verschillend denken over de Friese traditie van (al jaren beperkt in aantal) kieviet eieren zoeken. Feit is dat de eierzoekers heel veel nazorg werk doen waardoor veel kievietsnesten beschermd worden wat gunstig is voor de kievieten. Ik heb de indruk dat vooral (rand)(stads)mensen die relatief weinig aan zorg en nazorg voor kievieten doen (en in dat geval dus de kievietsnesten niet beschermen) het meest tegen kieviet eieren zoek zijn. Koester de vogelwachters die zoeken en beschermen is mijn mening

 25. Bart Stornebrink

  De tragiek van tradities

  Bent u iemand van de tradities? Vind u het ook belangrijk dat alles blijft zoals het vroeger was, toen alles nog beter was? Tradities of rituelen zijn belangrijk voor de cohesie in een samenleving. Ze houden de boel een beetje bij elkaar en helpen soms om trauma’s te verwerken. Maar ze zijn ook onderhevig aan evolutie. Helaas vaak niet van de mens zelf, maar van het geplaagde onderwerp.
  Jaarlijks bakkeleien we over het rapen van de eerste kievitseitjes. Ondanks dat de ruime meerderheid inmiddels tegen deze ‘traditie’ is, blijft het maar door zeuren. Maar wat is nou het kenmerk van een traditie. Dit is wat Wikipedia erover meldt;
  Een traditie (Latijns; trádere, overleveren) is een gebruik of gewoonte die van de ene generatie op de andere wordt doorgegeven. De functie hiervan is het in stand houden van de maatschappelijke stabiliteit. Tradities kunnen als waardevol worden beschouwd en boven alle kritiek verheven, maar ook als conservatisme dat remmend werkt op de vooruitgang. Hoewel tradities statisch kunnen lijken, veranderen en vernieuwen deze voortdurend.

  Ik heb deze uitleg een keer of tien gelezen en pik er steeds die laatste zin uit. Maar dat komt misschien omdat ik u graag naar mijn punt wil leiden. Laat ik voorop stellen dat ik over geen van de tradities ook maar één oordeel wil uitspreken. Het gaat mij er vooral om hoe we omgaan met onze eigen tradities waar we zo aan vastklampen. Wat een andere cultuur doet, dat moeten ze zelf maar weten. De mens wordt gedreven door zes basis emoties; vreugde, verdriet, woede, angst, verbazing en walging. Onthoud even deze zes drijfveren als ik u het volgende voorhoud.

  Wat is de oorsprong van ons volksvermaak

  Met betrekking tot de natuur leven er veel tradities. Heel lang geleden kwamen die voort uit religieuze hoek, of waren gerelateerd aan leefgewoontes en de noodzaak om te overleven. Veel tradities komen voort uit puur volksvermaak. ‘Geef het volk brood en spelen en ze houden zich koest’. Kwelspelen werden het genoemd. Het ‘ganzen trekken’ is een volksvermaak dat voortkomt uit het ‘ganzen meppen’. Noodzakelijk om de ganzenpopulatie te beheersen. Maar het losrukken van de kop van een levende gans, daar zitten veel ongewenste moties onder. En ook het ‘zwientie tikken’ is heel vermakelijk vooral voor dronken heren met een ego probleem, maar de stress die dat het dier oplevert is het niet waard. En van het ‘palingtrekken’ zijn we gelukkig al heel lang verlost. Komt misschien ook, omdat het beest te duur is geworden om aan te gaan hangen. De opstand tegen deze afschaffing, de palingoproer, kostte 26 burgers het leven.

  Boter op ons hoofd

  We winden ons allemaal op over het traditioneel afslachten van dolfijnen op de Faeröer eilanden en het traditioneel afsnijden van de strot van een schaap. Maar ik vind het lastig om een mening te geven als je niet uit dezelfde cultuur komt, want tradities veroordelen van andere culturen is niet aan ons gegeven. Wij stoppen kreeften ook levend in een pan met kokend water tenslotte. De grens wordt bereikt, en dat vind ik dan weer wel, als we een ander levend wezen geweld aan doen. Het laten lijden voor ons plezier of genot. De economische basis is er meestal al lang geleden uit verdwenen, evenals de religieuze onderbouwing. De emoties die over blijven bij het ter discussie stellen van deze tradities zijn de ‘woede’ om je niet door anderen hun wil op te willen laten leggen, en de ‘angst’ om te moeten veranderen. Want angst is van alle emoties de krachtigste drijfveer om van je af te slaan. Niet open staan voor de redelijke tegenargumenten dat het echt klaar is met je traditionele martelpraktijken. Eieren rapen van een beschermde diersoort is geen discussie meer, dat is ‘remmend op de vooruitgang’. In dit geval die van de kievit, de vogel van 2016. Dus de hotemetoten die nog op zo’n eitje zitten te wachten, ooit bedoeld om hen te melden dat het voorjaar was begonnen en dus dat het zaaiseizoen was ingegaan, die mogen nou eens het goede voorbeeld geven. We hebben daar tegenwoordig het KNMI voor. Tragisch voor Friese stijfkoppen, maar magisch voor het trieste beest. En voor het algemeen belang voor zover dat nog bestaat in deze verre van stabiele maatschappij.

 26. Johannes

  Het rapen van kievietseieren heeft in het verleden nooit geleid tot minder kievieten. Het verlagen van de waterstand in de weilanden en het eenzijdig gras soort en het vroege maaien van het gras zijn de schuldigen van de achteruitgang. Komt daarbij nog het schieten van kievieten in Frankrijk en Spanje voor consumptie, daar wordt niet op gecontroleerd. Daardoor leggen vele kievieten het loodje.
  De eerste leg is niet de beste leg, doordat het vaak veel te koud is voor de kuikens en in het open weiland met nog kort gras, de kuikens een makkelijke prooi zijn van predators.
  Persoonlijk neem ik nooit kievietseieren mee, maar maak al jaren foto’s. Nazorg heb ik ook altijd gedaan toen ik kieviets- en grutto eieren zocht.

 27. Inge

  Hè hè…werd tijd!!!! Ben blij voor de kievits

 28. Remmelt Hoekstra

  Het gaat niet alleen om de kievit, maar om alle weidevogels, zoals grutto, tureluur, scholekster, watersnip , kemphaan en veldleeuwerik. Ook deze soorten gaan sterk achteruit. De oplossing ligt bij de agrarische sector, nl.het inrichten van kansrijke gebieden met een afgestemd maaibeleid en het adequaat bestrijden van predatoren, daar waar het is toegestaan.

 29. Harry Westerhuis

  Laten we ook vossen en andere predatoren hun leven gunnen. Zoals al uitvoerig is uitgezocht zijn zij niet de oorzaak van de achteruitgang van weidevogels.

 30. karin bleeker

  en nu maar hopen dat het niet illigaal gebeurt. Geweldig! Laat ze toch met rust

 31. H van der Weide

  Laten we met elkaar de kievit goed beschermen en geen eieren meer rapen want het word elk jaar hard minder met de kievit gruto en wulp en nog veel meer bodem broeders.
  Maar er mag ook wel meer aan het vossen bestand en andere rovers gedaan worden daar we afgelopen jaar zeker meer als de helft van de nesten verloren zijn aan die rovers,en die komen er elk jaar meer dat word echt een ramp.

 32. Marlies Niepoth

  He he eindelijk is het er door GEEN kievitseieren meer rapen gelukkig.

 33. Annet Flapper

  Behoud alleen het goede van de traditie, n.l.: het beschermen van de nesten en de kuikens, ook dát geeft (misschien meer) voldoening, zodat we kunnen blijven genieten van de kievit.

 34. Julie

  Geweldig dat het gelukt is om de kievitseieren te redden! Bedankt doorzetters!

Reactie plaatsen

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Je naam wordt wel getoond.

*

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik hier voor meer informatie over privacy.

Volg de campagne