Red de Rijke Weide

Ons doel voor dit jaar

Huidige stand: m2

Elke meter telt!
Red 10 m2 Rijke Weide voor €5,-

Samen gaan we ervoor zorgen dat weidevogels niet uit het Nederlandse landschap verdwijnen. Elke meter telt om onze weidevogels te redden! Help ons zoveel mogelijk meters om te vormen van eentonige weilanden naar bloemrijke weides.

Red hier 10 m2 Rijke Weide

Hier werken we samen aan Rijke Weides

In diverse gebieden ondersteunen we weidevogelboeren om meer rijke weide te ontwikkelen. Er wordt bijvoorbeeld ruige mest gebruikt, en een hoger waterpeil. Dit levert bloemen en kruiden op, wat weer insecten aantrekt. Voedsel voor weidevogels! Ook worden nesten actief beschermd en wordt het maaien uitgesteld zodat kuikens rustig kunnen opgroeien.

Lees meer
Kaart van Nederland. Idzega, Amstelland en Onnerpolder zijn uitgelicht.

De Zuivelwijzer

Wist je dat je met het kopen van melk en yoghurt weidevogels kunt helpen? Koop daarom de zuivelproducten van de rijke weide. Deze zijn afkomstig van boerenbedrijven die zich inzetten voor weidevogels. De boeren nemen hier belangrijke maatregelen, zodat weidevogels genoeg te eten hebben en veilig kunnen opgroeien.

Kies voor Rijke Weidezuivel

Dit is géén Rijke Weidezuivel

Gewone zuivel

Over het algemeen hebben deze bedrijven vooral intensief bewerkt, gifgroen gras, met lage waterpeilen: geen rijke weide. Er gelden geen extra eisen voor antibioticagebruik, kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen. De koeien staan ’s winters op stal en komen in sommige gevallen ’s zomers een bepaald aantal dagen buiten. In andere gevallen komen de koeien het hele jaar niet buiten.

Zuivelmerken:
AH Basic
De Zaanse Hoeve (AH)
OKE (Plus)

Weidemelk

De koeien lopen van het voorjaar tot in het najaar een minimaal aantal dagen buiten; dit heeft niks te maken met weidevogels. Er gelden geen extra eisen voor antibioticagebruik, kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen. Over het algemeen hebben deze bedrijven vooral intensief bewerkt, gifgroen gras, met lage waterpeilen: geen rijke weide.

Zuivelmerken:
Campina
Melkunie
Jumbo
Plus

Biologische zuivel

Over het algemeen zijn er in de weilanden van deze bedrijven meer bloemen en kruiden doordat er geen kunstmest en gif wordt gebruikt. Maar de waterpeilen zijn vaak laag, het is geen echte rijke weide. De koeien hebben het hele jaar toegang tot de weilanden en krijgen geen preventieve antibiotica. De melk is ook vrij van chemische bestrijdingsmiddelen.

Zuivelmerken:
Arla
AH Biologisch
Jumbo Biologisch
Campina Boer en Land
Bio+
Ekoholland

Meer meters Rijke Weide is hard nodig!

1990
2016
1990
2016
1990
2016
1990
2016

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik hier voor meer informatie over privacy.

Volg de campagne