Red de Rijke Weide

Dringende oproep: help mee Franse jacht op grutto en wulp te stoppen

Onbestaanbaar! Frankrijk wil op wulpen blijven schieten en mogelijk per 2020 zelfs de jacht op grutto’s weer gaan toestaan. Help alsjeblieft mee om dat te voorkomen en vul voor 1 augustus de online consultatie in van het betrokken Franse ministerie.

Belachelijk voorstel

Mede dankzij stevig lobbywerk uit Nederland  is het nu al 10 jaar verboden om in Frankrijk op grutto’s te schieten. Op de wulp mag aan de Atlantische kust van Frankrijk nog steeds geschoten worden. Daar zitten ze vaak tijdens de trek of ze overwinteren er zelfs. Al direct over de grens met België staan er lokvogels op het strand om de wulpen binnen schootsafstand te krijgen.

We hadden verwacht dat de gruttojacht nu definitief verboden zou gaan worden maar Frankrijk wil de jachtsluiting nu slechts met 1 jaar verlengen. Ook wil de Franse overheid de wulpenjacht mogelijk houden aan de kust. Franse vogelbeschermers vinden dat een belachelijk voorstel. En wij met hen.

In Nederland worden vele tientallen miljoenen euro’s besteed om deze vogels te beschermen. Vele Nederlandse boeren doen iets extra’s voor deze vogels, net als duizenden vrijwilligers.

Het publiek koos de grutto als nationale vogel een paar geleden tijdens een verkiezing van Vroege Vogels.

Stop de jacht

Het gaat dermate slecht met grutto’s en wulpen dat van jacht helemaal géén sprake zou moeten zijn. Maar in ieder geval moet de jacht weer met vijf jaar worden opgeschort, zoals nu twee keer is gebeurd. Dat sluit ook naadloos aan op het Europees Actieplan dat recent het licht zag om dit type steltlopers te redden. Bovendien moet het jachtmoratorium voor de wulp gelden in geheel Frankrijk; geen uitzondering meer voor de kustzone.

De Franse vogelbescherming heeft onze en jouw hulp gevraagd. Je kunt de Franse regering laten weten hoe je hierover denkt via een online consultatie die je tot 1 augustus kunt invullen.

Naar de online consultatie

Je kunt zelf een tekst dichten voor de Fransen, maar ook gebruik maken van de tekst hieronder die wij in het Frans hebben vertaald: copy-paste de tekst in het veld ‘Texte de votre message (obligatoire)’.

Bij ‘Titre’ kun je iets invullen als ‘Non à la chasse’.

En verder: als je het formulier hebt ingevuld, klik dan eerst op ‘previsualisation’ of alles klopt en dan daarna op ‘message definitif: envoyer au site’.

Klik hier voor online consultatie

VOORBEELDTEKST
“Aux Pays-Bas, des populations reproductrices de barges à queue noire et de courlis cendrés sont en déclin malgré les efforts de conservation de milliers de volontaires et d’agriculteurs ainsi que des budgets gouvernementaux annuels de dizaines de millions d’euros.

Ces deux espèces utilisent les zones humides en France comme sites d’escale pendant la migration ou pour passer l’hiver. Afin d’éviter tout déclin supplémentaire, il est important que ces deux espèces ne soient plus chassées sur leurs voies de migration.

Nous étions satisfaits du moratoire sur la chasse de la barge à queue noire sur tout le territoire français lors de ces 10 dernières années. Nous demandons ainsi au gouvernement français d’étendre le moratoire actuel pour au moins 5 ans supplémentaires. Notre demande est appuyée par les plans d’action AEWA et le Plan d’Action International Multi-Espèces pour la Conservation des Limicoles Nicheurs dans les Prairies Humides en Europe (2018-2028) récemment adopté.

Par ailleurs nous sommes très préoccupés par le fait que les courlis cendrés soient encore chassés dans les départements français où cette espèce s’arrête pendant la migration ou pour passer l’hiver. Nous demandons donc également un moratoire sur la chasse du courlis cendré sur toute la France au plus vite.”

 

LET OP: KLIK OP DE ONLINE CONSULTATIE, HIERONDER EEN REACTIE GEVEN IS NIET DE CONSULTATIE!!


Reacties

 1. Arjan

  Zijn er dan geen middelen om op basis van Europese regels Frankrijk te verbieden deze vogels verder uit te roeien. Zijn die Europese richtlijnen op geen enkele manier bindend dan? Op deze manier kan je alleen maar vriendelijk vragen of ze er mee stoppen en dat heeft bijzonder weinig kans van slagen.

 2. Marjolein

  Biensur een IMMENSE NON A CETTE CHASSA !.

 3. Jan Willemink

  Jagen door de Fransen is uiteraard niet goed te praten. Maar pak in ons land de predatie door met name vossen, steenmarters, kraaiachtigen en eksters met zeer harde hand en haastige spoed zo snel mogelijk aan, anders blijft er geen enkele weide- en akkervogel (patrijs o.a.) maar ook zangvogels over. Alles maar dan ook alles wordt door deze predatoren geroofd ( meer dan 90% van de nesten van weide- en akkervogels worden hierdoor vernield) Dus ook de hand in eigen boezem steken en niet de kop hiervoor in het zand steken wat door menigeen gebeurt.

 4. Piet van Gemert

  Het past niet dat een wereldburger, dat zijn we allemaal op onze aardkloot, iets beschadigen of vernietigen van de schepping. Gebruik maken van wat bestaat of nuttig maken voor gebruik kan geoorloofd zijn, maar dan wel met op basis van respect en bewondering. Dat respect wordt mede bepaald door waardering, bewondering, inteliigentie bijv. recyclen.Maar niet door vernietigen of doden,

 5. Ellen

  Huh? In Nederland proberen we met geld en inspanning de teruggang in broedparen en kuikenoverleving om te buigen om overvliegende dieren straks door hobby Fransozen af te laten knallen? Non à la chasse!

 6. maarten ridderbos

  Tot mijn verbijstering las ik dat de Franse overheid voornemens is om per 2020 de jacht op grutto en wulp weer open te stellen. Het is mijn gewoonte om minimaal eens per jaar lange fietstochten te maken in het buitenland. Zo maakte ik in de maand september van 2016 een tocht langs een groot deel van de west Franse kust. Belangrijke vogelgebieden, die ik onderweg tegenkwam bevinden zich onder meer in de Vendee, langs de Loire, de kust ter hoogte van Saint Brevin les Pins, de Garonne en de Col d’Orgambideska (Pyreneeën).
  Bepaalde delen van de Vendee doen qua landschap erg denken aan Nederland. Je vindt er kanalen en polders, die zijn drooggemalen in een tijd dat dit in Nederland ook gebeurde. Het kan om deze rede geen toeval zijn, dat er tijdens het voorjaar grote groepen grutto’s, tijdens hun reis naar Afrika, de Vendee aandoen om daar uit te rusten, alvorens ze hun tocht voortzetten, richting de voornaamste broedgebieden in Nederland. Van de 120.000 exemplaren uit de jaren zestig wordt het aantal tegenwoordig nog geschat op zo’n 30.000 (een optimistische schatting). Dit alles als gevolg van de intensivering in de landbouw, die de laatste decennia een zware tol heeft geëist. Wordt de grutto nog aangemerkt als gevoelig, dan is de wulp onder de huidige omstandigheden een kwetsbare soort. Alle zijlen zullen dus moeten worden bijgezet om een zekere toekomst voor deze soorten veilig te stellen. Een geheel andere, meer natuur-inclusieve landbouw kan alleen nog voor een redding zorgen. Mede gelet op de enorme economische belangen die hier mee gemoeid zijn, wordt dit nog een helse opgave.
  Tegelijkertijd vond ik het schrikbarend om vast te stellen hoe weid verspreid en veel voorkomend het uitoefenen van de jacht in Frankrijk vandaag de dag nog is. Vrijwel langs mijn gehele route kwam ik vrijwel dagelijks in opvallend geel gekleurde hesjes gestoken jagers tegen (van jong tot oud), sjouwend met een geweer in de ene hand en geschoten wild in de andere hand. Maar ook hoog te paard gezeten, in malle uitgedoste jachtkostuums, inclusief drijfhonden, galopperend door de bossen deden mij beseffen niet in Noord Engeland te zijn, maar heus in Frankrijk. Dit terwijl ter hoogte het plaatsje Saint Brevin les Pins, langs het strand meer dan een honderdtal grutto’s, midden in september door enthousiaste Franse vogelaars, met telescopen nauwlettend in de gaten worden gehouden. Een pleisterplek voor grutto’s, die bij navraag, daar nu al weer enige jaren achtereen voor langere tijd, dezelfde tijd blijken te bezoeken, zonder verder te trekken (maar wel een genot voor het oog). Dat niet alleen deze vogelaars de grutto’s niet koud laat, werd mij duidelijk in het meer zuidelijk gelegen la Sauzaie, waar de onder de merknaam ‘La Barge’ het etiquette van een vlesje ‘bière Artisanale’ opsierde. Ook hier blijkt men trots op deze iconische vogel. Een voor trekvogels niet minder belangrijke plek vormt de Col d’Orgabideska waar jaarlijks door tienduizenden jachtvergunninghouders op alle mogelijke trekvogels wordt geschoten. Aan het eind van de jaren zeventig wist een Nederlandse vogelclub de pacht voor deze jacht, voor een drietal jaar nog grotendeels af te kopen, waardoor de trek ongehinderd doorgang kon vinden. Maar bovenal zou het een beter idee zijn voor een hoog ontwikkeld Europees land als Frankrijk, zich te gaan heroriënteren met betrekking tot het bijstellen van dit volstrekt achterhaalde onderdeel van de Franse cultuur.
  Een heropvoedingingsprogramma georganiseerd door een verantwoordelijk ministerie, afkomstig van een zich met vernieuwing afficherende beweging als ‘En Marche’ , zou zeker niet misstaan. Kortom het openstellen van de jacht op zulke prachtige vogels als de grutto of de wulp (of welke nog in het wild voorkomende vogel dan ook) is anno 2020 een volkomen ridicuul en niet goed te praten idee, iets waar tegen een luid protest het enige juiste antwoord kan en moet zijn.

 7. Marcel

  He formulier lijkt niet meer benaderbaar (gesloten staat er)
  …….???

 8. Henk Poolman

  We streven naar 1 Europa. Frankrijk is daarin belangrijk ! In een geciviliseerd Europa schiet je geen vogels af; helemaal geen Wulp en Grutto, die wij juist beschermen !!

 9. Wouter van der Weijden

  Wiens “eigendom” zijn de grutto’s en wulpen eigenlijk?
  Niet van de Fransen, want ze broeden merendeels in noordelijker landen en overwinteren merendeels in zuidelijker landen. Jacht op deze soorten is dus onethisch nationalisme.

 10. Jeannette Bakker

  Non à la chasse!!!

 11. Yvonne

  Weg met de jacht op zeldzame vogels!

 12. Yvonne

  Weg met het jagen op zeldzame vogels!

 13. Harry Kuiphuis

  Denk er eens over na om niet meer naar Frankrijk op vakantie te gaan als de jacht op wulp en grutto weer wordt toegestaan.
  “Non á la chasse. Pas de vacances plus qu’en France

 14. Paula J.M.lampe

  Non a la chasse!!!!

 15. Lieke

  Onverantwoord en zo nergens voor nodig

 16. Pia Weessies-van Dijk

  Ik ben tegen de jacht op de grutto!!!

 17. A. van Dijk

  Ik wil best een petitie tegen Franse jacht op de grutto tekenen, maar niet als ik niet kan lezen wat er in het Frans staat(!) Waarschijnlijk meerderen met mij, anders gezegd; uw oproep is daarmee gedoemd te mislukken. Volgende keer misschien toch anders aanpakken voor maximaal resultaat.

 18. P.J.Olthof

  Ou est la civilication? Pas de Chasse!!

 19. arja duyne

  Non a la chasse

 20. Hermie Engelbertink

  Stop de jacht, we zijn met veel vrijwilligers bezig om zo veel mogelijk
  weidedevogels te redden, en wanneer de jacht doorgaat of zelfs wordt verlengd
  dan is het werk van de vele vrijwilligers voor niets, dweilen met de kraan open!
  Stop het jagen op alle vogels!

 21. Henk Berendse

  De jacht op wilde zwijnen gaat ondanks de hitte gewoon door. Laten we hopen dat de jacht op franse wilde zwijnen (jagers) ook niet wordt stilgelegd.
  De mens lijkt gecivaliseerd, maar de oerinstincten blijken toch moeilijk uit te roeien. Maar ja, Frankrijk is een mooi land, alleen jammer dat er fransen wonen

 22. w veenstra

  ik hoop dat ze in Frankrijk doorkrijgen dat er over een paar jaar
  niets meer te jagen valt!!! En mijden als vakantieland en geen Franse produkten kopen .

 23. Henriëtte

  Ik zie in diverse reacties dat de EU hier iets mee ‘moet’, en dat is ook zo maar dat gaat niet gebeuren ben ik bang. De EU rammelt namelijk aan alle kanten dus wij, individuele burgers van ons land, zullen inderdaad (zoals gelukkig ook nu) de handen ineen moeten slaan en actie moeten voeren. Want ‘de EU’ doet het niet en handelt slechts in eigen (lands)belang.

 24. Marc

  Beste allemaal, dit gebeurt allemaal door mensen die het (nog) niet snappen. Dat we steeds voorzichtiger moeten omspringen met onze planeet en alles wat daarop leeft. De enorme diversiviteit die zich in de loop van miljoenen jaren heeft ontwikkeld. Wij hebben als mensheid hierop grote invloed omdat we met zovelen zijn. Nadenken bij wat we doen is een eerste vereiste.
  Dat de jacht op weidevogels hierop haaks staat behoeft geen betoog.
  Wij gaan het deze groep jagers niet bijbrengen. Jagen voor de lol.
  De enige manier om dit te stoppen is de EU.
  Verbieden als de kleuters het zelf niet inzien.
  Jammer dat het zo moet, maar het is kennelijk niet anders.

 25. Isabel

  Svp non a la chasse,,ensemble nous pouvons faire un arret a la chasse

 26. Tom

  Zijn we zelf veel beter dan de Fransen? ik betwijfel het. Door de intensieve vee teelt en het huidige maai beleid worden er jaarlijks duizenden kuikens en eieren tot moes gemaaid. Natuurlijk is dit Franse voorstel idioot maar laten we ook hand in eigen boezem steken en stoppen met vlees en zuivel te eten. Of in ieder geval accepteren dat zuivel en vlees veel duurder gaat worden als er weer “natuurlijk” geboerd gaat worden. Ik vraag me af hoeveel mensen daartoe bereid zijn.

 27. Jan de Boer

  Waar hebben we het eigenlijk over.
  Leven we in de vorige eeuw.
  Staat er ook een verbod op het afschieten van jagers in Frankrijk

 28. Wil Grond. INF

  Het is totaal niet nodig kostbare Vogels te doden.

 29. Wil Kaal

  Ongelooflijk dat dit nog altijd gebeurt. Zijn het mensen of barbaren die dit op hun geweten willen hebben.

 30. Eric Decaluwe

  Blijf van de natuur en onze vogels af, ……stop jacht voor het plezier,…. jacht is moord door dwazen & onbeschaafden,

 31. Hannie van de Reep

  Bericht op de newuste pagina geplaatst. En nu zo snel mohrlijk dat moratorium verlengen!

 32. evr. Y. Yntema

  Non ä la chasse

 33. Theo Oudejans

  Het kan in 1 Europa toch niet zo zijn dat in het ene deel wordt gejaagd op de vogels die in het andere deel worden beschermd. En ook nog eens zijn verkozen tot symbool. Zullen wij dan maar de Eifeltoren neerhalen?!

 34. Jacqueline Balteau

  Dit moet écht stoppen !!

 35. Yvonne

  Dit mag niet gebeuren, bizar gewoon. Getekend, vanzelfsprekend.

 36. marianne

  Dit is Moord!!!

 37. marianne

  Niet te geloven!!!

  Dit is MOORD

 38. Vanessa

  Non à la chasse

 39. Marika Basilon

  Dat mag nooit gebeuren!

 40. Mariska

  Fijn om iets te kunnen doen. Daarna geld gestort om weideland in Nederland beschikbaar te houden voor vogels.

 41. Sylvia Arts

  Ja echt hoor waar gaat dit over? Wij doen in Nederland ons stinkende best en veel boeren die hun beste beentje voorzetten en dan dit! De meeste Fransen vinden het sowieso moeilijk om van vlees af te blijven en jagen zit in de gene geloof ik. BAH
  Niet alleen wij moeten protesteren, de EU MOET zich hier ook mee bemoeien.

  Maar beste mensen die hier reageren in de wetenschap dat ze hebben geprotesteerd, dat is niet zo. Je zal eerst het stukje Franse tekst hier bovenaan de pagina moeten kopiëren en op de link ‘ONLINE CONSULTATIE’ klikken. Daar plak je de tekst en vul je je naam en e-mailadres in, daarna nog een keer bevestigen en dan pas heb jij geprotesteerd!
  Dank jullie allemaal!

 42. Agatha Wieringa-Kooiman

  Niet bepaald heren. In deze tijd nog vogels afschieten om op te eten.
  Vogels beschermen? Nooit van gehoord. De jacht is in zuidelijke landen nog heilig. En maar proberen om vogels in de weilanden te beschermen.

 43. Hilda

  Express?? Votre message n’a pas pu être enregistré en raison d’un problème technique
  Probeer ik in mijn beste Frans te reageren op jullie oproep, krijg ik bovenstaande reactie van het Franse ministerie van Ecologie.
  Heel jammer

 44. Cor van de Lisdonk

  Ik weet niet wat ik lees , Wij doen ons best en de Fransen gaan gewoon door dit moet echt stoppen.

 45. bert zwinkels

  Deze walgelijke praktijken moeten onmiddellijk stoppen.

 46. Frank

  BASTARDS!

 47. M. van Biljouw

  Ongelooflijk! Hoe is het mogelijk dat een EU land vogels die het al zo moeilijk hebben, nog gaat afschieten ook!

 48. Rian

  how is it possible that a civilised country like France still doesn’t understand the value of nature. It’s primitive and ridiculous! stop it now!

 49. Joek

  nooit toelaten

 50. dieuwke sprik

  wel dit is gewoon vreselijk dat men dit kan doen!
  Dit moet stoppen !!!!
  met varkens hier in Nederland zijn we geen haar beter !

 51. Keetje

  Prolonge la chasse pour toujour!

 52. dieuwke

  wel dit is gewoon vreselijk dat men dit kan doen!
  Dit moet stoppen !!!!

 53. rini verheijen

  Is het hier anders????? ondanks de droogte en het niet gezond (mager)zijn van onze wilde varkens gaat men toch door met de PLEZIER jacht

 54. Ingrid den Hartog

  De mens is arrogant,wil koste wat het kost alles naar zich toetrekken,wij moeten ons diep schamen,hoe alles naar de vernieling wordt geholpen!
  Maar als we niet reageren,is zowieso elke kwestie een verloren zaak.

  Als je een grutto van dichtbij bekijkt,zie je pas hoe geweldig mooi die is,de kleuren,de tekening,de trotse houding.Laten we vechten om hen te behouden,een demonstratie door de Franse natuurvoorvechters,vogelaars zou ook op zijn plaats zijn.

 55. willy spoolder

  niet te geloven

 56. magada hensen

  Laten ze in Frankrijk nu eens hun verstand gebruiken, die vogels zijn er om van te genieten en NIET OM OP TE ETEN!
  Wat een misselijk makende manier van doen om weerloze vogels te lokken en dan neer te knallen, bah, bah, bah!!!!

 57. H.M. Lubach

  Lekker makkelijk hè, op weerloze dieren schieten! Die hele walgelijke jagerslobby zou wereldwijd verboden moeten worden inclusief de jacht op zeehonden, de jacht op walvissen, de jacht op wild in notabene ‘reservaten’ en ga zo maar door! Blijf gewoon met je vieze tengels van ALLE dieren af, ziek volk!

 58. Joop Hattink

  Maak ook een statement door de lokvogels aan flarden te schieten.

 59. Eva

  Helaas werkt het versturen niet. Ik krijg een foutmelding, zoals anderen ook opmerkten.

 60. ineke smaalders

  MEURTE DES CHASSEURS!!!!!!!!

 61. Rob

  zegt dat hij mijn bericht niet in aanmerking kan nemen.

 62. Tom

  Quel horreur, monsieur Macron. Impossible maintenant! Tu dois mourir de honte!

 63. Jacques van der Neut

  We hebben allemaal de mond vol van de EU. Vinden het goed dat zoiets er is. Op milieugebied is er echter nog lang geen sprake van harmonisatie van bepaalde wetten. De jacht op grutto’s is werkelijk absurd! Non a la chasse!

 64. Irma Reedijk

  Ik heb de Franse tekst verstuurd omdat ik geen Frans kan lezen en schrijven. Hopelijk heb ik het goed gedaan en is de tekst verzonden en aangekomen waar hij moet aankomen. Ik vind dat deze rotjacht moet stoppen. Onbegrijpelijk dat er in Frankrijjk op beschermde vogels wordt geschoten. Ik ben vogelliefhebber en blijf me verbazen over de schoonheid van deze dieren. Mooi alternatief voor de vogeljacht: kleiduiven schieten.

 65. Ingeborg Breuers

  heb jullie Franse tekst verstuurd, hopelijk goed gegaan, want ik vind het afschieten van vogels min of meer ter vermaak (de zogenaamde jacht) verschrikkelijk!

 66. Dhr. S. Bos

  Ondersteun van harte de Nederlandse Spirit om het afschieten tegen te gaan.

 67. Bianca

  Ja sind Sie den von allen guten Geistern verlassen ???
  Wo bleibt die erfurcht ?? Den respect vor dem Lebewesen ?? Der Natur ?? Wir sind alle miteinander verbunden und brauchen einander ob wir wollen oder nicht wir können nicht so tun als op uns das nichts angeht !!! wir brauchen die natur und deren lebewesen . Aber die natur braucht uns menschen nicht , das solltet ihr niemals vergessen . Villeicht ist das der schlüssel zum umdenken . Wir sind nur gäste und sollten uns auch so verhalten. Oder zerstören und verwüsten Sie auch das Haus und Garten Ihres Freundes oder Familie, wenn Sie dort zu besuch sind ????
  Ich bin zu tiefst traurig wie mit der Natur und den Tieren umgegangen wird. Ist da überhaupt noch Hoffnung, zur umkehr ???

 68. Ad van Duren

  Onderstaande tekst verzonden.
  Aux Pays-Bas, des populations reproductrices de barges à queue noire et de courlis cendrés sont en déclin malgré les efforts de conservation de milliers de volontaires et d’agriculteurs ainsi que des budgets gouvernementaux annuels de dizaines de millions d’euros.

  Ces deux espèces utilisent les zones humides en France comme sites d’escale pendant la migration ou pour passer l’hiver. Afin d’éviter tout déclin supplémentaire, il est important que ces deux espèces ne soient plus chassées sur leurs voies de migration.

  Nous étions satisfaits du moratoire sur la chasse de la barge à queue noire sur tout le territoire français lors de ces 10 dernières années. Nous demandons ainsi au gouvernement français d’étendre le moratoire actuel pour au moins 5 ans supplémentaires. Notre demande est appuyée par les plans d’action AEWA et le Plan d’Action International Multi-Espèces pour la Conservation des Limicoles Nicheurs dans les Prairies Humides en Europe (2018-2028) récemment adopté.

  Par ailleurs nous sommes très préoccupés par le fait que les courlis cendrés soient encore chassés dans les départements français où cette espèce s’arrête pendant la migration ou pour passer l’hiver. Nous demandons donc également un moratoire sur la chasse du courlis cendré sur toute la France au plus vite.”

 69. Anna Kuijper

  Cher monsieur Macron,
  It is unbelievable that people in your beautiful country still shoot beautiful birds which are on the list of endangerd species .Please ,let it stop as soon as possible.

 70. Bob van der Hoogte

  Non a la chasse

 71. paul

  Ik heb Fransen altijd al een stel debielen gevonden, ik mijd ze als de pest dat zou iedereen moeten doen, het is veel spannender om op jagers te schieten dan op weerloze vogels.

 72. A Schrijver Jerseykade 24 3446BE Woerden Nederland

  STOP SVP MET DE JACHT OP DEZE LIEVE EN ONBESCHRIJFELIJKE MOOIE GRUTTO’S.

 73. Harry U

  Non chaise! stupidité !

 74. Jako

  Ik doe mijn best maar ik krijg een foutmelding: Votre message n’a pas pu être enregistré en raison d’un problème technique. Doe ik iets verkeer of werkt de Franse website niet goed?

 75. Rik

  Formulier verzenden werkt niet meer. Geeft aan “Votre message n’a pas pu être enregistré en raison d’un problème technique”

 76. Yv Steege

  Bedankt voor de vertaling. Ik heb verstuurd bij de online consultatie👍

 77. Ton Metselaar

  Als je wereldkampioen voetballen kunt worden dan moet het in stand houden van vogels toch niet zo moeilijk zijn? Jaag op doelpunten in plaats van op vogels!

 78. Henk Eilander

  Als je nu de weide vogels afschiet, waar schiet je dan volgend jaar op???????
  Help eens met het opruimen van de grote hoeveelheid ganzen die de andere weide vogels verdringen.

 79. Henk Eilander

  Als je nu alle vogels afschiet, waar schiet je volgend jaar dan op ??????????????
  Kom hier en schiet het teveel aan ganzen die onze weide vogels verdringen.

 80. P.Peijs

  Jagen is niet meer van deze tijd.
  Het is nu meer een hobby geworden.
  Ze (jagers) zouden alleen ingezet mogen worden als er aantoonbare wildschade is geconstateerd.

 81. Jurrien Brons

  Fransen , zoek een andere hobby, maar blijf van de natuur en vogels af.

 82. Rowiena

  Non a la chasse..!!!

 83. Eef

  Ik heb mijn beste Frans van zolder gehaald 🙄 en dit ingestuurd met daarbij de tekst van de Vogelbescherming.
  “Je vous prie d’arrêter la chasse. C’est incroyablement important que ces espèces soient préservées. Nous devrions non seulement sauver les éléphants ou les tigres, mais aussi garder les animaux à proximité. Travaillons ensemble en Europe pour préserver la biodiversité. Merci beaucoup pour votre attention.“

 84. Hannie Bouman

  Fransen stop de jacht laat de vogels leven

 85. Liesbeth

  Non à la chasse!

 86. Jan

  Tuig

 87. Wim Peters van Ton

  Non a la chassr,!

 88. jaap

  Misschien een idee om landen waar de jacht op vogels wordt toegestaan c.q. een verbod niet wordt gehandhaafd actief te gaan mijden als vakantiebestemming

 89. Hans Hoppen

  non a la chasse ………………………. no way !!!!!!

 90. Trudy Hartog

  Non a la chasse

 91. elisabeth mees

  non a la chasse

 92. Mh

  Non à la chasse!

 93. Paul

  Non a la chasse!!!!!

 94. Henk Doomen

  Non a la chasse !!!!!

 95. Francoise Driessen-Blin

  Non aux chasseurs de tout bord, qui ne chasse que pour leur petit plaisir personnel

 96. Marcel Jonckers

  “Aux Pays-Bas, des populations reproductrices de barges à queue noire et de courlis cendrés sont en déclin malgré les efforts de conservation de milliers de volontaires et d’agriculteurs ainsi que des budgets gouvernementaux annuels de dizaines de millions d’euros.

  Ces deux espèces utilisent les zones humides en France comme sites d’escale pendant la migration ou pour passer l’hiver. Afin d’éviter tout déclin supplémentaire, il est important que ces deux espèces ne soient plus chassées sur leurs voies de migration.

  Nous étions satisfaits du moratoire sur la chasse de la barge à queue noire sur tout le territoire français lors de ces 10 dernières années. Nous demandons ainsi au gouvernement français d’étendre le moratoire actuel pour au moins 5 ans supplémentaires. Notre demande est appuyée par les plans d’action AEWA et le Plan d’Action International Multi-Espèces pour la Conservation des Limicoles Nicheurs dans les Prairies Humides en Europe (2018-2028) récemment adopté.

  Par ailleurs nous sommes très préoccupés par le fait que les courlis cendrés soient encore chassés dans les départements français où cette espèce s’arrête pendant la migration ou pour passer l’hiver. Nous demandons donc également un moratoire sur la chasse du courlis cendré sur toute la France au plus vite.”

 97. Toke

  Non a la chasse

 98. Joop Nijhof

  Non a la chasse!

 99. Joop Nijhof

  Non a la chasse.

 100. h.tamboer

  Non á la chasse!

 101. Reinske Beunder

  Arretez la chasse

 102. Gerard

  Natuurlijk TEGEN, maar hebben jullie de Franse tekst gekopieerd en geplakt op de link ‘ONLINE CONSULTATIE’ ??
  Pas dan dan heb je geprotesteerd.

 103. oma Cissy

  Non à la chasse !!!

 104. fekkes

  non à la chasse

 105. Bert Janssen

  Non a la chasse

 106. Angelica Roest

  Stop killing the birds!!

 107. Rien Koster

  Non a la chasse

 108. Gerard Veldhof

  Non a la chasse!!!!

 109. Kees Van valkengoed

  Non à la chasse!

 110. Elisabeth Muller

  Non à la chasse!!!

 111. Wim Trinks

  Stop de tue les oiseaux qui sont protégé dans L europe.

 112. Rien Krabshuis

  non a la chasse pour notre oiseaux!

 113. van Velzen

  non a la chasse

 114. Annuska Heldring

  A bas la chasse!

 115. Ronny Platjouw

  Non a la chaise!!! Grrrrr

 116. Ellen Hoefs

  Non a la chasse!

 117. Marina Kraaij

  Actie op Europees niveau, vanwege het Europees actieplan voor steltlopers, zou ook gestart moeten worden, lijkt me. Alleen richting Frankrijk is niet genoeg; die schieten deze berichtjes samen met de vogels de lucht uit!

 118. Marie-Jose Postelmans

  Non à la chasse!

 119. Esther de Jong

  Non à la chasse!

 120. Plonie

  Non a la chasse.

 121. Jacqueline van Reijsen

  Non a la chasse!!!

 122. Henny

  NON à la Chasse !!

 123. Gerben Mensink

  Non à la chasse!!!!

 124. H. Ragas

  Non a la chasse! J’espere que les fransaises arreter avec la stupidité! Pour nou enfants.

 125. Mieke Vos

  Non a la chasse!

 126. A.H. Brouwer

  Non a la chasse!!!!!

 127. Marjan Schutte

  Non à la chasse!

 128. Peter

  Jagersdlobby in frankrink is vergelijkbaar met usa

Reactie plaatsen

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Je naam wordt wel getoond.

*

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik hier voor meer informatie over privacy.

Volg de campagne