Red de Rijke Weide

De kievit is niet langer alledaags

Kievit-Arkemheen-HansPeeters-2360

Dit is het Jaar van de Kievit. Niet om iets te vieren; Vogelbescherming vraagt speciale aandacht voor de koningin van de weide omdat ze haar rijk dreigt te verliezen.

In het lentenummer van Vogels een uitgebreide reportage hierover inclusief een interview met weidevogelboer Henk Pelleboer uit Polder Mastenbroek bij Zwolle. Dit is echter niet de enige plek waar speciale maatregelen voor de kievit en andere weidevogels getroffen worden. Hieronder twee andere voorbeelden van enthousiaste weidevogelbescherming.

Succes in Friesland

Weidevogelboer Steven van der Zee uit Rohel runt een bio-vleesveebedrijf met 80 koeien op 40 ha. Naast 28 paar kieviten geeft hij gastvrijheid aan grutto’s (25 pr), tureluurs (17), veldleeuweriken (8), scholeksters (6), krakeenden (2), zomertalingen (2). Zijn weidevogelvriendelijke maatregelen:

–    Mozaïekbeheer
–    Vaste mest op kruidenrijk land
–    Beweiding rondom broedgebied (weert predatoren; trekt insecten aan)
–    Later maaien en nesten met rust laten

Hij is voorzitter van de agrarische natuurvereniging ‘Tusken Skarren en Marren’ en werkt samen met de Vogelwacht St. Johannesga-Rotsterhaule e.o. De kievitstand bij Van der Zee is stabiel of neemt zelfs iets toe.

Meer informatie

 

 

Kievit-Arkemheen-HansPeeters

Veelbelovende proef in Noord-Brabant

Wil Foolen is vrijwilliger bij de Weidevogelwerkgroep IVN Sint-Oedenrode, die samen met Brabants Landschap werkt aan de bescherming van de kievit. In totaal zijn 27 vrijwilligers actief op zo’n 20 boerenbedrijven. In Brabant broedt 80% van alle kieviten op maïsakkers. Om de kuikenoverleving te bevorderen neemt men de laatste jaren proeven met brede braakliggende stroken rondom maïsakkers. Die stroken zijn vooral begroeid met kruiden, die kevers en andere insecten aantrekken. Kievitkuikens vinden hier de eerste weken volop voedsel en als ze later overschakelen op regenwormen, zijn die ook ruim aanwezig. Bij onraad zoeken ze het veilige maïsoerwoud op.
Afgelopen vier jaar waren door de proefstroken en goede samenwerking met de boeren meer kieviten in het gebied dan voorheen. Dit jaar hoopt men het aantal braakstroken bij maïsvelden uit te breiden.

Meer informatie


Reacties

  1. Richard Vermeulen

    De landbouw moet totaal om. Weidevogels worden in ons land een zeldzaamheid. Ik verzoek u dan ook uitsluitend melkproducten van biologische oorsprong of producten afkomstig van een ‘rijke weide’ in de schappen te zetten.

    M. vr. gr. Richard Vermeulen

Reactie plaatsen

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Je naam wordt wel getoond.

*

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik hier voor meer informatie over privacy.

Volg de campagne