Red de Rijke Weide

Deel deze boer

Wytze Brandsma

Bolsward, Friesland

  • Hectare landHectare land: 60 koeien / 60 ha
zuiverzuivel.nl
Vorige
Volgende

Aantal broedpaar/jaren 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Boerenzwaluw - - - - - - - - 7
Fuut - - - - - - 31 -
Grutto - - - - 9910108
Kievit - - - - 991186
Meerkoet - - - - - - 78 -
Scholekster - - - - 33445
Tureluur - - - - 66596
Veldleeuwerik - - - - 11121
Waterhoen - - - - - 1581
Wilde eend - - - - - - 1052

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Volg de campagne