Red de Rijke Weide

Deel deze boer

Willy Muilwijk

Ten Post, Groningen

  • Hectare landHectare land: 118 hectare, genoemde weidevogelaantallen gelden voor het hele natuurgebied Hoeksmeer (130 hectare)
Vorige
Volgende

Aantal broedpaar/jaren 12 13 14 15 16 17 18
Bergeend 6758674
Blauwborst 21 - 1123
Brandgans - - 1 - 2 - 1
Canadese gans 111 - - 1 -
Gele kwikstaart 2536533
Grasmus 1 - - - - - -
Graspieper 3264748
Grauwe gans 1223511
Grutto 16221823222119
Kievit 23202137293116
Kleine karekiet 13523419
Kleine plevier 25342 - 2
Kluut 295012422675
Knobbelzwaan 2122111
Kolgans - - - - 1 - -
Krakeend 109810986
Kuifeend 1298131158
Kwartel 3 - - 1 - - -
Meerkoet 109811897
Nijlgans 2124125
Rietgors 2214121281410
Rietzanger 20151510141919
Roodborsttapuit - - 1 - - - -
Scholekster 7556546
Slobeend 119109777
Smient - - - 1 - - -
Sprinkhaanzanger 2 - - - - - -
Tjiftjaf - - 1 - - - -
Tureluur 12161214161716
Veldleeuwerik 4555532
Visdief - 1121 - 1
Waterhoen - - 112 - 2
Waterral - - - - 1 - -
Watersnip - - 111 - -
Wilde eend 21191719141116
Wintertaling 2222 - - 2
Witte kwikstaart 2 - 12312
Zomertaling 23 - 1 - - 1

Meer over deze boer

  • Mts . Muilwijk-Wieringa

    Bovenstaande aantallen gelden voor het hele natuurgebied Hoeksmeer (130 hectare).

    Ons bedrijf beslaat 54 hectare regulier land en 64 ha natuurland “Hoeksmeer” (dit land wordt door ons gepacht van Natuurmonumenten).

    Wij zijn een melkveehouderij met circa 150 melkkoeien en circa 100 stuks jongvee. Het natuurland dient voor beweiden van jongvee en om natuurhooi van te winnen. Laat maaien /vroeg weiden zodat de weidevogels hun kuikens groot kunnen krijgen . Onze ervaring is dat het natuurbeheer hand en hand kan gaan naast het reguliere.

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik hier voor meer informatie over privacy.

Volg de campagne