Red de Rijke Weide

Deel deze boer

Willem Courtz

Rouveen, Overijssel

  • Hectare landHectare land: 47
  • KoeienKoeien: 50

Wij hebben een biologisch melkveebedrijf in de vorm van een potstal. 47% van ons land heeft een uitgestelde maaidatum, variërend van 8 juni tot 15 augustus. Het lange gras hooien wij, om dat vervolgens te gebruiken als strooisel in de potstal. We hebben dus veel vaste mest, wat goed is voor de weidevogels en het bodemleven. Wij proberen om onze koeien zo lang mogelijk in de weide te laten lopen, het liefst dag én nacht.

Wij proberen een mozaïek weidebeeld te krijgen, om op deze manier de overlevingskans van de weidevogel(kuiken)s te vergroten. Jammer genoeg is er erg veel roof. De boerenzwaluwen doen het beter dan de weidevogels. Ze vliegen af en aan de stal in, waar zo ongeveer 6 nesten zitten.
In de boomgaard voor onze stal, is voor veel vogels iets te eten. In de meidoornhaag is volop schuilgelegenheid. Ons winterkoninkje nestelt zich in de wilde wingerd achter de stal.

In ons gebied vind u vooral de volgende weidevogels, de grutto, tureluur, wulp, de scholekster, de graspieper en de kievit. Een rijke variatie dus!
Wij hebben veel passie voor de weidevogels en alles wat leeft.

Vorige
Volgende

Aantal broedpaar/jaren 17 18
Graspieper 1 -
Grutto 37
Scholekster 43
Slobeend 11
Tureluur 14
Wulp 65

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik hier voor meer informatie over privacy.

Volg de campagne