Red de Rijke Weide

Deel deze boer

Wes Korrel

Ouderkerk aan de Amstel, Noord-Holland

  • Hectare landHectare land: 63 ha

Wes Korrel heeft een biologisch melkveebedrijf met 75 melkkoeien met 60 stuks jongvee en 15 fokschapen. De bedrijfsoppervlakte is 63 ha waarvan 18 ha reservaatland.

Naast het reservaat heeft hij ook uitgesteld maaidatumland waar relatief veel tureluurs broeden. Wes: “Ik vind het nog steeds een uitdaging om de weidevogels een kans te bieden te broeden en jongen groot te brengen. Ik heb 15 jaar in het bestuur van de Agrarische Natuur Vereniging gezeten, en ben thans nog lid van de reservaatscommissie en van de Stichting Beschermers Amstelland.”

Vorige
Volgende

Aantal broedpaar/jaren 15 16 17
Grutto 23 - 15
Kievit 13 - 23
Scholekster - - 5
Slobeend 2 - 1
Tureluur 11 - 16
Veldleeuwerik 5 - 3

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik hier voor meer informatie over privacy.

Volg de campagne