Red de Rijke Weide

Deel deze boer

Sjoerd Miedema en Janna van der Meer

Haskerdijken, Friesland

 • Hectare landHectare land: 242
 • KoeienKoeien: 300

Genomineerd door WUR Wageningen University and Research

Sjoerd Miedema runt, samen met zijn zoon, het biologische en 100% antibioticavrije melkveebedrijf Miedema Natuurlijk te Haskerdijken. “Aan de omschakeling naar biologisch is een heel proces van bewustwording vooraf gegaan. Het keerpunt kwam, toen ik natuurgebied De Lytse Deelen onder mijn beheer kreeg. Daar zaten zogenaamde ‘natuurpakketten’ op, subsidies voor weidevogelbeheer. Ik zag hoe met relatief kleine maatregelen als later maaien en geen kunstmest en vergif spuiten, het weiland compleet veranderde. Ik genoot van de bloemen, zag de gruttokuikens groot worden en hoorde de veldleeuwerik zingen.”

Sjoerd wil een nichemarkt gaan bedienen: “Ik geloof er heilig in, dat het zetmeelloze dieet van onze koeien melk oplevert met de gezonde omega-3 vetten. Ik wil inzetten op kwaliteit en me onderscheiden in de markt. Daarnaast wil ik de handen ineen slaan en samen pionieren. Samen met collega-boeren, maar ook met het Louis Bolk instituut, de universiteit van Wageningen, Dairycampus Leeuwarden en Van Hall Larenstein. Ik wil meebouwen aan een nieuwe, moderne vorm van landbouw, gedragen door de gemeenschap en in harmonie met de natuur.”

“Als we de prijs winnen, willen we een bloemrijk kuierpad rond onze weilanden aanleggen. Zo betrekken we mensen bij onze biologische, kruidenrijke bedrijfsvoering en steunen we de weidevogels, vlinders en de bijen. We hebben een prijs van de Vlinderstichting gewonnen om dit doen, maar het bedrag is niet toereikend. Met deze aanvulling kunnen we er echt iets moois van maken!”

www.groentjeopdeboerderij.blogspot.nl

www.facebook.com/miedemanatuurlijk

meermiedemanatuurlijk.nl
Vorige
Volgende

Aantal broedpaar/jaren 15 16
Gele kwikstaart - -
Grutto 1734
Kievit 611
Krakeend - 1
Kuifeend - -
Meerkoet - -
Scholekster 33
Slobeend - 3
Tureluur 513
Veldleeuwerik - 5
Waterhoen - -
Watersnip 2 -
Wilde eend 613
Witte kwikstaart - -
Wulp 1 -

Meer over deze boer

 • Van plankgas naar kruiden en vogels
  Een studiereis naar India heeft de melkveehouders Sjoerd Miedema en Janna van der Meer uit Haskerdijken geïnspireerd om kruiden in zetten voor gezonde koeien en melk.
   
  Daarnaast zetten ze zich in voor een aparte melkstroom voor kruidenmelk.
   

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik hier voor meer informatie over privacy.

Volg de campagne