Red de Rijke Weide

Deel deze boer

Sjirk Reijenga

Idzega, Friesland

 • Hectare landHectare land: 63 ha
campinghetklokhuis.nl
Vorige
Volgende

Aantal broedpaar/jaren 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Bergeend - - - - - 1 - 321 -
Gele kwikstaart - - - - - - - - 1 - -
Graspieper - - - - - 3829118
Grutto 1816191324191918283126
Kievit 18179815201719171412
Krakeend - - - - - 11231 -
Scholekster 5791088910555
Slobeend 12 - - - 131322
Tureluur 1418129891181799
Veldleeuwerik - - - - - - - - - - 6
Veldleeuwerik 21 - - - 4961476
Watersnip 111 - 11 - 1 - - -
Wilde eend - - - - - - - - - - 6
Zomertaling 1 - - - - - 2111 -

Meer over deze boer

 • Kaart gevonden nesten 2015
  Nesten MTS Reijenga-Dijkstra

  Nesten MTS Reijenga-Dijkstra 2015

  Begin maart 2013 is een plasdras aangelegd op de boerderij van Sjirk Reijenga in Idzega. Sjirk’s bedrijf ligt in de Friese gruttokring Idzegea. De boeren in deze kring maken echt werk van vernatting. Daardoor is hun gebied een belangrijk broedgebied voor onder andere de grutto maar ook een belangrijke pleisterplaats voor doortrekkende kemphanen.

  Met geld van Vogelbescherming Nederland is een windmolen in de ‘Brotte’ polder geplaatst om de plasdras nat te houden. De windmolen is op ong. 90 meter afstand van het plas-dras geplaatst. Mede door de nieuwe plasdras was er dit jaar een groter aantal weidevogels in deze polder.

 • Sjirk Reijenga

  De foto’s tonen de landerijen van de familie Reijenga met plas-dras

   

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik hier voor meer informatie over privacy.

Volg de campagne