Red de Rijke Weide

Deel deze boer

Sjaak Hoogendoorn

Ilpendam, Noord-Holland

  • Hectare landHectare land: 82 hectare

Boerderij Achtervennen is een biologisch bedrijf met melkvee en een een nevenlocatie met jongvee / vleesvee. We melken 55 koeien en hebben 70 stuks jongvee / vleesvee groot en klein. Het vleesvee bestaat uit kruislingkalveren uit eigen koeien met het Belgisch Blauwe ras. We willen deze kalveren een betere toekomst geven dan de biokalveren die de gangbare bio-industrie in gaan. De stiertjes worden tot os gemaakt.  Alle dieren krijgen weidegang.

We hebben ongeveer 68 ha land in eigendom; daarnaast nog 14 ha van Staatsbosbeheer in gebruik. Bij de boerderij in Ilpendam hoort 40 ha eigendom, het land van Staatsbosbeheer ligt er tegenaan. Dat land betreft vaarland, hier kunnen we alleen met pontons komen. De nevenlocatie ligt in de KrommenieWoudpolder bij Krommeniedijk. Hier ligt 28 ha eigen land. Het is een extensieve bedrijfsvoering.

boerderijachtervennen.nl/
Vorige
Volgende

Aantal broedpaar/jaren 15 16 17 18
Gele kwikstaart - - - 1
Grutto 6 - 139
Kievit 7 - 78
Krakeend - - 39
Kuifeend 3 - 24
Scholekster 3 - 28
Slobeend 2 - - 2
Tureluur 5 - 68
Veldleeuwerik 3 - 12

Meer over deze boer

  • Boerderij Achtervennen

    Wei

    Koe

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik hier voor meer informatie over privacy.

Volg de campagne