Red de Rijke Weide

Deel deze boer

Sipke Hiemstra

Easterein, Friesland

  • Hectare landHectare land: 25 ha
  • KoeienKoeien: 25

Wij hebben een biologisch melk /zoogkoeien bedrijf, ca. 30 stuks,van 25 ha. groot en dit al sinds 1981.

Het bedrijf van 25 hectare ligt in de Friese greidhoeke op zware klei met nog het ouderwetse greppelpatroon, wat zo langzamerhand uniek wordt in deze zeer intensieve omgeving met vrijwel geen weidend vee meer!

In 2017 hebben we een plasdras perceel van 1.6 hectare aangelegd met als doel meer grutto’s te lokken. Ook hebben we al een aantal jaren enkele greppels vol water staan met een positief resultaat, en gebruiken we nog de ouderwetse grupstalmest.

Verder hebben we uitgestelde maaidata, verhoogd waterpeil en extensief voorweiden met de koeien om zo kuikenland te creëren. Dit doen we allemaal in samenspraak met de plaatselijke vogelwacht.

Vorige
Volgende

Aantal broedpaar/jaren 13 14 15 16 17 18
Bergeend - - - - 36
Grutto 812718177
Kievit 313124
Kluut - - - - 52
Meerkoet - - - - 118
Nijlgans - - - - 13
Scholekster 253235
Slobeend 212233
Tureluur 7343717
Veldleeuwerik 78812811
Visdief - - - - 12
Waterhoen - - - - 23
Wilde eend 91310151821

Meer over deze boer

  • Nieuwe plasdras bij Sipke Hiemstra

    In 2017 is een nieuwe plasdras aangelegd. Het was een instant succes: gelijk kwamen er veel vogels op af!

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik hier voor meer informatie over privacy.

Volg de campagne