Red de Rijke Weide

Deel deze boer

Piet en Marieke van 't Klooster

Nijkerk, Gelderland

 • Hectare landHectare land: 110 ha
 • KoeienKoeien: 90

Boerderij Ark is de boerderij van Piet en Marieke van ‘t Klooster. De biologische boerderij wordt samen met neef Kees van ‘t Klooster gerund. Het is sinds 1997 een biologisch melkveebedrijf met 85 Holstein-Frisian melkkoeien en 30 ha eigen grond. Sinds de jaren ’80 is 60 ha gepacht bij onder andere Staatsbosbeheer. Er wordt veel aan weidevogelbeheer gedaan.

 

boerderijark.nl/
Vorige
Volgende

Aantal broedpaar/jaren 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Graspieper - - 1 - - - - 3 - 2
Grutto 51554251726585707366
Kievit 686741547194197111127101
Krakeend - - - 31 - 9363
Kuifeend - - 3 - 7312 - 2
Meerkoet - - 2 - - - - - - -
Scholekster 2123233115
Slobeend 21 - 3 - 45322
Tureluur 32354225332950525052
Veldleeuwerik - - - 2212811
Watersnip - - - 111 - 1 - 2
Wilde eend - - 2 - 1 - - - 1 -
Zomertaling - - - - 12 - - - -
Zwaan - - 1 - - - - - - -

Meer over deze boer

 • Piet en Marieke van ’t Klooster

  In april 2016 is een zonnecollector met pomp geplaatst, met dank aan Vogelbescherming Nederland. Deze creëert een optimaal vochtig grasland, zodat de weidevogels bij droogte nog kunnen foerageren.

  Zonnecollector

   

  Ans van ’t Klooster, april 2016: “Vanuit ons keukenraam hebben we zicht op een broedgeval grutto. Gistermiddag viel mij op dat pa en ma grutto geen van beide op het nest zaten, ze waren er wel regelmatig in de buurt. Toen ik ging kijken bleek het nestkuiltje met eieren gevuld met water. De eieren waren behoorlijk afgekoeld, zeg maar koud! Geen wonder dat de echtelieden niet van plan waren om met hun gatje in het water te gaan zitten.Nu heb ik jaren geleden al eens met succes, met  hooi de eieren van een tureluur “drooggelegd”. Dus ook nu heb ik een tas met hooi gevuld en ben ik langs een groot aantal weidevogelnesten gegaan.Vanmorgen, door de verrekijker, zag ik dat het gruttonest voor het keukenraam, weer bezet was.”

  Grutto-eieren met water in nestkuil

  Grutto-eieren met water in nestkuil

  Noodmaatregel bij gruttonest

  Noodmaatregel bij gruttonest: hooi

   

  En gelukkig zijn de oudervogels doorgegaan met broeden! Op 10 mei trof Ans een nest met twee aangepikte eieren erin en op 11 mei was er al een kuiken uit het ei gekropen.

  Grutto nest eieren aangepikt

  Grutto nest eieren aangepikt


  Gruttopul in nest

  Gruttopul in nest

  Helaas gaan er ook veel legsels verloren door predatie. Zelfs oudervogels vallen soms ten prooi aan een roofdier.

  Gepredeerde Grutto

  Gepredeerde Grutto

   

   

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik hier voor meer informatie over privacy.

Volg de campagne