Red de Rijke Weide

Deel deze boer

Peter Harry Mulder en Eline Ringelberg

Muntendam, Groningen

  • Hectare landHectare land: 70

Genomineerd door het Louis Bolk Instituut

Peter Harry is boer én vogelaar op akkerbouwbedrijf Kloosterplaats. Peter Harry: “Ik zag in 2008 voor het eerst een grauwe kiekendief jagen over mijn akkers en was direct bij de les. Ik vroeg me af: wat moet je nou eigenlijk doen om de akkervogels, die bedreigd worden, te helpen? Ik zet me samen met mijn partner Eline actief in voor akkernatuur én voor een goede boer-burger relatie: we hebben de werkgroep Boerenbuitengebied opgericht, we geven rondleidingen, boerderij-educatie aan kinderen en laten van ons horen in (social) media.”

“Werkgroep Boerenbuitengebied, met een actieve groep vrijwilligers, zet zich in om het akkerlandschap natuurrijker te maken. Dat maakt de akkerbouw weerbaarder en het landschap fraaier. Goed voor boer én burger. Met 5% natuurlijke begroeiing in een gebied stimuleer je de natuurlijke plaagbestrijding zodanig dat bijvoorbeeld insecticiden tegen luizen niet meer nodig zijn. Concreet: agrarisch natuurbeheer zoals akkerranden, vogelakkers, wintervoedselveldjes, bloemenranden, aangevuld met natuurvriendelijk bermbeheer, struweelaanplant, inrichting van ‘overhoekjes’. En óp de akkers zorg voor bodemleven.”

“Op de mooiste plekken plaatsen we picknickbanken en informatiepanelen voor wandelaars en fietsers. Mensen genieten van de ‘nieuwe natuur’ in dit voorheen kale akkerbouwgebied. Met het prijzengeld kunnen we hieraan verder werken! Zodat de bodem weer vruchtbaarder wordt, gewassen steeds weerbaarder en wij tegelijkertijd kunnen blijven genieten van hoog aan de hemel jubelende veldleeuweriken.”

twitter.com/PHMulder1

www.facebook.com/Boerenbuitengebied/

www.facebook.com/kloosterplaats

boerenbuitengebied.nl
Vorige
Volgende

Meer over deze boer

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik hier voor meer informatie over privacy.

Volg de campagne