Red de Rijke Weide

Deel deze boer

Matthijs en Nienke Veenland

Onderdendam, Groningen

 • Hectare landHectare land: 120 melkkoeien, 65 ha: 3 ha botanische weiderand, 49 ha legselbeheer, 2 plasdrassen, 12 ha weidevogelgrasland met rustperiode tot 1 juni
Vorige
Volgende

Aantal broedpaar/jaren 09 10 11 12 13 14 15 16
- - - - - - - -
Bergeend - - - - - 121
Blauwborst - - - - - 111
Gele kwikstaart - - - - - 222
Graspieper - - - - - - 10 -
Grutto - - 581613715
Kievit - - 201012202732
Kleine plevier - - - - 4241
Kluut - - - - - 346
Kneu - - - - - 11 -
Krakeend - - - - - 2 - -
Kuifeend - - - - - - 22
Meerkoet - - - - - - 46
Rietgors - - - - - - 53
Rietzanger - - - - - - 1 -
Scholekster - - 223346
Slobeend - - - - - 2 - 2
Tureluur - - 3316512
Veldleeuwerik - - - - - 1 - -
Wilde eend - - - - - 158
Zomertaling - - - - - 3 - -
Zwaan - - - - - - 1 -

Meer over deze boer

 • Verslag weidevogelbroedseizoen 2015
  Verslag van het weidevogelbroedseizoen 2015 in Onderdendam
   
  Het is eind juli 2015 en het weidevogelseizoen ligt alweer achter ons. Op een paar kluten, scholeksters en vermoedelijk een samengesteld gezin bergeenden na, wordt het weer stil in de weilanden achter onze boerderij.
   
  In november van het vorige jaar begonnen we met de voorbereidingen voor het weidevogelseizoen, ver voordat “onze gasten “ arriveerden. We hebben twee plas-drassen op ons land liggen die enige onderhoud vragen. Midden in beide plas-drassen liggen eilandjes voorzien van schelpen, zodat ook kluten en de plevieren een fijne broedplek kunnen vinden. De schelpen vullen we ieder jaar aan. Ook dit jaar hebben we voor beide eilandjes weer een big-bag schelpen aangevoerd. Het is dan nog best lastig om die schelpen over het water op het eiland te zetten. Maar dankzij het droge najaar en een geleende verreiker konden we de big-bags toch op de gewenste plaats krijgen. De muskusrattenvanger van het waterschap zag dit tafereel en bood spontaan een stuk anti-worteldoek aan om onder de schelpen te plaatsen. Dat kwam ons uiteraard prima van pas!
   
  In februari hebben we met een paar vrijwilligers van onze agrarische natuurvereniging de schouders er flink onder gezet. Eerst hebben de oude schelpen op een hoop geschept, daarna het anti-worteldoek op de plaats gelegd en toen alle schelpen weer verdeeld. Het was best een zware klus maar het gaf ons zeker een voldaan gevoel toen de eerste vogels arriveerden en ze het, na een grondige inspectie goed genoeg vonden om er een nest op te bouwen. Het anti-worteldoek overlapt op beide eilandjes helaas niet het gehele oppervlak waardoor en toch veel zuring, brandnetels, kamille en andere begroeiing ontstond. Dat belemmerde het uitzicht van de kluten en plevieren en daarom kozen zij ervoor om op het maïsland te gaan broeden. Dit perceel grenst aan de plasdras dus de keuze was waarschijnlijk dan ook snel gemaakt. Volgend jaar zullen we het onkruid kort houden.
   
  Onderhoud van de plasdras in februari
   
  Kieviten op maïsland
  Op het maïsland zaten ook, net als vorig jaar weer veel kieviten te broeden. We waren dan ook erg blij met de inzet van onze vrijwilligers en de twee biologiestudenten die heel precies en nauwlettend in de broedparen en kuikens in gaten hielden. De nesten werden dit jaar niet alleen met stokjes gemarkeerd maar ook voor het eerst ook ingevoerd met de weidevogel-app. Zo konden we ze met alle landwerkzaamheden prima in de gaten houden.
   
  Ondanks dat wij gelukkig niet zoveel last hebben gehad van de muizenplaag vernemen we wel duidelijk dat er dit jaar meer predatoren zijn. In een paar kuilverkavelingsbosjes vlakbij ons bivakkeren meerdere roofvogelpaartjes en dit jaar zat er op ca 200 meter afstand van de plasdras een bruine kiekendief te broeden. Ook we hebben meerdere keren wezels en/of hermelijnen gezien. Het aantal zwarte kraaien en mantelmeeuwen neemt ook enorm toe.
   
   
  Kluten bij de plasdras
   
  Genieten van bijzonderheden
  Het seizoen is relatief kort en brengt zo zijn drukte met zich mee maar gelukkig is er ook voldoende tijd om ervan te genieten. Een paar voorbij trekkende gasten zijn ons ook opgevallen dit jaar. Een paar keer zaten er bij de plasdras kemphanen een witgatje en een grauwe franjepoot. Het is zo bijzonder om te zien hoe iedere vogel vecht voor zijn/haar nest en kuikens als er een roofvogel voorbij komt. Maar ook hoe snel de kuikens groeien, vliegvlug worden en weer met hun ouders vertrekken. Zo ook de kuikens van de kleine plevier. Ze vielen bijna niet op maar werden toch gevonden en werden voorzien van een ringetje. Zij zijn inmiddels ook vertrokken. We zijn dan ook erg benieuw of we de geringde pleviertjes volgend jaar weer kunnen verwelkomen.
   
  Kuikens van de kleine plevier worden geringd
   
  Rust voor de vogels, genieten voor mensen
  Tijdens het broedseizoen proberen we de vogels zoveel mogelijk met rust te laten. We wandelen liever niet door het land maar observeren en genieten zoveel mogelijk vanuit de trekker, de auto of vanuit de vogelkijkhut van onze buurman die hij op de hef van zijn trekker heeft gebouwd. Liefhebbers en nieuwsgierigen zijn natuurlijk van harte welkom want voor ons als boeren is het juist de taak om te laten zien wat het belang is van weidevogelbescherming. Niet alleen richting de burgers maar ook naar collega-boeren want wij zijn van mening dat weidevogelbeheer, met enkele aanpassingen, prima toe te passen is op vrijwel iedere bedrijfsvoering.
   
   
  RTV-Noord weervrouw Harma Boer presenteert één keer per twee weken haar weerbericht vanaf onze boerderij waarbij de aandacht gevestigd wordt op duurzaam en natuurbewust agrarisch ondernemen. Even een informatief verhaaltje, een close-up van een nestje, een paar kuikens of een alarmerende ouder doet het bijzonder goed. De reacties die we daarop krijgen zijn erg leuk en motiveert ons om door te gaan en de resultaten voor de komende jaren te verbeteren.
   
  Matthijs en Nienke Veenland, Onderdendam.
   
 • Weidevogel-app reportage door RTV Noord

  In de zomer van 2014 is er bij ons gefilmd door RTV-Noord, in verband met de weidevogel-app die onze ANV gebruikt: 

  https://www.youtube.com/watch?v=8NAp_s1cOOE&feature=youtu.be

   

  Uit het Dagblad van het Noorden, juni 2013: Vogels maken boer gelukkig.

  http://www.stadenommeland.com/nieuws/item/43-vogels-maken-boer-gelukkig 

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik hier voor meer informatie over privacy.

Volg de campagne