Red de Rijke Weide

Deel deze boer

Marten Dijkstra

Aldeboarn, Friesland

  • Hectare landHectare land: 53
  • KoeienKoeien: 75

Genomineerd door de Rabobank

Marten Dijkstra is de zesde generatie die in een maatschap met zijn vrouw Linda melkveebedrijf De Skâns in Aldeboarn bestiert. “Deze boerderij is al tweehonderd jaar in de familie, dat ervaar ik als een grote verantwoordelijkheid. Ik wil als rentmeester van het landschap optreden en ben bezig een stichting op te richten voor een Friese landbouw met kruidenrijk grasland. In 2016 zijn we biologisch gaan werken en sindsdien lever ik mijn melk aan Henri Willig, die er bijzondere kaassoorten van maakt.”

“Mijn vrouw Linda runt het agrarische kinderdagverblijf It Keallekampke. Ouders kiezen vaak bewust voor deze plek, de omschakeling naar biologisch paste daar mooi bij. Kinderen raken zo vertrouwd met de natuur van het boerenland; ik vind het heel belangrijk dat ze leren dat daar bloemen, vlinders en vogels bij horen. Als ik de prijs win, zal ik die gebruiken voor de aanschaf van een (aanhang)wagen waarmee mensen door het land rondgeleid kunnen worden. Een groot manco van agrarisch natuurbeheer is namelijk de onzichtbaarheid ervan voor de burger. Het land ligt vaak achterin het land waar de meeste rust is voor de weidevogels. Daarnaast  zal ik de stichting verder uitbouwen en me verder inzetten om Friesland kruidenrijk te krijgen.”

Facebook: www.facebook.com/vofdeskans,

www.facebook.com/MartenEDijkstra,

www.facebook.com/itkeallekampke

itkeallekampke.nl
Vorige
Volgende
Marten Dijkstra - foto Fred van Diem Bedrijf Marten Dijkstra bij Aldeboarn - foto Fred van Diem Marten Dijkstra op zijn bedrijf - foto Fred van Diem Marten en Linda Dijkstra - foto Fred van Diem

Aantal broedpaar/jaren 11 12 13 14 15 16 17
Boerenzwaluw - - - - - - 20
Gele kwikstaart - - - - - 3 -
Graspieper - - 11122
Grutto 10191117101218
Kerkuil - - - - - - 2
Kievit 7629679
Knobbelzwaan - 11222 -
Kuifeend - 12 - - - -
Meerkoet - - - - - - 5
Scholekster 3248366
Slobeend - 425253
Tureluur 3422598
Veldleeuwerik 1112353
Waterhoen - - - - - - 1
Watersnip - - - - - - 1
Wilde eend - 5 - 2134
Zomertaling 1 - - 11 - -

Meer over deze boer

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik hier voor meer informatie over privacy.

Volg de campagne