Red de Rijke Weide

Deel deze boer

Marcel Strijtveen

Lierderholthuis, Overijssel

 • Hectare landHectare land: 53
 • KoeienKoeien: 120

Genomineerd door Duurzame Zuivelketen

“Via mijn melk kunnen consumenten echt kiezen voor natuurvriendelijk geproduceerde zuivel én daaraan bijdragen. Van Weide Weelde gaat een paar cent per pak naar de weidevogels. Ik werk samen met 8 boeren in het Lierderbroek, samen beheren we ruim 50 ha. weidevogelnatuur. In de polder willen we nog veel meer natte plekken maken waar weidevogels van profiteren. Ik boer ‘gangbaar’ maar wel zo weidevogelvriendelijk mogelijk. Ik denk dat een hoge melkproductie en een natuurrijk landschap prima kunnen samengaan, als de wil er is én je samenwerkt met anderen.”

“Door te laten zien dat economie en ecologie prima hand in hand gaan, wil ik graag melkveehouders inspireren om meer natuurinclusief te gaan boeren.
Natuur-inclusief boeren kan ook prima op een gangbaar bedrijf, zo lever ik een heel goede prijs-kwaliteitsverhouding. De natuur levert mij waardevolle hulp: in mijn stal heb ik plekken gemaakt waar boerenzwaluwen kunnen broeden. Die houden insecten weg bij de koeien en geven me ook nog eens veel plezier. Weidevogels zijn de aankleding van het landschap. Ik geniet intens van het geluid van wulpen in het vroege voorjaar.”

“Als ik de prijs win, zou ik graag een natuurvriendelijke oever voor weidevogels met verhoogd waterpeil aanleggen, door naast een bestaande sloot een 10 meter breed flauw talud aan te leggen. Door de verschraling zal een kruidenrijke begroeiing ontstaan. In het voorjaar zullen terugkerende vogels kunnen profiteren maar het doel is met name voor jongen uit het naastgelegen kruidenrijke perceel een ideale biotoop te creëren.”

Twitter: @gravenweg14a

Facebook: facebook.com/profile.php?id=100009702726113

Bekijk ook: Marcel Strijtveen in een uitzending van RTV Oost (28 februari 2017)

weideweelde.nl
Vorige
Volgende

Aantal broedpaar/jaren 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Gele kwikstaart - - - 12 - - 1 -
Graspieper - - - - - - 1 - -
Grutto - 7119128788
Kievit - 67394343705444
Kleine plevier - - 1 - - - - - -
Meerkoet - - - - - - - - 2
Patrijs - - - - - - 211
Roodborsttapuit - - - - - - 11 -
Scholekster - - - 2 - - - 11
Slobeend - - - - 11 - 1 -
Tureluur - 23 - 322116
Wilde eend - - - - - 1212
Zomertaling - - - - - - - - 1

Meer over deze boer

 • Broedseizoen 2016 Marcel Strijtveen
  Eerste grutto nest het Lierderbroek

  Eerste grutto nest het Lierderbroek

  Eerste kievitnest het Lierderbroek 2016

  Eerste kievitnest het Lierderbroek 2016

  Kievitkuiken verstopt zich in maïsland

  Kievitkuiken verstopt zich in maïsland

  Kuiken in plasdras

  Kuiken in plasdras

  Mei, Kievitkuiken

  Mei, Kievitkuiken

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik hier voor meer informatie over privacy.

Volg de campagne