Red de Rijke Weide

Deel deze boer

Adrian Langereis

Ten Boer, Groningen

 • Hectare landHectare land: 220 koeien, 100 hectare
koeenjij.nl/
Vorige
Volgende

Aantal broedpaar/jaren 14 15 16 17
Fuut - 11 -
Gele kwikstaart - 163
Graspieper - - 52
Grutto - 114
Kievit - 61815
Meerkoet - 34 -
Rietgors - - - 2
Scholekster - 432
Tureluur - 256
Veldleeuwerik - 211
Waterhoen - 13 -
Wilde eend - 121615

Meer over deze boer

 • Over Koe en Jij

  logo Koe en Jij

  Wij zijn Koe en Jij, eigenlijk Adrian en Annely Langereis. Koe en Jij is ons bedrijfsconcept dat we benutten om de ontstane kloof tussen de boeren en de mensen uit de omgeving en uit de stad dichterbij de melkveehouderij te brengen. Dit doen wij omdat we graag uitleggen hoe en vooral waarom er op de huidige manier melkvee gehouden wordt, hoe wij omgaan met ons vee, dierwelzijn en het leveren van hoogwaardig voedsel. Weidegang is hierbij belangrijk item, weidevogelbeheer en zorg voor een divers landschap horen daar absoluut ook bij.

  We hebben 220 melk- en kalfkoeien met bijbehorend jongvee. Als bedrijf hebben we ruim 100 hectare in gebruik  waarvan het grootste deel kleigrond en een kleiner deel klei op vee is.

  Op ons bedrijf wordt boerderijeducatie gegeven: www.deboeropnoord.nl, er worden rondleidingen gehouden en we bieden een vergaderlocatie aan.

  Sinds twee jaar ben ik verantwoordelijk voor een groep melkveehouders binnen onze coöperatie NoorderlandMelk: Het BoerenGilde. www.boerengilde.nl.

  Zo’n 15 tot 20 jaar geleden waren de weidevogels in ons gebied in grote getale aanwezig, nu gelukkig nog steeds maar wel in veel mindere mate. Wij willen door onze inspanningen aantonen dat gangbare melkveehouderij en ontwikkeling van de weidevogelstand erg goed samen gaan.

   

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik hier voor meer informatie over privacy.

Volg de campagne