Red de Rijke Weide

Deel deze boer

Klaas Oevering

Idzega, Friesland

 • Hectare landHectare land: 57 ha
skriezekriteidzegea.nl
Vorige
Volgende

Aantal broedpaar/jaren 09 10 11 12 13 14 15
Bergeend - 1211 - -
Gele kwikstaart - - - - 311
Graspieper 4358486
Grutto 23232533252724
Kievit 10161210121412
Krakeend - - - 2221
Kuifeend - - 2 - 131
Scholekster 71579868
Slobeend 11 - 3321
Tureluur 1066131075
Veldleeuwerik 5810107108
Watersnip - - - - - - -
Zomertaling 1121111

Meer over deze boer

 • Klaas Oevering

  Samen met mijn vrouw Tjitske zijn wij maatschap K&T Oevering. Wij hebben een gangbaar melkveebedrijf met 90 melkkoeien. In totaal hebben we 57 ha grond in gebruik, hiervan is 1.3 ha kruidenrijk weidevogelgrasland, 1.3 ha bonte weiderand, 0.7 ha plasdras, 9 ha uitgesteld maaien, 7 ha greppelplasdras evt bij droog voorjaar en 40 ha nestbescherming.

  Het Bruto Territoriaal Success van de grutto in onze polder was 83% in 2010!

  In de herfst en winter zorgen we voor duizenden kleine rietganzen, kolganzen en brandganzen.

  Ik ben voorzitter van gruttokring Skriezekrite Idzegea van 1750 ha groot, www.skriezekriteidzegea.nl en bestuurslid bij de agrarische natuurvereniging 'De Sudwesthoeke'.

  Naast het melkveebedrijf verhuren we nog een appartement (Het Koetshuis).

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik hier voor meer informatie over privacy.

Volg de campagne