Red de Rijke Weide

Deel deze boer

Jan Vrolijk

Oosthuizen, Noord-Holland

 • Hectare landHectare land: 60 ha

Onze boerderij ligt in polder De Zeevang. Sinds 1990 is ons bedrijf omgeschakeld naar een biologische bedrijfsvoering, toen is ook de weide veranderd. Er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt en geen kunstmest, hierdoor ontstond er toen al een Rijke Weide.

Al enkele jaren mogen de kalfjes bij de moeder blijven lopen. Dit wordt zeer gewaardeerd door de consument, maar ook zeker door het vee. Deze manier van vee houden is in onze ogen het beste voor moeder en kalf. Ze krijgen veel ruimte, rust en vrijheid in de ruime strostal waar ze zich in het koppel goed thuis voelen. Zodra het kan gaan ze natuurlijk de wei in. Het vlees van onze dieren is van uitstekende kwaliteit en je proeft de pure natuur!

We hebben veel aandacht voor natuur op het bedrijf. We gebruiken het grazen van de koeien om de weides afwisselender en insectenrijker te maken. De slootkanten worden bloemrijker gemaakt en gehouden, er zijn terrastaluds aangelegd voor vele soorten bloemen en kruiden. Zo ontstaat er een Rijke Weide en komen er elk jaar veel weidevogels broeden.

klaverhoeve.com
Vorige
Volgende

Aantal broedpaar/jaren 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Grutto - 1524284050594659
Kievit - 1525243238432426
Krakeend - 651015111068
Kuifeend - 47944336
Scholekster - 44344334
Slobeend - 461013151369
Tafeleend - - - - - - - - 1
Tureluur - 6712181818918
Visdief - - - 1 - - - - -
Wintertaling - - - 11 - - - -

Meer over deze boer

 • Weidevogels 2017 Jan Vrolijk

  Het gebied meet 29 hectaren, op alle percelen is ruige mest uitgereden; soms in het voorjaar, soms in de zomer. Op ongeveer 30% van de oppervlakte is vee voor geweid of gedurende de gehele periode extensief geweid. Het slootwaterpeil is in het vroege voorjaar verhoogd tot iets onder maaiveld. Vanaf de eerste week van juni is het peil langzaam verlaagd tot een halve meter onder het  maaiveld rond 15 juni. Vanaf de eerste week van juni tot eind juni zijn de  percelen gemaaid; de beweide percelen zijn pas in juli gemaaid/gebost.

  Kievit:

  In maart was het zacht, waardoor de kieviten zich al vroeg vestigden. Op 29 april was het niet meer mogelijk de territoria te tellen omdat er al veel paren waren met kuikens. Maar alarmerende kieviten werden gedurende het seizoen steeds schaarser, wat doet vermoeden dat het succes aan uitvliegende kuikens succes niet geweldig was. Wel zijn mogelijk gezinnen uit het gebied weggetrokken.

  Grutto:

  Ook de grutto’s waren vroeg massaal aanwezig en bij de  telling van 1 april werden er al druk kuiltjes gedraaid. Merkwaardig was dat op 11 april veel minder grutto’s aanwezig waren dan 10 dagen daarvoor. Wel waren op dat moment een honderdtal  grutto’s aanwezig op de plas-dras. Mogelijk dat door het koude weer die dag, broedparen uit het gebied tijdelijk hun territorium hadden verlaten, om daar te foerageren. Op 29 april waren de aantallen weer op peil en toen hadden de eerste paren al kuikens(!). Op 21 mei was mijn inschatting dat 2/3 van de paren kuikens hadden. De alarmtelling leverde 33 paar op, wat betekent dat op dat moment 56% van de broedparen kuikens hadden.

  Tureluur:

  Tureluurs vestigen zich langzaam in de tijd, maar tot mei waren steeds foeragerende paren aanwezig op de plasdras die mogelijk zijn gaan broeden in het gebied. De alarmtelling leverde 23 paar op, wat betekent dat op dat moment 123% van de broedparen kuikens hadden. Mogelijk hebben tureluurs rondom de plasdras gebroed of van elders met hun kuikens naar het gebied gekomen.

  Met 131 broedparen op 30 hectare komt de totale dichtheid van weidevogels op 436 broedparen per 100 hectare en  kan het gebied zich rekenen tot de allerrijkste weidevogelgebieden van Noord-Holland en Nederland.

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik voor hier meer informatie over privacy.

Volg de campagne