Red de Rijke Weide

Deel deze boer

Jan Vrolijk

Oosthuizen, Noord-Holland

 • Hectare landHectare land: 60 ha

Onze boerderij ligt in polder De Zeevang. Sinds 1990 is ons bedrijf omgeschakeld naar een biologische bedrijfsvoering, toen is ook de weide veranderd. Er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt en geen kunstmest, hierdoor ontstond er toen al een Rijke Weide.

Al enkele jaren mogen de kalfjes bij de moeder blijven lopen. Dit wordt zeer gewaardeerd door de consument, maar ook zeker door het vee. Deze manier van vee houden is in onze ogen het beste voor moeder en kalf. Ze krijgen veel ruimte, rust en vrijheid in de ruime strostal waar ze zich in het koppel goed thuis voelen. Zodra het kan gaan ze natuurlijk de wei in. Het vlees van onze dieren is van uitstekende kwaliteit en je proeft de pure natuur!

We hebben veel aandacht voor natuur op het bedrijf. We gebruiken het grazen van de koeien om de weides afwisselender en insectenrijker te maken. De slootkanten worden bloemrijker gemaakt en gehouden, er zijn terrastaluds aangelegd voor vele soorten bloemen en kruiden. Zo ontstaat er een Rijke Weide en komen er elk jaar veel weidevogels broeden.

klaverhoeve.com
Vorige
Volgende

Aantal broedpaar/jaren 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Grutto - 152428405059465955
Kievit - 152524323843242647
Kluut - - - - - - - - - 1
Krakeend - 65101511106811
Kuifeend - 479443367
Scholekster - 443443345
Slobeend - 46101315136910
Tafeleend - - - - - - - - 11
Tureluur - 671218181891824
Visdief - - - 1 - - - - - 1
Wintertaling - - - 11 - - - - -
Zomertaling - - - - - - - - - 1

Meer over deze boer

 • Weidevogelseizoen 2018 Jan Vrolijk

  Weidevogel rapportage 2018:

  Gelukkig is 2018 een erg goed weidevogel jaar geworden op onze boerderij. Dit jaar konden wij  9 hectare land aankopen. Dit was land wat de afgelopen 10 jaar intensief beheerd was. (vroeg maaien en geen weidevogel maatregelen).
  Met veel ruige mest, een verhoogd waterpeil, gedeeltelijk extensief beweiden en laat tot zeer laat maaien, zijn er op dit land dit jaar al 17 nesten geteld! De indruk is dat deze ook bijna allemaal succesvol zijn geweest en ook vliegvlugge jonge vogels heeft opgeleverd. Wij hopen dat deze jonge vogels de komende jaren terug komen om op deze percelen te gaan broeden.

  Ook de 2e plasdras die dit jaar voor het 3e jaar onder water gestaan heeft, zorgt voor steeds meer nesten in de percelen er omheen.

  Bespreking van de belangrijkste soorten:

  Kievit:
  Na enkele mindere jaren, broeden er dit jaar aanzienlijk meer kieviten dan voorgaande jaren (30 paar in 2017). Het  broedseizoen verliep voorspoedig en daarom viel het aantal alarmerende paren(13) tegen. Mogelijk zijn meerdere paren uit het gebied vertrokken om elders op te groeien.

  Grutto:
  De grutto’s kwamen wat moeizaam op gang, waardoor de telling van 7 april wat tegenviel. Wel waren toen nog tientallen vogels aanwezig op de plasdras, die mogelijk later wel een territorium hebben bezet. Uiteindelijk hebben hier een 55 paar gebroed; een aantal wat in de lijn ligt van eerdere jaren.

  De alarmtelling leverde 44 paar op, waarmee 80% van de broedparen kuikens hadden.

  Tureluur:
  De aantallen tureluurs blijven onveranderd op hoog niveau. Ook dit jaar verliep de vestiging van territoria langzaam en het leek erop dat ze niet vroeg waren met broeden. Mogelijk dat het langzaam op gang komen van de vegetatie voor hen een beperkende factor is. De alarmtelling leverde 30 paar op, meer dan er in het gebied gebroed hebben. Dit is een bijna jaarlijks fenomeen; tureluurs komen kennelijk van het gebied met hun kuikens op de plasdras foerageren.

  Conclusies
  Met 163 broedparen op 65 hectare komt de totale dichtheid van weidevogels op 250 broedparen per 100 hectare en kan het gebied zich rekenen tot de allerrijkste weidevogelgebieden van Noord-Holland en Nederland.
  De aantallen kievieten zijn toegenomen naar de aantallen van 2013-2015. Grutto, tureluur en andere soorten blijven stabiel op een hoog niveau.
  Kluut en visdief zijn nieuwe soorten die afhankelijk zijn van de plasdras, tafeleend en zomertaling zijn andere nieuwkomers.
  Het belang van de plas dras is heel groot, zowel voor oudervogels als voor kuikens.
  Het resultaat van de alarmtelling was matig voor kievit, heel goed  voor grutto en tureluur.
  Predatie heeft dit jaar nauwelijks een rol gespeeld.
  De indruk bij maaien was dat veel kuikens van grutto en tureluur vlieg-vlug zijn geworden.

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik hier voor meer informatie over privacy.

Volg de campagne