Red de Rijke Weide

Deel deze boer

Jan Rutte

Zaandam, Noord-Holland

  • Hectare landHectare land: 95 hectare
Vorige
Volgende

Aantal broedpaar/jaren 12 13 14 15 16 17 18
Baardman - - - 1 - 1 -
Bergeend - 853123
Blauwborst - 2 - - - - -
Brandgans - 5611346
Canadese gans - - 312 - 1
Fazant - - 1 - - - 1
Fuut - - 1 - 112
Graspieper 4143475
Grauwe gans - 80172231179
Grutto 24414237524834
Kievit 28734049425440
Kleine karekiet - 3796910
Knobbelzwaan - 211111
Kokmeeuw - - 42 - 41
Krakeend - 191421191910
Kuifeend - 13201215167
Meerkoet - - 1324272321
Nijlgans - 425333
Rietgors - 210891113
Rietzanger - 11315242117
Scholekster 9102015161615
Slobeend - 10911556
Soepgans - - - - 1 - -
Tureluur 10151819262418
Veldleeuwerik 21 - - - - -
Visdief - - 1 - - - 1
Waterhoen - - 14355
Waterral - - - - 1 - -
Watersnip - - - - 1 - -
Wilde eend - - 2719301826
Wintertaling - - - - - 21
Witte kwikstaart - - 22121
Zomertaling - - - - - 2 -

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik hier voor meer informatie over privacy.

Volg de campagne