Red de Rijke Weide

Deel deze boer

Jan-Hendrik Elzinga

Groningen, Groningen

  • Hectare landHectare land: 200 ha

Aan de noordkant van de stad Groningen hebben Jeltsje en Jan Hendrik samen met hun drie kinderen een biologisch melk- en vleesvee bedrijf. De van nature zeer vruchtbare kleigronden worden in het voorjaar behalve door melk- en limousinvee ook door veel weidevogels gebruikt.

De vele bloemen en soorten grassen zorgen ervoor dat er veel meer hazen, weidevogels en insecten voorkomen (biodiversiteit) om zo de bijzondere smaak aan melk en vlees te geven.

martinizicht.nl
Vorige
Volgende

Aantal broedpaar/jaren 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Bergeend - - - - 4 - - 3 - -
Blauwborst - - - - - 11 - - -
Bosrietzanger - - - 2 - - - - - -
Brandgans - - - 3547 - - -
Fazant - - - - - 2 - - - -
Gele kwikstaart - 3733 - 4322
Graspieper - - - - 3153 - 1
Grutto - 463133433630451224
Kievit - 513434321933451830
Kleine karekiet - - - - 53 - - - -
Kleine plevier - 12 - - - - 1 - -
Krakeend - - - 26455411
Kuifeend - - - 57131219 - 13
Kwartel - - 21 - - 1 - - -
Rietgors - - - 799 - - - -
Rietzanger - - - 13312 - - - -
Slobeend - 313576716
Tureluur - 191718211721391317
Veldleeuwerik - 11 - - - 1 - - -
Wilde eend - - - - - - - - - 37
Wintertaling - - - - - 1 - - - -
Zomertaling - - - - 1112 - 1
scholekster - 1417111414916612

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik hier voor meer informatie over privacy.

Volg de campagne