Red de Rijke Weide

Deel deze boer

Jan Duijndam

Delfgauw, Zuid-Holland

Hoeve Biesland is een biologisch-dynamische boerderij, gelegen in de Bieslandse polder te Delfgauw. Het al meer dan 100 jaar oude familiebedrijf wordt sinds jaar en dag gerund door de familie Duijndam.

Hoeve Biesland wil de bewoners van de regio bewust én onbewust de kracht van de natuur laten ervaren. Dit probeert zij te bewerkstelligen door te werken binnen een volledig gesloten kringloop. De bodem is hiervoor de basis; goede grond betekent goed gras en goed gras betekent gezonde koeien. Deze gezonde koeien produceren vervolgens melk en vlees van uitstekende kwaliteit.

Bekijk een filmpje over de werkwijze van Jan.

hoevebiesland.nl
Vorige
Volgende

Aantal broedpaar/jaren 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Bergeend - - 123 - 2 - 2
Canadese gans 6851 - - - - -
Fazant - - - - - - - - -
Graspieper - - - 1 - - - - -
Grauwe gans - 1 - - - - - - -
Grutto 828282130 - 271814
Kievit 6993928067 - 592226
Kleine plevier - 312 - - 1 - 2
Kluut - - - - 1 - 443
Krakeend 11184 - 113
Kuifeend 22223 - 2 - 2
Meerkoet 222825 - 15 - 61 -
Nijlgans 1 - - - - - - - -
Scholekster 131191720 - 241520
Slobeend 585115 - 2 - 3
Tureluur 1824163934 - 332325
Visdief - - - - - - 244
Waterhoen 11 - - - - - - -
Wilde eend 266315 - 11 -
Wintertaling - - - - - - - - -
Zomertaling - - - - - - - - -

Meer over deze boer

  • Verspreidingskaart 2017 Jan Duijndam

  • Jan Duijndam

    Opleving van weidevogelaantallen
    Nadat het jarenlang bergafwaarts is gegaan is er nu een zeer mooie opleving van het aantal weidevogels. Het herstelplan dat in 2009/2010 is uitgevoerd levert direct al een enorme verhoging van de natuurwaarden op. Ook de grutto’s weten dat te waarderen. Het aantal grutto’s was in 2009 gedaald tot een dieptepunt met nog maar zes broedparen. Ook de kievit laat met een toename van 34% zien dat zij de aanpassingen weten te waarderen.

    De scholekster blijft in aantal nog teruglopen maar de tureluur laat zich door geen enkele ingreep uit het veld slaan.
    Heel leuk maar niet echt verrassend omdat het een pioniervogel is, was het vaststellen van drie broedparen van de kleine plevier. Een mooi resultaat voor de weidevogels en hopelijk dat het aantal nog meer toeneemt!

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik hier voor meer informatie over privacy.

Volg de campagne