Red de Rijke Weide

Deel deze boer

Jaap Lieman en Albertine Wortel

WEST-TERSCHELLING, Friesland

  • Hectare landHectare land: 45 ha.
schapenkaasvanterschelling.nl
Vorige
Volgende

Aantal broedpaar/jaren 10 11 12 13 14 15 16 17
Graspieper - - - - - - - 1
Grutto - - - - - 182215
Kievit - - - - - 322731
Kluut - - - - - - 42
Kokmeeuw - - - - - - 19 -
Krakeend - - - - - - 21
Kuifeend - - - - - - 1 -
Meerkoet - - - - - 586
Nijlgans - - - - - - - 1
Scholekster - - - - - 606742
Slobeend - - - - - 132
Tureluur - - - - - 212429
Wilde eend - - - - - 142

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik voor hier meer informatie over privacy.

Volg de campagne