Red de Rijke Weide

Deel deze boer

Hermen en Leanne Spans

Zwartsluis, Overijssel

  • Hectare landHectare land: 180
  • KoeienKoeien: 230

De weidevogelaantallen tot 2015 zijn voor de hele polder, vanaf 2016 voor het bedrijf van Hermen en Leanne Spans (180 ha)

weidevol.nl
Vorige
Volgende

Aantal broedpaar/jaren 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Bergeend - - - - - - 1 - -
Fazant - - - - - - - 1 -
Gele kwikstaart - 232221013 -
Graspieper - 1313141512745810
Grauwe gans - - - - - - 79 -
Grote Canadese gans - - - - - - 1 - -
Grutto - 13151513516187
Kievit - 1313 - 46192415
Knobbelzwaan - - - - - - 533
Kolgans - - - - - - 1 - -
Krakeend - 3431 - 745
Kuifeend - - - - - - 12 -
Kwartel - 32311683
Meerkoet - - - - - - 61010
Nijlgans - - - - - - 43 -
Ooievaar - - - - - - 12 -
Scholekster - - - - - - 24 -
Slobeend - 3332253 -
Tafeleend - - - - - - - 2 -
Tureluur - 464536117
Veldleeuwerik - 233448127
Waterhoen - - - - - - 23 -
Watersnip - - - - 1 - 144
Wilde eend - - - - - - 265
Wintertaling - - - - - - 11 -
Wulp - 36622973
Zomertaling - 211 - - 235

Meer over deze boer

  • Natuurboerderij Weidevol geopend

    Op 30 april 2015 werd de compleet nieuwe natuurboerderij Weidevol geopend in de Barsbekerbinnenpolder bij Zwartsluis.

    Op 80 ha pachtgrond van Natuurmonumenten en eigen grond gaan Hermen en Leanne Spans biologische melk en weidevogels produceren.

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Volg de campagne