Red de Rijke Weide

Deel deze boer

Hermen en Leanne Spans

Zwartsluis, Overijssel

  • Hectare landHectare land: 180
  • KoeienKoeien: 230

De weidevogelaantallen tot 2015 zijn voor de hele polder, vanaf 2016 voor het bedrijf van Hermen en Leanne Spans (180 ha)

weidevol.nl
Vorige
Volgende

Aantal broedpaar/jaren 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Bergeend - - - - - - 1 - - -
Fazant - - - - - - - 1 - -
Gele kwikstaart - 232221013 - 1
Graspieper - 131314151274581010
Grauwe gans - - - - - - 79 - -
Grote Canadese gans - - - - - - 1 - - -
Grutto - 1315151351618714
Kievit - 1313 - 4619241514
Knobbelzwaan - - - - - - 533 -
Kolgans - - - - - - 1 - - -
Krakeend - 3431 - 745 -
Kuifeend - - - - - - 12 - -
Kwartel - 32311683 -
Meerkoet - - - - - - 61010 -
Nijlgans - - - - - - 43 - -
Ooievaar - - - - - - 12 - -
Scholekster - - - - - - 24 - -
Slobeend - 3332253 - 1
Tafeleend - - - - - - - 2 - -
Tureluur - 4645361177
Veldleeuwerik - 2334481278
Waterhoen - - - - - - 23 - -
Watersnip - - - - 1 - 1442
Wilde eend - - - - - - 265 -
Wintertaling - - - - - - 11 - -
Wulp - 366229733
Zomertaling - 211 - - 235 -

Meer over deze boer

  • Natuurboerderij Weidevol geopend

    Op 30 april 2015 werd de compleet nieuwe natuurboerderij Weidevol geopend in de Barsbekerbinnenpolder bij Zwartsluis.

    Op 80 ha pachtgrond van Natuurmonumenten en eigen grond gaan Hermen en Leanne Spans biologische melk en weidevogels produceren.

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik hier voor meer informatie over privacy.

Volg de campagne