Red de Rijke Weide

Deel deze boer

Henk Pelleboer

Mastenbroek, Overijssel

  • Hectare landHectare land: 54 ha
polderzichtmastenbroek.nl
Vorige
Volgende

Aantal broedpaar/jaren 09 10 11 12 13 14 15
Gele kwikstaart - - 2121 -
Graspieper - - - 111 -
Grutto 9192827273431
Kievit 8201933272520
Krakeend - - - - 112
Kwartelkoning - - - - 1 - 1
Scholekster 1215343
Slobeend - - - 1 - 32
Tureluur 36101114816
Veldleeuwerik - - 22223
Watersnip - - - 1 - - -
Wulp 1121123
Zomertaling - - - 11 - -

Meer over deze boer

  • Zwolse weidevogelboerderij heeft succes

    De weidevogelboerderij van de familie Pelleboer aan de Oude Wetering 139 in Mastenbroek heeft succes. Het door de gemeente Zwolle gesubsidieerde project besteedt extra aandacht aan weidevogelbeheer. Nadat in het eerste jaar van de beheermaatregelen (2010) al een goed resultaat werd geboekt met in totaal 49 weidevogelnesten, werd dat in het afgelopen voorjaar ruimschoots overtroffen met een totaal van maar liefst 64 nesten.

    Vooral nesten van de Grutto (van 17 naar 28 nesten) en de Tureluur (van 4 naar 10 nesten) zijn sterk toegenomen. Het aantal nesten van De Kievit vertoonde een lichte achteruitgang (van 23 naar 19 nesten). Verheugend is verder het broeden van de Gele kwikstaart en de Veldleeuwerik, elk met twee nesten. Doordat op de weidevogelboerderij nog tot laat in het voorjaar ongemaaide weides aanwezig zijn (het zogenaamde “kuikenland”) verloopt ook het opgroeien van de jonge grutto’s bovengemiddeld goed.

    Bron: Weblog Zwolle

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Volg de campagne