Red de Rijke Weide

Deel deze boer

Hans Kroodsma

Jannum, Friesland

  • Hectare landHectare land: 81 ha
  • KoeienKoeien: 145

Ik heb een extensief bedrijf, met 30 hectare aan beheerland. Door middel van uitgestelde maaidata, kruidenrijk grasland, hoogwaterpeil en ruige mest probeer ik een zo’n ideaal mogelijke biotoop voor de weidevogels te maken. Hierbij hoort ook zo veel mogelijk weidegang voorde koeien, dat met name vroeg in het seizoen zeer belangrijk is voor het groot worden van de weidevogels.

Vorige
Volgende

Aantal broedpaar/jaren 15 16 17 18
Gele kwikstaart - 12 -
Graspieper - - 1 -
Grutto - 10149
Kievit - 204012
Krakeend - - 1 -
Scholekster - 764
Slobeend - 22 -
Tureluur - 855
Veldleeuwerik - - 1 -
Wilde eend - 148 -

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik hier voor meer informatie over privacy.

Volg de campagne