Red de Rijke Weide

Deel deze boer

Focko Zwanenburg

Olterterp, Friesland

  • Hectare landHectare land: 44 ha cultuurgrond en 2 hectare bos met 45 hectare natuurterreinen voor begrazing
  • KoeienKoeien: 70

Ik heb een graasdierenbedrijf met Aberdeen Angus runderen en Schoonebeker heideschapen in het zuidoosten van de provincie Fryslân. Ik beheer agrarische cultuurgronden met natuurbeheer als agrarische hoofddoel. Het wordt natuur-inclusieve landbouw genoemd. Ongeveer 70 runderen, groot en klein en een dertigtal schapen begrazen de percelen. Een deel van de koeien wordt geweid in natuurterreinen van bijvoorbeeld it Fryske Gea. In ‘cultuur’ is ongeveer 44 hectare aanwezig. Afgelopen zomer hadden we 45 hectare natuurterrein in gebruik voor begrazing. Ik kan enorm genieten van de rust en de ruimte die in het landschap aanwezig is. Daarbij moet er ook ruimte zijn voor weidevogels. Met het maaien houd ik nadrukkelijk rekening met de vogels. Samen met de jagers gaan we met de drone en warmtecamera voor het maaien op zoek naar het ‘leven in de brouwerij’. Omdat we laat maaien zijn de meeste vogels al gevlogen, maar ree-kalveren sporen we zo ook op.

In de winterperiode worden mijn koeien gehouden in een potstaltype huisvesting. De stalmest is een prachtige bemesting voor het land en stimuleert het bodemleven. Ik boer op oude percelen met oude grassen. Er groeit van alles, een multicultuur, een botanisch bloem- en kruidenrijk geheel, mooi om te zien.

De stalmest en de oude grassen geven een hoge dichtheid met insecten, goed voor de vogels. De zwaluw is een graag geziene gast. De ooievaar, niet zozeer een weidevogel, maar is er wel bij om zijn kostje te vergaren. Het wemelt van de kikkers. Een deel van mijn percelen is van nature al plas-dras. Daar is geen pomp voor nodig….

Vorige
Volgende

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik hier voor meer informatie over privacy.

Volg de campagne