Red de Rijke Weide

Deel deze boer

Egbert Zorgdrager

Formerum, Friesland

 • Hectare landHectare land: 118 ha
 • KoeienKoeien: 125

Egbert Zorgdrager houdt als biologische melkveehouder al ruim 30 jaar rekening met de weidevogels, en dat doet hij met veel succes. Hij levert de melk voor www.terschellingerkaas.nl, een heerlijke biologische én weidevogelvriendelijke kaas. Zie ook www.redderijkeweide.nl/producten.

“Met mijn vrouw Karina heb ik een biologisch melkveebedrijf op Terschelling. Onze oudste zoon zit ook in het bedrijf en de tweede zoon komt er binnenkort eveneens bij! We melken zo’n 125 koeien op 111 ha. We werken al ruim 30 jaar met beheerovereenkomsten en zijn meer dan 25 jaar biologisch; al onze melk leveren we aan de kaasmaker op Terschelling.”

terschellingerkaas.nl
Vorige
Volgende

Aantal broedpaar/jaren 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Dodaars - - - - - - - - 1 -
Graspieper 25181515121815± 152115
Grutto 45444848555656524238
Kievit 60485538394751415044
Kluut 1010101828245± 51218
Kokmeeuw - - - - - 450900± 900± 10004000
Krakeend 561244 - 3 - 410
Kuifeend - 201868106± 6 - 10
Meerkoet - - - - - - 16± 1616 -
Noordse stern - - - - - 1 - - - -
Scholekster 100108100105153156180137139175
Slobeend 10 - 1512131513± 1367
Tafeleend - 22 - - - - - 2 -
Tureluur 60526257575976355361
Veldleeuwerik 3 - - - - 1 - 452
Visdief 3030303081150168± 168± 150300
Wilde eend - - - - - 2 - - - 10

Meer over deze boer

 • Kemphanen in april

  De plasdraspercelen doen hun werk! Vanaf de eerste dag zitten er al veel vogels. De kieviten ariveerden begin maart, de gruttos rond 20 maart en de tureluurs, slobben en krakken nog iets later. Sinds 1 april zijn er dagelijks een aantal kemphanen te zien. Helemaal top! Deze zorgen voor veel bekijks van vogelaars. Nu maar hopen dat ze in de buurt gaan broeden.  (Foto Arie Ouwerkerk)

 • Egbert Zorgdrager
  Weidevogelboer op een eiland
  Wij, Karina en Egbert Zorgdrager, hebben een biologisch melkveebedrijf op Terschelling. Na mijn landbouwschool opleiding ben ik in 1986 op het ouderlijk bedrijf aan het werk gegaan, in maatschap met pa. Het toenmalige bedrijf was 25 hectare groot en erg extensief. Er waren toen al enkele jaren beheerscontracten met uitgestelde maaidata afgesloten. Hoewel ik toen nog niet een overtuigd weidevogelboer was had ik, door stage op andere bedrijven wel in de gaten dat er bij ons een rijke agrarische natuur aanwezig was. Het credo vanaf dat moment was; productie verhogen met behoud van beheerovereenkomsten.
  Weidevogels achter de boer aan
  De jaren daarna is het bedrijf door aankoop van grond en quotum doorgegroeid. De beheerovereenkomsten bleken een financiële basis te zijn die ook bij slechte melkprijzen een vaste inkomstenstroom op gang houdt.
  In 1990 heeft er een ruilverkaveling plaatsgevonden en daardoor raakten we veel van de beste weidevogelpercelen kwijt. Echter, na drie jaar bleek op veel van de nieuwe percelen, die voorheen weinig vogels hadden, een behoorlijke toename van de weidevogel stand te zijn. De vogels waren als het ware achter de boer aangekomen. Dat sterkte mij in de overtuiging dat je weidevogels kunt “managen”. In 1993 ging het roer definitief om en werd de melkveehouderij eigenlijk in dienst van de weidevogels gesteld. Ook werd er vanaf dat moment biologisch geboerd. Dit omdat er vraag was naar biologische melk maar vooral omdat dit prima bij de weidevogels past.
  Zodoende werken wij al bijna 30 jaar met beheerovereenkomsten en 18 jaar biologisch. Het heeft de ontwikkeling van het bedrijf versterkt, zodat we nu ruim 100 hectare en 700.000 kg melkquotum hebben.
  Weidevogels gaan voor
  De weidevogels gaan voor, maar wat houdt dat voor de bedrijfsvoering in?
  De meest bepalende maatregelen zijn: weinig herinzaaien, 50 hectare na 15 en 22 juni maaien, twee percelen plasdras, kruidenrijke perceelsranden over het hele bedrijf, biologische bedrijfsvoering, uitgebreide nestbescherming en kuikenvluchtstroken.
  Deze en nog vele kleinere maatregelen hebben ervoor gezorgd dat er een prachtig weidevogelgebied is ontstaan/behouden met een navenante weidevogelstand.
  plasdras egbert zorgdrager foto gerrit gerritsen
  Het aanleggen van de plasdras in februari 2011: Op ons bedrijf zijn 2 perceeltjes die van 15 februari tot half mei plasdras staan.Dit doen we met behulp van vier zonnepompen. Deze perceeltjes liggen midden in het maaibeperking gebied en moeten de vogels naar de beste broedgebieden “lokken”. Eens per drie weken moet er water bijgepompt worden als gevolg van verdamping in wegzakken in de grond.
  Op de percelen met maaibeperking wordt in februari stalmest met organisch materiaal uitgereden.Dit niet alleen voor de bemesting maar vooral om de vogels naar deze percelen te bewegen. De stalmest zorgt voor meer bodemleven = voedsel voor de vogels en hun kuikens.
  Van collega melkveehouders krijg ik wel eens de vraag of ik dit nu echt mooi vind. Het gras is veel minder groen en bevat minder voederwaarde, de koeien geven beduidend minder melk en in hun ogen is het land “een zootje”.
  Wat ik van belang vind zijn eigenlijk maar drie dingen.
  –          een mooi gezond weidevogelgebied
  –          een gezonde en daardoor rendabele veestapel
  –          een heel gezond boekhoud rapport
  Van toeristen en burgers krijgen wij gelukkig wel veel waardering en complimenten. En die zijn veel talrijker dan collega boeren.
  Engels raaigras en melk kun je overal in Nederland, overal in Europa, ja zelfs bijna overal ter wereld produceren. Een Hollands weidevogelgebied met z`n complete flora en fauna vind je echter nog maar op een paar plekjes ter wereld.
  En om die plekjes te ontwikkelen en te bewaren, dat geeft heel veel voldoening!

  www.terschellingerkaas.nl

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik hier voor meer informatie over privacy.

Volg de campagne