Red de Rijke Weide

Deel deze boer

Dirk Osinga

Schoorl, Noord-Holland

  • Hectare landHectare land: ±50 ha

Wij zijn een agrarisch leer-werkbedrijf met woonplekken

Bij ons staat de vitaliteit van mensen, dieren en aarde voorop. We bieden een leuke (woon)werkplek aan zestig mensen met een langdurige zorgvraag en 20 leer-werkplekken voor mensen die willen doorstromen naar een opleiding of een baan. Door het contact met de dieren, planten en natuur kunnen mensen bouwen aan zelfvertrouwen, zelfrespect en nieuwe kansen in de maatschappij. Wij vinden het belangrijk dat iedereen, die een bijdrage levert aan de boerderij, zelf kan groeien aan het werk dat hij of zij doet. Daarbij hebben we respect voor elkaars anderszijn.

We werken vanuit de antroposofische visie. In de landbouw is dat zichtbaar in de biologisch-dynamische aanpak. In het dagelijks werk, bij de begeleiding in het wonen en in onze cultuur is de antroposofische kijk op plant, dier, mens en aarde ook herkenbaar.

Dagelijks produceren we boerenzuivel, kaas, vlees, eieren, groente en fruit met het Demeter-keurmerk. De producten worden regionaal afgezet en verkocht in eigen winkel. Op en rond de landerijen ontwikkelen we natuur door de aanleg van kruidenrijke slootkanten, moerasbermen, paddenpoelen, natuurbos met wandelpaden en broedplaatsen voor uilen, ijsvogels en andere vogelsoorten. Op ’t Grote Heklaantje onderhouden we een waterberging.

noorderhoeve.nl
Vorige
Volgende

Aantal broedpaar/jaren 17 18
Bergeend - 1
Gele kwikstaart 12
Graspieper 24
Grutto 1-26
Kievit 1210
Krakeend 14
Kuifeend 1 -
Meerkoet 75
Scholekster 11
Slobeend 1 -
Tureluur 510
Waterhoen - 1
Wilde eend 66

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik hier voor meer informatie over privacy.

Volg de campagne