Red de Rijke Weide

Deel deze boer

Broer Voolstra

Oldeboorn, Friesland

  • Hectare landHectare land: 60 ha
Vorige
Volgende

Aantal broedpaar/jaren 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Gele kwikstaart - - 45223 - -
Graspieper - - - 3446 - -
Grutto - - 4336364034 - -
Kievit - - 70105525555 - -
Kuifeend - - - - - 33 - -
Meerkoet - - - - - 44 - -
Scholekster - - - 7685 - -
Slobeend - - 46418 - -
Tureluur - - 3535253240 - -
Veldleeuwerik - - - 1071010 - -
Velduil - - - - - - 1 - -
Watersnip - - 26656 - -
Wilde eend - - - - - 1324 - -
Zomertaling - - 34 - - - - -

Meer over deze boer

  • Informatiepaneel in Greidefugelgebiet Soarremoarre

    In Greidefûgelgebiet Soarremoarre is een informatiepaneel geplaatst over de weidevogelboerderijen en de soorten die in de omgeving te zien zijn. Drie boeren werken biologisch en extensief en houden heel veel rekening met de natuur. Een prachtplek om eens te gaan kijken!

  • Broer Voolstra

    Op 3 april zijn er 32 kievitsnesten geteld bij Broer Voolstra in Oldeboorn. ’Vooral na de regenbui is het snel gegaan. Het was erg droog. We hebben het vermoeden dat de eerste grutto’s aan het nestelen zijn, maar we hebben ze nog niet gevonden.’

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik voor hier meer informatie over privacy.

Volg de campagne