Red de Rijke Weide

Deel deze boer

Bob en Ankie Blokker

Ballum, Friesland

  • Hectare landHectare land: 38
  • KoeienKoeien: 10 blaarkoppen, 40 vleeskoeien

Ons bedrijf bestaat uit melk- en vleesvee en voor de hobby een paar pony’s. We melken op het ogenblik 10 blaarkopkoeien. De melk hiervan verzuivelen we zelf tot yoghurt en kwark die op ons eiland aan de horecabedrijven, winkeliers en particulieren wordt verkocht. Verder hebben we nog 40 stuks vleesvee.
We hebben 38 ha grond, gedeelte eigendom, gedeelte pacht waarvan 20 ha grond bij de boerderij ligt en 18 ha verspreid.
In 2007 zijn we gestopt met melken en tegelijk geen kunstmest meer gebruikt; 12 ha hebben we omgevormd naar half natuurlijk grasland en bemesten we met ruige mest.
Sinds die tijd hebben we weidevogelbeheer en kruidenrijk grasland toegepast. Tot 15 juni kunnen alle vogels rustig broeden ondanks dat er een paar percelen worden geweid. Jonge vogels trekken naar die percelen toe. Ik zit zelf al jaren bij de Vogelwacht.

Vorige
Volgende

Aantal broedpaar/jaren 16 17 18
Boerenzwaluw - 75
Eidereend - 11
Gele kwikstaart - - 4
Grutto - 67
Kievit - 89
Krakeend - - 1
Scholekster - 2115
Tureluur - 96
Veldleeuwerik - 21
Waterhoen - - 1
Wilde eend - 23
Zomertaling - 2 -

Meer over deze boer

  • Koereiger tussen de koeien

    Voorjaar 2017, zo tussen 10 maart en 20 april liep er een koereiger tussen de koeien!

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik hier voor meer informatie over privacy.

Volg de campagne