Red de Rijke Weide

Deel deze boer

Berend Steenbergen

Onnen, Groningen

  • Hectare landHectare land: 90 ha
  • KoeienKoeien: 80
wilmaserf.nl
Vorige
Volgende

Aantal broedpaar/jaren 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Blauwborst - - - - - - - - - 1
Gele kwikstaart - - - - 2 - 43 - 5
Grasmus - - - - - - - - - 1
Graspieper - - - - 3 - 34 - 7
Grutto - - 1133 - 105 - 8
Kievit - - 647 - 158 - 9
Krakeend - - - - 2 - 24 - 1
Kuifeend - - - - 3 - 4 - - -
Kwartel - - - - - - - - - 1
Meerkoet - - - - - - - - - 1
Rietgors - - - - - - - - - 2
Scholekster - - 734 - 45 - 5
Slobeend - - - - 2 - 2 - - -
Tureluur - - 224 - 58 - 4
Veldleeuwerik - - 335 - 1010 - 8
Watersnip - - - - 1 - - - - -
Wilde eend - - - - - - 64 - 4
Zomertaling - - - - 1 - - - - 1

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik hier voor meer informatie over privacy.

Volg de campagne