Red de Rijke Weide

Deel deze boer

Arie van den Berg

Schipluiden, Zuid-Holland

  • Hectare landHectare land: 67,80 ha

Hoeve Ackerdijk is een biologische veehouderij. Dichtbij de boerderij ligt zo’n 44 hectare weiland die op een vrij extensieve manier beheerd wordt, er wordt aan weidevogelbeheer en slootkantenbeheer gedaan.
De veestapel bestaan uit zo’n 60 melkkoeien en bijbehorend jongvee, met soorten als Monbiliarde, zuivere Maas, Rijn en IJssel (MRIJ) koeien en zuivere Blaarkoppen. Daarbij worden er 15 fokschapen gehouden.

luchtfoto Hoeve Ackerdijkluchtfoto Hoeve Ackerdijk

In het voorjaar zetten we een plas-dras gebiedje van ongeveer een halve ha onder water tot ongeveer half mei. We zetten het peil in onze onderbemaling van 15 ha erg hoog zodat veel greppels vollopen, dit werkt er goed. Het is bij ons veengrond en klei op veen, kwetsbare grond. We proberen zoveel mogelijk met onze melkkoeien mozaïek voor te beweiden.

Het aantal weidevogels blijft constant. Over de A 13 ligt het natuurgebied de Ackerdijkse plassen, ook daar is het beleid gericht op weidevogels.

hoeveackerdijk.nl
Vorige
Volgende

Aantal broedpaar/jaren 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Canadese gans - - - - - 2 - - -
Gele kwikstaart - - - - - 1 - - -
Graspieper - - - - - 1 - - -
Grutto - - - 11345 - -
Kievit - - - 30142015 - -
Krakeend - - - 1 - 21 - -
Kuifeend - - - - - 2 - - -
Meerkoet - - - - - 4 - - -
Scholekster - - - 11242 - -
Tureluur - - - 1298 - -
Wilde eend - - - - 15 - - -

Meer over deze boer

  • Hoeve Ackerdijk winnaar OndernemersAward Cittaslow Midden-Delfland

    Hoeve Ackerdijk, het bedrijf van weidevogelboer Arie van den Berg, is de winnaar van de OndernemersAward Cittaslow Midden-Delfland. Dit is de jaarlijkse prijs voor ondernemers die door hun activiteiten betekenis en inhoud geven aan Cittaslow. Zij zijn daarmee een inspiratiebron voor collega-ondernemers.


    Cittaslow betekent letterlijk 'langzame stad' en is een keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit goed scoren. 


    De OndernemersAward Cittaslow Midden-Delfland werd donderdagavond 27 november 2014 uitgereikt in het bijzijn van 120 ondernemers tijdens de jaarlijkse ondernemersmanifestatie.


    Lees meer op www.hoeveackerdijk.nl.

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik hier voor meer informatie over privacy.

Volg de campagne