Red de Rijke Weide

Biologische zuivel nu extra goed voor boerenlandvogels

De biologische zuivel van Weerribben Zuivel en de biodynamische zuivel van Zuiver Zuivel voldoen vanaf half maart aan strenge criteria van Vogelbescherming voor boerenlandvogels. De zuivel van beide merken draagt vanaf 18 maart dan ook het logo van Vogelbescherming. Deze merken zijn onder andere verkrijgbaar bij de biologische speciaalzaken, zoals Ekoplaza, Natuurwinkel, Estafette, Marqt en de betere horeca. Onder het motto ‘Schenk aandacht’ wordt een promotiecampagne gevoerd.

Boerenlandvogels en zuivel

Wat hebben boerenlandvogels te maken hebben met zuivel? Veel! Door schaalvergroting in de landbouw zijn veel vogels verdwenen die op de boerenerven en in weilanden broeden en hun voedsel zoeken. Daardoor is het steeds stiller in de Nederlandse weides.

“Zorg voor rijke weides en red de boerenlandvogel”, zegt Vogelbescherming daarom. De biologische en biodynamische boeren van Weerribben Zuivel en Zuiver Zuivel zijn het daarmee eens. Samen met Vogelbescherming zorgen zij voor bloemrijke weides vol vlinders en bijen, waarin niet alleen hun koeien heerlijk kunnen grazen, maar ook de kenmerkende Nederlandse boerenlandvogels en hun kuikens goed gedijen.

Koeien-Weerribben

Strenge normen

In totaal hebben de 30 boerderijen die leveren voor de biologische zuivelmerken Zuiver Zuivel en Weerribben Zuivel zo’n 2800 hectare weidegrond in beheer, waarvan 850 hectare kruidenrijk grasland met uitgestelde maaidatum. Van de veehouders in weidevogelgebieden gaat in een periode van 5 jaar het aantal hectare weidegrond dat voldoet aan de strenge normen van Vogelbescherming omhoog van 20 procent naar 33 procent.

Bij de veehouders die niet in weidevogelgebieden zitten, vindt groei plaats van het percentage kruidenrijk grasland en streekeigen landschapselementen. Hiermee worden weidevogels en andere boerenlandvogels gered. Maatregelen die onder andere bij de boerderijen worden genomen zijn stimuleren van kruidenrijk grasland, vernatting, behoud en herstel van streekeigen landschapselementen, broedgelegenheid op en rondom het erf en legselbeheer op het hele bedrijf.

Schenk aandacht

Lancering van de zuivel met Vogelbescherming-logo vindt plaats op zaterdag 18 maart. Onder het motto ‘Schenk aandacht’ krijgen consumenten weet van deze zuivel.

Klaas de LangeVeehouder en eigenaar van Weerribben Zuivel, Klaas de Lange, overhandigt de eerste pakken met het Vogelbescherming-logo in de ochtend aan een biologische winkelier in Zwolle, waarmee de verkoop kan starten. We proosten op een mooie toekomst voor de vogels met melk die goed is voor boerenlandvogels.

Ook bij andere winkels overhandigen biodynamische Zuiver Zuivel-veehouders op 18 maart persoonlijk het eerste pak aan hun winkelier. In Amsterdam worden bovendien de eerste pakken aangeboden aan Vogelbescherming Nederland, in Delft symbolisch aan de politiek in de persoon van GroenLinks-politicus Rik Grashoff.

Meer informatie

Meer informatie over de criteria waar de veehouders aan gaan voldoen, de borging en de deelnemende veehouders kunt u vinden op www.weerribbenzuivel.nl en www.zuiverzuivel.nl.


Reacties

 1. Janneke van Dijk

  Wat heeft de zuivellobby nu weer bedacht: boerenlandvogelmelk bevordert de weidevogelstand, met goedkeuring van Vogelbescherming Nederland.
  Maar wat verandert dit aan de bestaande milieu- en dierenwelzijnsbezwaren tegen de consumptie van dierlijke producten?
  • De grote watervoetafdruk. Voor de productie van een glas koemelk is 255 liter water nodig. Is dit anders bij weidevogelmelk?
  • Is de uitstoot van methaan en co2 minder bij koeien die in een weidevogelrijk land staan?
  • Wordt voor het voer voor deze koeien geen oerwoud gekapt – de longen van de wereld?
  • Dierenleed. Koe en kalf lijden onder de scheiding direct na de geboorte, en veel kalveren creperen doordat ze te weinig zorg krijgen; kalveren worden immers beschouwd als bijproduct van de melkindustrie. Mag hier de koe haar kalf bij zich houden en zelf verzorgen?

  Het lijkt er op dat deze bezwaren allemaal blijven staan.
  Vanwege bovengenoemde bezwaren is de melkveeindustrie in diskrediet aan het raken. Consumenten beginnen zich te realiseren dat aan het consumeren van dierlijke producten veel bezwaren kleven en kiezen steeds vaker voor plantaardige alternatieven. In een poging ons zand in de ogen te strooien, komt de melkveeindustrie nu met deze zogenaamd alternatieve melkproducten.

  Koemelk is niet voor ons, maar voor de kalveren bedoeld. Voor ons is er de menselijke moedermelk.
  We moeten wereldwijd naar een meer plantaardige levensstijl toe. Dus mensen, koop plantaardige producten, en laat je niet in slaap sussen door een extraatje als ‘met weidevogels’.

 2. Erica Veen

  Helemaal goed! En dat een ieder het door verteld. Zodat zoveel mogelijk mensen het verschil mogen maken👨‍🌾

 3. Albert van Koot

  Goed zo !!!!!!

Reactie plaatsen

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Je naam wordt wel getoond.

*

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Volg de campagne