Red de Rijke Weide

Biologische zuivel nu extra goed voor boerenlandvogels

De biologische zuivel van Weerribben Zuivel en de biodynamische zuivel van Zuiver Zuivel voldoen vanaf half maart aan strenge criteria van Vogelbescherming voor boerenlandvogels. De zuivel van beide merken draagt vanaf 18 maart dan ook het logo van Vogelbescherming. Deze merken zijn onder andere verkrijgbaar bij de biologische speciaalzaken, zoals Ekoplaza, Natuurwinkel, Estafette, Marqt en de betere horeca. Onder het motto ‘Schenk aandacht’ wordt een promotiecampagne gevoerd.

Boerenlandvogels en zuivel

Wat hebben boerenlandvogels te maken hebben met zuivel? Veel! Door schaalvergroting in de landbouw zijn veel vogels verdwenen die op de boerenerven en in weilanden broeden en hun voedsel zoeken. Daardoor is het steeds stiller in de Nederlandse weides.

“Zorg voor rijke weides en red de boerenlandvogel”, zegt Vogelbescherming daarom. De biologische en biodynamische boeren van Weerribben Zuivel en Zuiver Zuivel zijn het daarmee eens. Samen met Vogelbescherming zorgen zij voor bloemrijke weides vol vlinders en bijen, waarin niet alleen hun koeien heerlijk kunnen grazen, maar ook de kenmerkende Nederlandse boerenlandvogels en hun kuikens goed gedijen.

Koeien-Weerribben

Strenge normen

In totaal hebben de 30 boerderijen die leveren voor de biologische zuivelmerken Zuiver Zuivel en Weerribben Zuivel zo’n 2800 hectare weidegrond in beheer, waarvan 850 hectare kruidenrijk grasland met uitgestelde maaidatum. Van de veehouders in weidevogelgebieden gaat in een periode van 5 jaar het aantal hectare weidegrond dat voldoet aan de strenge normen van Vogelbescherming omhoog van 20 procent naar 33 procent.

Bij de veehouders die niet in weidevogelgebieden zitten, vindt groei plaats van het percentage kruidenrijk grasland en streekeigen landschapselementen. Hiermee worden weidevogels en andere boerenlandvogels gered. Maatregelen die onder andere bij de boerderijen worden genomen zijn stimuleren van kruidenrijk grasland, vernatting, behoud en herstel van streekeigen landschapselementen, broedgelegenheid op en rondom het erf en legselbeheer op het hele bedrijf.

Schenk aandacht

Lancering van de zuivel met Vogelbescherming-logo vindt plaats op zaterdag 18 maart. Onder het motto ‘Schenk aandacht’ krijgen consumenten weet van deze zuivel.

Klaas de LangeVeehouder en eigenaar van Weerribben Zuivel, Klaas de Lange, overhandigt de eerste pakken met het Vogelbescherming-logo in de ochtend aan een biologische winkelier in Zwolle, waarmee de verkoop kan starten. We proosten op een mooie toekomst voor de vogels met melk die goed is voor boerenlandvogels.

Ook bij andere winkels overhandigen biodynamische Zuiver Zuivel-veehouders op 18 maart persoonlijk het eerste pak aan hun winkelier. In Amsterdam worden bovendien de eerste pakken aangeboden aan Vogelbescherming Nederland, in Delft symbolisch aan de politiek in de persoon van GroenLinks-politicus Rik Grashoff.

Meer informatie

Meer informatie over de criteria waar de veehouders aan gaan voldoen, de borging en de deelnemende veehouders kunt u vinden op www.weerribbenzuivel.nl en www.zuiverzuivel.nl.


Reacties

 1. Jos Bakker

  Best Janneke,
  Je hebt helemaal gelijk dat de weidevogelmelk niks veranderd aan het melkproduceren. Dit gaat om de terugkomst van de weidevogel! Moet je fantastisch vinden. Ware het niet dat jij graag andere moderne opvattingen wilt delen. Je roept duidelijk de stellingen na van PvdD, WD ed organisaties. Het mooie is dat wat zij zeggen vaak niet klopt.
  1. Je begint over het water wat nodig is. Water verdwijnt nooit van de aarde, dus is ook niet erg als het gebruikt wordt. Ik kopieer hier een stukje van gerenommeerde onderzoeker: “Smil laat zien dat niet alle water hetzelfde is. Hij stelt dat 90% van het water dat gebruikt wordt om vlees te produceren, ‘groen’ water is. Groen water is het water dat als regen naar beneden komt. Het laat gras en andere gewassen groeien. Bijna al het groene water dat als regen valt, verdampt ook weer en wordt dus niet werkelijk ‘verbruikt’. “Hetzelfde watermolecuul dat eerst mais deed groeien in de Mid-West van de VS voor de varkens in Iowa, kan een paar uur later bijdragen aan de groei van sojabonen in Illinois.. of een week later aan het gras waar de koeien in Wales op grazen”, citeert Gates. Volgens een onderzoek naar groen water zijn er voor een kilo rundvlees geen duizenden liters water nodig, maar slechts 44.”

  2. De CO2 uitstoot: waarom wordt nooit vertelt dat één hectare gras twee keer zoveel co2 vastlegt dan één hectare bos? Namelijk ongeveer 20.000 kg, mais zelfs 22.000 en bieten zelfs bijna 38.000 kg. Dit terwijl een koe nog geen 13.000 kg uitstoot, kringloop gesloten lijkt me want dit is gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken van de Wageningen Universiteit.
  Maar door leugens, list en bedrog wordt u dit niet vertelt of het wordt zelfs omgedraaid. Er wordt u gezegd dat een koe meer uitstoot dan een auto, maar dan vertel ik u nu dat uw geliefde hond een ecologische voetafdruk heeft van 0,84 hectare en iemand die gemiddeld 10.000 km rijdt met een Toyota Landcruiser 4.6 “maar” 0,46 hectare.
  3. oerwoudkap: steek even je hand in eigen boezem. Ik ga er mss ten onrechte vanuit dat je vegetarier bent en daarom vleesvervangende producten eet: sojaproducten. In Kipworst van de vegetarische slager zit 70 % soja. En weet je waarom dit goedkoper op de markt kan komen: omdat koeien het afval van de sojaproductie opeet (en dan ook nog maar slechts 10% daarvan), dus als jullie geen soja meer eten, eten de koeien het afval er niet meer van op. Bovendien eten koeien geen afval van soja waar oerwouden voor gekapt zijn. Dit wordt streng gecontroleerd. Maar hoe zit dat met de sojaproducten die jullie in de winkels liggen? Dus je bent echt veel te goedgelovig als je geloofd wat Milieudefensie iedereen wil laten geloven. Ander de schuld geven van iets waar je zelf schuldig aan bent. Niet zo netjes, en jammer dat iemand die het graag wilt geloven, het dan ook meteen doet, en naroept te pas en te onpas (want het past natuurlijk niet in het onderwerp weidevogels)
  4. Boeren zien kalveren helemaal niet als bijproduct. Je denkt toch niet dat wij het niet erg vinden als er een sterft. Maar waar je met leven omgaat, heb je met de dood te maken. Kalveren dat is de levensader op een boerderij. Daa zijn we zuinig op. Bovendien zijn het inkomsten, dus dat gooi je ook niet weg. Vind wat Dier& Recht beweert (terwijl ze al toegeven dat ze de cijfers verkeerd hebben geintrepeteerd) gewoon smaad. En jij neemt dat zo weer over!
  Kalf bij de koe: heeft echt maar 1 voordeel: het is zo schattig. Dan de nadelen:
  1. Kalf komt in aanraking met de mest van de koe. En de kans dat daar ziektes inzitten is groot. Bijv. Paratbc wordt door mest verspreidt. Proberen we juist in Nederland vrij van te worden. Ik zou juist graag willen dat het zolang deze ziektes in Nederland nog aanwezig zijn, het te verbieden. Zo voorkomen we weer veel ziekteleed, of voortijdige slacht.
  2. Een koe heeft een open, frisse plek nodig, een jong kalf een warme, beschutte….ze zijn namelijk zeer vatbaar voor luchtweginfecties, gaan dan hoesten, longontsteking.
  3. Je weet niet hoevaak en hoeveel het kalf drinkt. Is nl heel belangrijk. Ten eerste dat hij genoeg eerste biest binnenkrijgt, ten tweede dat hij niet te weinig of juist teveel drinkt en daardoor aan dunne mest krijgt, waardoor hij binnen een paar dagen kan sterven.
  4. Loopt hij tussen de koeien in de stal heeft dat ook verschillende nadelen:
  a. De boer kan hem niet genoeg in de gaten houden
  b. Hij wordt overlopen door de andere koeien
  c. Zijn poten zijn nog niet stevig genoeg om daar zonder te vallen, met allerlei blessures als gevolg, safe te kunnen lopen
  d. De ligplekken zijn veel te groot, gaat hij daar op plassen, poepen, is echt heel slecht voor de volgende ligger daar.
  e. Wij melken met een robot, waar de koe meteen ingaat als hij gekalfd heeft. Daar gaan ongelukken mee gebeuren, want het kalf wil mee en dat zal passen, maar moet niet natuurlijk. Bovendien zou hij daar kunnen ontsnappen.
  5. Je kunt hem de eerste dagen niet genoeg warm houden. En daarna ook lastig trouwens. Bij ons liggen ze de eerste dagen onder een warmtelamp, en bij velen krijgen ze daarna als ze in een grotere groepshok gaan een dekje om.
  6. De boeren zullen weer grote investeringen moeten doen. De koeienstal is er niet op ingericht. Er komen veel dieren bij die klein zijn. Hoe zien jullie dat voor je? Dan nu prachtige kalververblijven, en die blijven leeg.
  Die kalverblijven worden regelmatig gedesinfecteerd, lekker stro, niet te groot, precies wat hij nodig heeft.
  7. Dan kun je zeggen, aantal dagen bij de moeder en dan, na zoveel dagen mag het weggehaald worden. Nou, dan mag jij een week bij ons komen, zetten we je tussen de koe en het kalf in. Dan roep jij na een dag, doe het maar zoals jullie zelf willen.

  En je hebt gelijk dat er veel mensen proberen om ons imago naar beneden te halen, jij doet met deze post ook weer een duit in het zakje. Maar realiseer je dat voedselproductie een mondiaal iets is. Wij hebben vruchtbare grond tot onze beschikking en ik zie het als onze plicht om die te benutten en de wereldbevolking te voeden. Kijk nu eens naar de hongersnood in Afrika. Wil je dat die mensen allemaal een groetetuintje beginnen in de woestijn? En dan kunnen jullie vegetariers wel schuldgevoelens aanpraten over zgn dierenleed, of dat melk niet voor de mensbestemd is. De geschiedenis leert ons dat dit altijd al zo geweest is. Omdat er een paar zijn die geen melk willen drinken, of geen vlees willen eten hoeft toch niet iedereen hieraan te voldoen. Laat iedereen toch zijn eigen verantwoordelijkheid nemen over wat hij wil eten. Sommige die in armoed leven zijn blij dat de kiloknallers er zijn. Denk eens aan andere mensen, wees eens sociaal!

  Allemaal plantaardig en biologisch is echt geen optie. Dan hebben we inderdaad 3x de aarde nodig om alle mensen te blijven voeden.
  Je hebt heel idealistische LUXE ideeen, maar zijn helaas onREALISTISCH.
  En doe lekker zelf je ding, bewerk je eigen groetetuintje, en laat ons de rest voeden! Nederland is daar supergoed in.

 2. Johan

  Gaan de weidevogelboeren elkaar straks niet weg concurreren…?

 3. L.Essers

  Ik ken het gebied de Weerribben. Ik ben er met mijn gezin viermaal op vakantie geweest.Dit is echt een uitgezocht gebied voor de weidevogels. Ik kan het initiatief alleen maar toejuichen. Ga zo door !

 4. E de Vries

  Bij de Jumbo in Den Haag is al enige tijd red de rijke weide melk en yoghurt te koop. Weerribben (http://www.weerribbenzuivel.nl/verkrijgbaar) en Zuiver Zuivel (http://www.zuiverzuivel.nl/verkrijgbaar/) is bij de biologische voedingswinkels te koop.
  Voor het voer van biologisch werkende boeren wordt geen oerwoud gekapt omdat ze het voer zelf verbouwen. Demeter boeren laten de kalfjes in ieder geval een aantal weken bij de moeder.
  Dit soort veranderingen zijn nooit van de ene op de andere dag te realiseren. Gelukkig zijn er enthousiaste volhouders die zich blijven inzetten voor alles wat leeft en bloeit.

 5. Irene

  hoe kom je aan die melk?
  de supers hier hebben er nog nooit van gehoord!!
  en dat terwijl het zo slecht gaat met de weidevogels
  zeker hier in Zeeuws Vlaanderen daar gebeurt nooit wat goeds
  voor de vogels in de wei de boeren kijken zelfs even achterom als ze over de nesten denderen ze zien ze echt wel

 6. Renee

  Hoe zit het echter met de verkoop van “Red de rijke weide – melk” in supermarkten. Ik had voorheen begrepen dat het de intentie was dat die melk ook in de schappen kwam bij (volgens mij) Jumbo, Plus, AH?

 7. Frauke

  Jammer dat er nog steeds mensen zoals Janneke zijn die over alles lopen te zeuren en denken dat wanneer je maar veganistisch genoeg bent (genetisch gemanipuleerde sojabonen, nee die zijn gezond) – de vogels en insecten vanzelf terug komen. Echte melk is goed en gezond ! en als we allemaal meer deze verantwoordelijke boeren zouden steunen zouden we er allemaal beter van worden. Met redderijkeweide zijn we in ieder geval op de goede weg.

 8. Aat Vermaat

  Janneke, laat je eerst eens informeren over hoe het op biologische en bio-dynamische bedrijven werkt voordat je je oordeel erover geeft. Goede kans dat je er dan iets genuanceerder over denkt.

 9. Marlies Niepoth

  Helemaal mee eens. Fijn dat er meer mensen zijn die het weten,daar twijfel je soms aan.

 10. Janneke van Dijk

  Wat heeft de zuivellobby nu weer bedacht: boerenlandvogelmelk bevordert de weidevogelstand, met goedkeuring van Vogelbescherming Nederland.
  Maar wat verandert dit aan de bestaande milieu- en dierenwelzijnsbezwaren tegen de consumptie van dierlijke producten?
  • De grote watervoetafdruk. Voor de productie van een glas koemelk is 255 liter water nodig. Is dit anders bij weidevogelmelk?
  • Is de uitstoot van methaan en co2 minder bij koeien die in een weidevogelrijk land staan?
  • Wordt voor het voer voor deze koeien geen oerwoud gekapt – de longen van de wereld?
  • Dierenleed. Koe en kalf lijden onder de scheiding direct na de geboorte, en veel kalveren creperen doordat ze te weinig zorg krijgen; kalveren worden immers beschouwd als bijproduct van de melkindustrie. Mag hier de koe haar kalf bij zich houden en zelf verzorgen?

  Het lijkt er op dat deze bezwaren allemaal blijven staan.
  Vanwege bovengenoemde bezwaren is de melkveeindustrie in diskrediet aan het raken. Consumenten beginnen zich te realiseren dat aan het consumeren van dierlijke producten veel bezwaren kleven en kiezen steeds vaker voor plantaardige alternatieven. In een poging ons zand in de ogen te strooien, komt de melkveeindustrie nu met deze zogenaamd alternatieve melkproducten.

  Koemelk is niet voor ons, maar voor de kalveren bedoeld. Voor ons is er de menselijke moedermelk.
  We moeten wereldwijd naar een meer plantaardige levensstijl toe. Dus mensen, koop plantaardige producten, en laat je niet in slaap sussen door een extraatje als ‘met weidevogels’.

 11. Erica Veen

  Helemaal goed! En dat een ieder het door verteld. Zodat zoveel mogelijk mensen het verschil mogen maken?‍?

 12. Albert van Koot

  Goed zo !!!!!!

Reactie plaatsen

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Je naam wordt wel getoond.

*

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik voor hier meer informatie over privacy.

Volg de campagne