Red de Rijke Weide

2019: Jaar van de Wulp

‘De wulp kijkt naar zijn gulp’: een bekend ezelsbruggetje om de wulp aan zijn kromme, naar beneden gebogen snavel te kunnen herkennen. Het is de grootste steltlopersoort en geliefd om zijn prachtige, jodelende baltszang. Dat is al reden genoeg om de wulp uit te roepen tot soort van het jaar 2019, maar prangender reden is dat ie op de Rode Lijst staat.

Zomerse en winterse wulpen

Zo’n 4.300 paar wulpen broedt jaarlijks in ons land, in open graslanden en akkers, heide, hoogveen en open duingebied. Onze broedvogels vertrekken na het broedseizoen naar zuidwest-Europa en Engeland. Ze worden tussen juli en april afgelost door grote aantallen afkomstig uit een gebied tot ver in Rusland: in het najaar stromen met name de kustgebieden vol met overwinterende wulpen. In de winter zijn er soms wel 200.000 kromsnavels te tellen in Nederland! 25-50% van de wereldpopulatie maakt op enig moment van Nederland gebruik.

Tellen om meer te weten

De wulp, met zijn mysterieuze roep, heeft nog veel geheimen voor ons. In dit Jaar van de Wulp organiseert Sovon Vogelonderzoek Nederland extra tellingen om meer zicht te krijgen op bijvoorbeeld de verspreiding van de wulp en de belangrijke plekken waar wulpen in grote groepen overnachten. Tegelijkertijd worden gegevens van de afgelopen decennia geanalyseerd om een overzicht te krijgen van hoe de populatie zich heeft ontwikkeld en welke factoren daarop van invloed zijn. Zodat we straks beter weten hoe we de wulp kunnen beschermen.
Wilt u meer weten over de tellingen, kijk op www.jaarvandewulp.nl.

Wat doet Vogelbescherming voor de wulp?

 • Vogelbescherming wil kansen voor wulpen die in agrarisch gebied broeden verbeteren door intensieve weilanden om te vormen tot extensieve, natte en kruidenrijke graslanden. Dit willen we doen op een aantal Waddeneilanden, naar voorbeeld van PolderPracht Terschelling.
 • Herstellen van de oorspronkelijke slenken op de eilanden langs de Waddenkust zodat meer broedgebied ontstaat. Hier kan behalve kluut en scholekster ook wulp van profiteren.
 • Voor wulpen die in het Waddengebied overwinteren is het van belang dat er behalve voldoende voedsel, ook rustplaatsen zijn in de buurt van die voedselrijke plekken. In 2019 wordt een onderzoek gedaan om uit te zoeken of er goede voedselplekken in het Waddengebied onderbenut blijven doordat rustplaatsen ontbreken, ofwel niet gebruikt kunnen worden doordat er teveel verstoring is.

Wat kunt u doen?

Wulpen rusten tijdens hoog water op hooggelegen zandplaten en op kwelders en weilanden dicht bij de kust, zogenaamde hoogwatervluchtplaatsen (hvp’s). Op momenten dat er veel vogels zitten, is het belangrijk om veel afstand te houden en de hond aan de lijn te houden, want wulpen zijn heel gevoelig voor verstoring. Ze vliegen al snel op als je een groep te dicht nadert. Houd dus voldoende afstand en bekijk ze door je verrekijker.

Weetjes over de wulp

 • De groep waartoe de wulp behoort, de Numeniini, behoort tot de meest bedreigde vogels van onze planeet. Twee soorten wulpen zijn waarschijnlijk al uitgestorven: de dunbekwulp en de eskimowulp. Ook grutto’s behoren tot deze groep.
 • Wulpen kunnen Frankrijk beter overslaan. Aan de Atlantische kust van Frankrijk mag nog steeds geschoten worden op wulpen! Daar zitten ze vaak tijdens de trek of ze overwinteren er zelfs. Al direct over de grens met België staan er lokvogels op het strand om de wulpen binnen schootsafstand te krijgen. Vogelbescherming steunt de Franse BirdLife Partner in de strijd tegen de jacht.
 • Wulpenmannen zijn goede vaders. Man en vrouw wisselen elkaar af op het nest; tijdens die twee tot drie uur durende ‘dienst’ gaat degene die niet aan de beurt is op zoek naar voedsel. Als de kuikens zijn uitgekomen laat het vrouwtje het grootbrengen aan het mannetje over.

In het spoor van de wulp

Om aandacht te vragen voor de problemen van de wulp, liep de Britse schrijfster Mary Colwell maar liefst 750 kilometer van het westen van Ierland, naar het oosten van Engeland. Onderweg deed ze broedplaatsen aan, sprak ze met onderzoekers en beschermers en verkende ze ook de rol van de wulp in de literatuur en de mystiek. Het verslag van deze pelgrimage legde ze begin 2018 vast in het boek Curlew Moon. Het boek is verkrijgbaar in de winkel van Vogelbescherming.


Reacties

 1. Harrie mensink

  Wij zijn op ons bedrijf bezig om de weidevogels in Twente te beschermen daarom hebben we een plas dras aangelegd met vogelweide beheer.
  Samen andere met agrariërs en de vogelwerkgroep De grutto in Weerselo.
  De resultaten zijn veelbelovend voor de grutto, wulp, kievit, tureluur, scholekster en hopen dat de watersnip, veldleeuwerik ook weer terug keren en de patrijs profiteert er ook van.
  Momenteel zijn we bezig met een vogelkijkhut voor educatie dankzij S.B.N.L.
  Maar voor een robuuster plas dras gebied ligt er aansluitend een laag gelegen weiland van 5 ha waar we geen weidevogelbeheer op kunnen krijgen niet anders dan door eventuele aankoop.

 2. Femke Brouwer weidevogelbescherming Bernheze

  Binnen ons weidevogelgroep zijn we er zo op gebrand om de wulp, waar kan te helpen om hun legsels uit te laten komen en de kuikens vliegvlug te krijgen. Ondanks allerlei inspanningen( contact met boeren en plaatsen van vossenraster) is het dit jaar weer niet gelukt. Zo ontzettend jammer.
  Onze hoop is gevestigd op gebieden die aangewezen worden als weidevogelgebied en zo beheerd worden zonder economische belangen o.a plas dras. Binnen het huidige agrarisch beheer heeft deze bijzondere vogel geen schijn van kans.

 3. nel schrier

  we moeten nu in actie komen,alles voor onze vogels,voor het te laat is.

 4. w veenstra

  Het mooie melancholieke geluid van de wulp,mag niet verdwijnen!!!!

 5. Nico Smit

  Alleen het roepen en de balts zijn al mooi van deze voges.

 6. Janny

  Sinds kort wonen wij in een dorp in Friesland met om het huis drie hectare weidegrond.
  We willen dit engels raaigras vervangen door kruidenrijk grasland. Advies is welkom😉

 7. Jaap Vroon

  Heel veel geduld en succes om zowel de wulp en de grutto voor ons land te behouden.

 8. Marc

  Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er in Frankrijk niet meer op gejaagd mag worden? Dit is toch van de zotte……

 9. Marijke van Sprundel

  Wat kan ik persoonlijk bijdragen.Het verbeteren van de vogelstand ligt me na aan het hart
  Marijke

 10. Jan Quist

  fijn dat er een organisatie is met veel leden die hier veel voor doet – succes om dit samen op te lossen .

 11. marijke

  Ik begrijp dat er heel veel moet gebeuren ,maar dat zal niet eenvoudig zijn.
  Ik hoop zo dat er nog verbetering van de vogelstand mogelijk is!

 12. Dieneke

  werk aan de winkel dus

Reactie plaatsen

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Je naam wordt wel getoond.

*

Schijf je in voor de gratis, digitale maandelijkse nieuwbrief

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl. Klik hier voor meer informatie over privacy.

Volg de campagne